Ajankohtaista

Uutiskirje 11/2022

3.11.2022

Terveiset tällä kertaa Brysselistä! Lokakuuta vauhdittivat poikkeukselliset kaksi asiantäyteistä täysistuntoviikkoa. Parlamentin agendalla ovat olleet muun muassa ensi vuoden budjetti ja energiakriisiin vastaaminen. Lisäksi uutiskirjeessä asiaa laajenevasta lyijyhaulikiellosta.

Unionin ensi vuoden budjetin valmistelu etenee

Parlamentti viimeisteli lokakuun toisessa täysistunnossa kantansa komission ehdotukseen ensi vuoden budjetista. Budjettia valmistellaan tänä vuonna harvinaisen poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun inflaatio, energian hinnannousu sekä koronakriisin jälkimainingit kasaavat paineita. Seuraavaksi budjettivalmisteluissa siirrytään instituutioiden välisiin keskusteluihin, joissa näkemyserot pyritään saamaan mahdollisimman pieniksi.

Budjettiprosessin aikana olen vahvasti painottanut, että budjetin prioriteettien on oltava ajanmukaiset. Sen on panostettava erityisesti energia- ja ruokaturvallisuuteen ja yhteisen puolustuksen kehittämiseen sekä tuettava pk-yrityksiä ja nuoria. Samalla leikkaukset esimerkiksi tutkimukseen, digitalisaatioon ja terveysunionin kehittämiseen tulee torjua.

Kun unionin seuraavaa vuotta hahmotellaan, tulisi rahankäytön näkökulmasta pystyä katsomaan myös pidemmälle. EU-instituutioiden käytävillä tosiasiallinen keskustelu talouskurista ja jäsenmaiden velkaantumisesta on jäänyt täysin unholaan.

Historia on opettanut, että jäsenmaiden jatkuva velkaantuminen koituu ennen pitkää kohtaloksi. Kasvavat valtionvelkojen korot tuovat tähän oman mausteensa. Kukaan ei halua uutta finanssikriisiä. Komission puheenjohtaja on toisaalta peräänkuuluttanut Maastrichtin hengen palauttamista ja muistuttanut, että vakaus ja kasvu voivat kulkea vain käsi kädessä. En voisi olla enempää samaa mieltä, mutta kasvua ei voi loputtomiin rahoittaa velkarahalla.

Myös jäsenmailta on uskallettava vaatia. Lahjaraha on kelvannut esimerkiksi elpymispaketissa, mutta lainat ovat jääneet jäsenmailta nostamatta. Tämä toimikoon opetuksena siitä, että EU-rahoituksessa on aina pidettävä kiinni sen ehdollisuudesta. On myös mielestäni hyvin uhkarohkeaa edes keskustella uudesta mahdollisesta yhteisvelasta esimerkiksi energiakriisin ratkaisemiseksi. Suomen ei tule sellaista missään tapauksessa hyväksyä, ja voimat tulee yhdistää muiden yhteisvelkaa vastustavien jäsenmaiden kanssa.

On asioita, jotka jäsenmaiden kannattaa hoitaa yhteisesti EU:n kautta. Mutta on parempi, että jäsenvaltiot näkevät nämä tarpeet yhdessä ja mieluummin vahvistavat yhteistä budjettia kuin rakentavat yhteisvelkaisen jättipaketin.

Energiakriisin ratkaisut uupuvat edelleen

EU:lla on ollut helmikuun alusta lähtien aikaa reagoida nouseviin energianhintoihin, mutta kaikista puheista ja toimista huolimatta sähkön hinta on yhä korkealla. Jo tehtyihin toimiin lukeutuvat esimerkiksi sopimukset kaasun kysynnän vapaaehtoisesta vähentämisestä sekä sähkönkäytön vähentämisestä EU-maissa. Energian hinta huitelee kuitenkin edelleen huippulukemissa, ja sähkön kuluttajahinta on 35% korkeammalla viime vuoteen nähden.

Herääkin kysymys siitä, ovatko tehokkaimmat toimet edelleen käyttämättä. Edellisessä huippukokouksessaan EU-johtajat päättivät edistää kaasun hintakattoa, mutta energiaministereiden kokouksessa hintakatto ajautui jälleen vastatuuleen.

Konkreettisia, tehokkaita toimia joudutaankin yhä odottelemaan. Hintakattoa todennäköisemmin näyttävät toteutuvan kaasun yhteisostot ja velvoitteet toisten jäsenmaiden tukemiseksi, jos jollain alueella tulee pulaa kaasusta. Myös alustavia ehdotuksia koko EU:n sähkömarkkinamallin uudistamisesta on kuultu – tässä pienten EU-maiden tulee olla tarkkana, jottei uudistuksia ajeta läpi isojen maiden ehdoilla. Varsinaisia päätöksiä ei kuitenkaan ole odotettavissa ennen marraskuun puolivälin uutta energianeuvoston kokousta.

Lyijyhaulikiellon uutta kierrosta tulee seurata tarkkaan

Helmikuussa 2023 astuu voimaan kosteikkojen lyijyhaulikielto, mutta jo tätä ennen EU:ssa pohditaan kiellon laajentamista entisestään. Käsillä oleva ehdotus sisältää teemoja, jotka on otettava erittäin vakavasti ja joihin tulevan hallituksen vaikuttamista tarvitaan.

Kävin EU:n kemikaalivirastossa Helsingissä keskustelemassa ja esittämässä kysymyksiä lyijyhaulikiellon laajentamisesta.

Luonnosvaiheessa olevassa esityksessä esitetään erityisen tiukkoja ympäristövaatimuksia haulikko- ja kivääriradoille. Esimerkiksi haulikkoratojen, joissa käytetään lyijyhauleja, tulisi pystyä vuosittain keräämään vähintään 90 prosenttia ammutusta lyijystä.  Suomessa on tällä hetkellä 670 ampumarataa jaesimerkiksi poliisihallituksen lausunnon mukaan vaatimusten täyttäminen tulee olemaan erittäin kallista.

Vaikka valmisteilla olevassa ehdotuksessa suljetaan esimerkiksi poliisi ja puolustusvoimat rajoitusten soveltamisalan ulkopuolelle, on ehdotuksella vaikutuksia ampumaratoihin ja aseenkäsittelyn harjoitteluun. Maanpuolustuskyky, reserviläistoiminnan sekä harjoittelun kannalta keskeiset ampumaradat ja huoltovarmuus on huomioitava mahdollisia uusia rajoituksia tehdessä.

Haluan painottaa, että suhtaudun lyijyyn myrkkynä vakavasti. Kukapa haluaisi esimerkiksi palata Suomessa aikaan ennen vuotta 1994, kun autoihimme vielä tankattiin lyijyä sisältävää bensiiniä. Samalla esityksen vaikutukset on arvioitava tarkkaan. Aikataulullisesti tärkeä vaikutustyö tulee lankeamaan seuraavan hallituksen vastuulle.

Kirjoitin asiasta pidemmin Uuden Suomen puheenvuoroon.

Kuvia tapahtumista kuun varrelta

Oli mukava käydä maatalouskonemessujen paneelissa 13.10. keskustelemassa tärkeistä aiheista – ruokaturvasta ja ruokamarkkinoista.

 

Osallistuin 22.10. Porissa Satakunnan Kokoomuksen yhdistyspäiville. Keskustelussa muun muassa turvallisuus, energia, ruoka, rahat & oikeusvaltion tila.

 

Kävin Eduskunnan pikkuparlamentissa 21.10. puhumassa paneelikeskustelussa Unkarin oikeusvaltiokehityksen suunnasta ja EU:n seuraavista askelmerkeistä budjettilain suhteen.

 

Poimintoja mediasta

Kauppalehti: Sarvamaa: Rahoituskehykset paukkuvat myös EU:ssa – mistä oikein on kyse?

Verkkouutiset: ”Komission laskelmat vedetty hatusta” – Suurin osa mepeistä vastustaa luontoasetusta

Petri Sarvamaa AlfaTV:llä – Hjallis lisää rahaa!

Verkkouutiset: Petri Sarvamaa: Unkaria tuskin rankaistaan kovalla kädellä

MT: Miksi Suomi ei vastustanut komission torjunta-ainealoitetta allekirjoituksellaan? Kurvinen: ”Kireä aikataulu esteenä”

Turun Sanomat: Viisi vuotta hiljaisuutta Maltalla

Kannanotto: Kertaus metsäasioihin vaikuttamisesta ministeri Kurviselle

 

Ajankohtaista

Verkkouutiset: EU:n elvytysohjelma vaarassa – parlamentti haluaa valvoa

7.5.2020

 

Petri Sarvamaa vaatii EU-parlamenttia käyttämään veto-oikeuttaan EU:n pitkän aikavälin talousarvioon (MFF), jos komission ehdottama biljoonan euron koronaviruksen elvytysrahasto laaditaan ilman parlamentin demokraattista ja parlamentaarista valvontaa.

– Komission kaavailemassa koronaviruksen elvytysrahastossa merkittävä osa unionin taloudellisista toimista siirtyisi yhteisen valvotun budjetin ulkopuolelle, ja siten myös parlamentaarisen kontrollin ulottumattomiin. Elvytysrahasto ei voi olla poikkeus demokratian ja legitimiteetin pelisääntöihin, ja siksi rahaston on oltava parlamentin valvonnassa kuten muunkin EU:n varainkäytön, Sarvamaa jatkaa.

– Parlamentti on EU:n ainoa suoraan kansalaisten valitsema ja heitä päätöksenteossa edustava instituutio. Ilman parlamentin valvontaa riski unionin rahojen väärinkäytöstä kasvaa.

 

Lue koko uutinen täältä >

Ajankohtaista

Petri Sarvamaa: EU:n biljoonan euron elvytysohjelma vaarassa, jos parlamentin rooli sivuutetaan

 

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa vaatii Euroopan parlamenttia käyttämään veto-oikeuttaan EU:n pitkän aikavälin talousarvioon (MFF), jos komission ehdottama biljoonan euron koronaviruksen elvytysrahasto laaditaan ilman parlamentin demokraattista ja parlamentaarista valvontaa.

”Komission kaavailemassa koronaviruksen elvytysrahastossa merkittävä osa unionin taloudellisista toimista siirtyisi yhteisen valvotun budjetin ulkopuolelle, ja siten myös parlamentaarisen kontrollin ulottumattomiin. Elvytysrahasto ei voi olla poikkeus demokratian ja legitimiteetin pelisääntöihin, ja siksi rahaston on oltava parlamentin valvonnassa kuten muunkin EU:n varainkäytön”

”Jos rahasto on vain hallitusten välinen, ei sen käyttöä voida valvoa EU:n tilintarkastustuomioistuimessa eikä parlamentissa, jolle budjettivalvonta muuten kuuluu. Valvonta olisi kiinni vain jäsenmaista itsestään, jotka ovat myös rahoituksen vastaanottajia. Ulkopuolisen valvojan puute altistaa varat merkittävälle väärinkäytön ja tehottomuuden riskeille”

”Haluamme myös korostaa, että uuden elvytysrahaston on perinteisten paljon työllistävien politiikan sektoreiden lisäksi kohdistettava tukea tulevaisuusorientoituneille aloille kuten tutkimukseen ja teknologiaan. EU:lla ei ole varaa uuteen menetettyyn sukupolveen samalla, kun Yhdysvallat ja Kiina hyväksyvät viikko toisensa jälkeen uusia tukipaketteja talouksilleen. Teollisuus, maanviljelijät, tutkimuslaitokset, työntekijät, sairaalat, yliopistot ja yritykset odottavat vahvaa signaalia Euroopasta.”

Tiedote on saatavilla täältä >

Ajankohtaista

Sarvamaan ajamat lisäresurssit Venäjän valeuutisten torjuntaan hyväksyttiin

13.12.2018

Euroopan parlamentti äänesti vuoden 2019 EU-budjetista keskiviikkona 12.12. Strasbourgissa. Budjettivaliokunnan varapuheenjohtajan Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan edellisen viikon tiistaina saavutettu budjettiyhteisymmärrys jäsenmaiden kanssa vahvistaa kolmen miljoonan euron rahoituksen Venäjän informaatiohyökkäysten torjumiselle.

”Venäjän pyrkimyksiin horjuttaa demokratiaa ja vaikuttaa vaaleihin länsimaissa on suhtauduttava vakavasti. Vääristelevällä tiedolla yritetään ruokkia poliittista järjestelmää kohtaan tunnettua epäluottamusta. Euroopan on pakko toimia ja varautua informaatiohyökkäyksiin varsinkin vaalivuonna. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää kansalaisten luottamusta”, Sarvamaa muistuttaa.

Sarvamaan ja Siegfried Mureșanin (Romania, EPP) yhdessä ajama, vuonna 2018 aloitettu StratCom Plus -toimi sisällytettiin myös Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon keskiviikkona 5.12. julkaisemaan disinformaation vastaiseen toimintasuunnitelmaan.

”Tarkoituksena ei ole rakentaa EU:lle omaa propagandakoneistoa vaan seurata ja vastata Venäjän levittämään harhaanjohtavaan tietoon. Meillä on vastassamme erittäin laajalle levinnyt, tarkasti kohdennettu ja runsaasti rahoitettu propaganda-kampanja. Käytössämme olevat rajalliset resurssit on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti ja johdonmukaisesti”, Sarvamaa alleviivaa.

Euroopan komissio esitti ensi vuoden 2019 EU-budjetiksi yhteensä 165,6 miljardia euroa. Parlamentti ja jäsenmaat katsoivat kuitenkin, että rahaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan 165,8 miljardia euroa. Neuvotteluissa lisättiin EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelman Horisontin määrärahoja 150 miljoonaa euroa ja suositun korkeakouluvaihto-ohjelman Erasmuksen määrärahoja 40 miljoonaa euroa parlamentin vaatimuksesta.

”Tutkimus ja koulutus ovat juuri niitä asioita, jotka tuottavat suurinta lisäarvoa eurooppalaisille ja rakentavat meille kaikille parempaa tulevaisuutta. Onneksi myös jäsenmaiden edustajat ymmärsivät tämän”, Sarvamaa kommentoi neuvotteluita.

Euroopan komissio antoi uuden esityksen vuoden 2019 EU-budjetiksi perjantaina 30.11., koska parlamentti ja jäsenmaat eivät päässeet yhteisymmärrykseen toukokuussa julkaistusta ensimmäisestä ehdotuksesta Lissabonin sopimuksessa määriteltyyn takarajaan eli maanantaihin 19.11. mennessä.