*Undersökningar gjorda av Votewatch

En av Europas mest inflytelserika aktörer *

”I EU arbetar jag för en effektiv användning av de finansiella medlen och för en kraftfull migrationspolitik. En stark union ligger i finländarnas intresse.”

Sarvamaa i sociala medier

Bestell nyhetsbrev

(På finska)