Tietosuojakäytäntö

Tiivistelmä

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa petrisarvamaa.eu-sivuston henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat periaatteet ja käytännöt. Petri Sarvamaa omistaa petrisarvamaa.eu-sivuston ja sitä ylläpitää Petri Sarvamaan toimisto. Olemme sitoutuneet suojaamaan sivustomme käyttäjien yksityisyyttä ja noudatamme toiminnassamme tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Käytämme keräämiämme henkilötietoja esimerkiksi uutiskirjeen lähettämiseen sekä yhteydenottojen käsittelyyn.

Keräämme tietoja sivuston käyttäjiltä itseltään, automaattisesti sivuston teknisen toteutuksen avulla sekä kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista.

Sähköinen suoramarkkinointi – Mikäli olet tilannut uutiskirjeemme, voimme suostumuksellasi lähettää sinulle sähköpostia. Uutiskirjetilauksen voit peruuttaa koska tahansa niin haluttaessa, uutiskirjeiden peruuta tilaus -linkin kautta tai lähettämällä viestiä osoitteeseen petri.sarvamaa (at) europarl.europa.eu.

Evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttö – Sivustomme käyttää evästeitä käytön seurantaan ja analysointiin. Sivusto voi lisäksi sisältää kolmansien tahojen evästeitä sekä ns. yhteisöliitännäisiä.

Tietojen luovutus kolmansille tahoille – Luovutamme keräämiämme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme vain perusteltuihin, kohdassa 4. tarkemmin määriteltyihin tarkoituksiin.

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi petrisarvamaa.eu-sivusto käsittelee ja miten – Voit tarkistaa petrisarvamaa.eu-sivuston henkilörekistereissä olevat itseäsi koskevat tiedot jäljempänä annettuja ohjeita noudattaen. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin on tarpeellista tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

1. Yleistä

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Petrisarvamaa.eu-sivusto on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

2. Keräämiemme tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan petrisarvamaa.eu-sivustolla käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • palveluiden tilaamiseen (uutiskirje)
 • yhteydenottojen käsittelemiseen
 • käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen
 • suunnitteluun ja palvelukehitykseen

3. Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

Henkilötietoja kerätään sekä käyttäjältä itseltään että muista lähteistä. Tietoja kerätään eri kanavissa (internet, sähköposti ym.) käyttäjän itsensä antamana ja yhteistyökumppaneiltamme. Tietojen kerääminen voi myös tapahtua palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.

Keräämme seuraavanlaisia tietoja käyttäjistä eri lähteistä.

Käyttäjän antamat tiedot

Keräämme tietoja, jotka käyttäjä antaa esimerkiksi tilatessaan palvelujamme (uutiskirje) tai ilmoittaessaan yhteystietonsa yhteydenottolomakkeen kautta.

Tällaisia tietoja ovat:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • käyttäjän lähettämä aineisto (valokuvat, mielipide- ja muut kirjoitukset)
 • kommentit sosiaalisen median kanavissa

Teknisesti kerätyt tiedot palveluiden käytöstä

Keräämme teknisesti tietoja palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista.

Tällaisia tietoja ovat:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • toimet ja niiden ajat palveluissa (kuten katsotut sivut ja sisällöt ajankohtineen)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Käytämme palveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics.

Lisäksi voimme käyttää kolmansilta osapuolilta ostettuja tai saatuja tietoja. Tällöin edellytämme, että kolmas osapuoli on varmistanut tietojen keräämisen ja jakamisen luvallisuuden.

Markkinointirekisteri

Markkinointirekisteriin voimme tallentaa tiedot käyttäjän nimestä ja asiointikielestä, markkinointisuostumukset ja -kiellot sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Markkinointirekisterissä säilytetään tietoja toistaiseksi. Tietojen käytön suoramarkkinointiin voi kieltää kohdassa 9 kuvatusti.

4. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoja voidaan luovuttaa palveluiden toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajille sekä data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin osallistuville tahoille.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka palveluiden käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

5. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palveluiden käyttöä, parantaaksemme palveluiden laatua, kehittääksemme palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi palveluiden käytön yhteydessä.

Kolmannet osapuolet

Hyödynnämme palveluidemme yhteydessä omia ja kolmansien osapuolten tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös mittaus- ja analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä. Petrisarvamaa.eu -sivusto ja sen yhteistyökumppanit voivat kerätä tietoja markkinoinnin tehokkuudesta, kuten sisältöjen näyttökerrat, ja sähköpostin avaustiedot.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä petrisarvamaa.eu-sivusto vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin. Petrisarvamaa.eu-sivusto voi hyödyntää kolmansien osapuolten palveluissa kerättyjä tietoja palveluiden käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen kyseisissä palveluissa.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

6. Henkilötietojen käsittelijät

Petrisarvamaa.eu-sivusto käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt Petri Sarvamaan toimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tallennettujen tietojen käsittelyä varten, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Valitsemme huolella palveluntarjoajat ja varmistamme sopimusjärjestelyin, jotta henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

7. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

8. Rekisterien suojaus

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimilla ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain petrisarvamaa.eu-sivuston ylläpitäjille sekä petrisarvamaa.eu-sivuston sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

9. Käyttäjän oikeudet

Tietojen tarkastaminen. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa petrisarvamaa.eu-sivuston henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

Jos käyttäjä haluaa, että häntä koskevaa henkilötietoa muutetaan tai hänen henkilötietonsa poistetaan petrisarvamaa.eu-sivuston rekisteristä, tulee hänen ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen petri.sarvamaa (at) europarl.europa.eu.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen petrisarvamaa.eu-sivustolle.

Suostumuksen peruuttaminen. Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän petrisarvamaa.eu-sivustolle erikseen antamaan suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä petrisarvamaa.eu-sivustoon kohdassa 12 ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.

10. Tietojen säilytys

Petrisarvamaa.eu-sivusto säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Jos käyttäjä ei enää tilaa palveluita, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kehitämme palveluamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi.

12. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii petrisarvamaa.eu-sivuston ylläpitäjä ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

petri.sarvamaa (at) europarl.europa.eu

puh. +32 2 28 38647

petrisarvamaa.eu
Euroopan parlamentti
Rue Wiertz, ASP 11 E 215
1047 Bryssel
Belgia

www.petrisarvamaa.eu