Kontakt

Petri Sarvamaa 
MEP, Ledamot i Europaparlamentet

Jordbruk och landsbygdens utveckling
Budgetkontrollutskottet, EPP-gruppens biträdande samordnare

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna, suppleant
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland, suppleant

tel. +32 (0)2 28 45647
e-mail: petri.sarvamaa (at) europarl.europa.eu


Paula Perrois
Politisk Assistent

Jordbruk och landsbygdens utveckling

tel. +32 (0)2 28 47647
e-mail: paula.perrois(at) europarl.europa.eu


Tuomas Tikkanen
Politisk Assistent

Budgetkontrollutskottet

Kommunikation et kontakt med medier

tel. +32 (0)2 28 37647
e-mail: tuomas.tikkanen(at) europarl.europa.eu


Essi Kiiski
Politisk Assistent

Möten och evenemang i Finland, Bryssels och Strasbourg

tel. +32 (0) 22 83 8647
e-mail: essi.kiiski(at) europarl.europa.eu


Juuso Kilpinen
Praktikant

tel. +358 45 857 3670
e-mail: juuso.kilpinen(at) europarl.europa.eu

Kontakt