Kontakt

Petri Sarvamaa

MEP, Ledamot i Europaparlamentet

Jordbruk och landsbygdens utveckling
Budgetkontrollutskottet, EPP-gruppens biträdande samordnare

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna, suppleant
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland, suppleant

tel. +32 (0)2 28 45647
e-mail: petri.sarvamaa (at) europarl.europa.eu


Atte Isoaho

Politisk Assistent

Budgetkontrollutskottet (CONT)

Möten och evenemang i Finland, Bryssels och Strasbourg

tel. +32 (0) 22 84 7647
e-mail: atte.isoaho(at) europarl.europa.eu


Juuso Kilpinen

Politisk Assistent

Budgetutskottet (BUDG)

Kommunikation et kontakt med medier

tel. +32 (0) 22 83 7647
e-mail: juuso.kilpinen(at) europarl.europa.eu


Neea Puro

Politisk Assistent

Jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI)

tel. +32 (0) 22 83 8647
e-mail: neea.puro(at) europarl.europa.eu


Maria Karesoja

Praktikant

e-mail: mariaainokristina.karesoja(at)europarl.europa.eu

Kontakt