Kontakt

Petri Sarvamaa 
MEP, Ledamot i Europaparlamentet

Jordbruk och landsbygdens utveckling
Budgetkontrollutskottet, EPP-gruppens biträdande samordnare

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna, suppleant
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland, suppleant

tel. +32 (0)2 28 45647
e-mail: petri.sarvamaa (at) europarl.europa.eu


Paula Perrois
Politisk Assistent

Jordbruk och landsbygdens utveckling

tel. +32 (0)2 28 47647
e-mail: paula.kosunen (at) europarl.europa.eu


Tuomas Tikkanen
Politisk Assistent

Budgetkontrollutskottet

tel. +32 (0)2 28 37647
e-mail: tuomas.tikkanen(at) europarl.europa.eu


Katja Wesander
Assistent för inrikesfrågor

Möten och evenemang i Finland

tel. +358 (0)44 350 7494
e-mail: katja.wesander (at) gmail.com
00102 Eduskunta


Susanna Haapasalmi
Praktikant

tel. +32 (0)2 48 57647
e-mail: susanna.haapasalmi (at) europarl.europa.eu

Kontakt