Kontakt

Petri Sarvamaa 
MEP, Ledamot i Europaparlamentet

Budgetutskottet, vice ordförande
Budgetkontrollutskottet, EPP-gruppens samordnare
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, suppleant

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland, suppleant

tel. +32 (0)2 28 45647
e-mail: petri.sarvamaa (at) europarl.europa.eu


Johanna Häkkä
Politisk Assistent

Budgetutskottet
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Kommunikation

tel. +32 (0)2 28 38647
e-mail: johanna.hakka (at) europarl.europa.eu


Paula Kosunen
Politisk Assistent

Budgetkontrollutskottet
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland

tel. +32 (0)2 28 47647
e-mail: paula.kosunen (at) europarl.europa.eu


Jenni Kärkkäinen
Politisk Assistent

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Möten

tel. +32 (0)2 28 37647
e-mail: jenni.karkkainen (at) europarl.europa.eu


Katja Wesander
Assistent för inrikesfrågor

Möten och evenemang i Finland

tel. +358 (0)44 350 7494
e-mail: katja.wesander (at) gmail.com
00102 Eduskunta


Sanna Ahvo
Praktikant

e-mail: petri.sarvamaa-office (at) europarl.europa.eu

Kontakt