Viimeksi tehtyä

Verkkouutiset: Suomalaismeppi aloitti laajat toimet Unkarin äänioikeuden viemiseksi

Petri Sarvamaan mukaan EU:n päätöksenteko on jumissa Viktor Orbanin takia.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) on aloittanut laajat toimet Unkarin äänioikeuden viemiseksi EU:n päätöksenteossa. Hän kerää parhaillaan tukiallekirjoituksia muilta mepeiltä vetoomukseen, jossa pyydetään Euroopan parlamentin puhemiestä Roberta Metsolaa ryhtymään toimenpiteisiin.

– EU:n päätöksentekokoneisto on tällä hetkellä yksinkertaisesti jumissa Viktor Orbanin takia. Se saadaan toimimaan vain, jos Orbanilta viedään äänioikeus. Samalla osoitamme, että EU:ssa ei hyväksytä minkäänlaista kiristystä, Sarvamaa sanoo tiedotteessaan.

EU:sta tehdyn sopimuksen 7. artiklan nojalla Unkari voitaisiin sulkea ulos EU:n päätöksenteosta. Artiklan käyttöönotto vaatii kuitenkin EU:n jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Sarvamaan mukaan kaikki jäsenmaat eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta, minkä vuoksi Euroopan parlamentin on hänen mielestään tehtävä aloite Unkarin äänioikeuden viemiseksi.

– Jäsenmaiden toimettomuuden edessä on meidän europarlamentaarikkojen yhdistyttävä ja toimittava oikealla tavalla. Haluamme ennen kaikkea säilyttää EU:n päätöksentekokyvyn näinä vaikeina aikoina, kun yhteisiä päätöksiä tarvitaan esimerkiksi Ukrainan tukemiseksi, toteaa Sarvamaa.

Viimeksi joulukuussa Unkari torjui muiden EU-maiden suunnitteleman 50 miljardin euron pitkäaikaisen tuen antamisen Ukrainalle.

Sarvamaa kertoo, että muodollisesti prosessi Unkarin äänioikeuden viemiseksi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Euroopan parlamentti pyytää komissiota tai jäsenmaita tekemään ehdotuksen, jossa todetaan Unkarissa olevat laajat ja juurtuneet ongelmat, jotka olisivat ristiriidassa EU:n arvojen kanssa.

Sarvamaan mukaan itse ongelmien löytäminen on helppoa.

– Unkarin oikeusvaltio-ongelmat, demokratiavaje, rehottava korruptio, vähemmistöjen oikeuksien ja median toimintavapauksien poljenta tulevat ensimmäisenä mieleen asioina, jotka ovat räikeässä ristiriidassa EU:n arvojen kanssa, suomalaismeppi luettelee.

Kuitenkin ongelmien toteamisesta pitää vielä erikseen äänestää yksimielisesti muiden jäsenmaiden kesken. Myös Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä.

– Tämä ensimmäinen osa prosessista on aivan ratkaiseva etenkin jäsenmaiden keskuudessa. Puolan torppausapuun Orban ei voi enää luottaa, joten todennäköisesti uusia apureita etsittäisiin Slovakiasta tai Alankomaista, ennakoi Sarvamaa.

– Kun laajat ja juurtuneet ongelmat on todettu, voivat jäsenmaat prosessin toisessa vaiheessa äänestää Unkarin äänioikeuden pidättämisestä. Tämä päätös tehtäisiin puolestaan määräenemmistöllä.

Uutinen on julkaistu Verkkouutisissa 08.01.2024