Ajankohtaista

”Teemme tämän saman virheen” – Näin Suomen mepit ja Jutta Urpilainen arvioivat Ursula von der Leyenin puhetta

15.9.2022

Komissaari Jutta Urpilaisen mukaan State of the Union -puheessa valettiin uskoa siihen, että eurooppalaiset selviävät energiakriisistä ja taloushaasteista. Suomen mepit kehuivat Ukraina-otetta, mutta havaitsivat puheessa myös puutteita.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti keskiviikkona jokavuotisen linjapuheensa.

Unionin tilaa käsittelevässä puheessaan hän vakuutti EU:n jatkavan Ukrainan tukemista. Komissio aikoo myös puuttua energiayhtiöiden kohtuuttomiin voittoihin.

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen (sd) mielestä von der Leyenin puhe oli erittäin vahva.

”Elämme hyvin poikkeuksellista aikaa, joten on ymmärrettävää, että hänen puheessaan osoitettiin paljon tukea Ukrainalle ja käytettiin aikaa kuvaamaan sodan vaikutuksia.”

Urpilaisen tulkinta on, että puheessa haluttiin valaa uskoa eurooppalaisten tulevaisuudennäkymiin.

”Me tulemme selviämään. Me tulemme löytämään ratkaisut niihin akuutteihin kysymyksiin, jotka tällä hetkellä kansalaisten arjessa näkyvät, kuten vaikka nousevaan energian hintaan ja työllisyystilanteeseen.”

Urpilaisen mielestä puheessa näkyi myös se, että von der Leyenin komissio on jo viisivuotisen mandaattinsa jälkimmäisellä puoliskolla. Sen vuoksi puheessa annettiin nyt vähemmän uusia esityksiä kuin aikaisemmin.”

Nyt ollaan siinä vaiheessa komission työtä, jossa keskitytään enemmän annettujen esitysten loppuunsaattamiseen kuin uusien esitysten tekemiseen.”

Urpilainen sanoo, että von der Leyen oli ”puheensa päällä”. Hänestä näki, että hän oli levollinen ja sinut puheen kanssa, että hän oli ollut sitä itse kirjoittamassa ja valmistelemassa.

”Siinä näkyi tietty itseluottamus ja varmuus, jota tässä ajassa tarvitaan.”

Mepeiltä ruusuja ja risuja

Suomalaiset europarlamentaarikot eivät suhtautuneet von der Leyenin puheeseen aivan yhtä myötämielisesti kuin komissaari Urpilainen.

Vahvaa Ukraina-otetta kehuttiin, mutta puutteitakin löytyi.

”Hänen olisi pitänyt puhua energiatilanteesta selkeämmin. Ydinvoiman rooli energiakriisin ratkaisemisessa jäi kokonaan mainitsematta”, kokoomuksen meppi Petri Sarvamaa sanoo.

Hän kiinnitti huomiota myös siihen, että von der Leyenin mukaan nyt olisi konventin eli perussopimusten avaamisen aika. Siitä tulee Sarvamaan mukaan pitkä ja mielenkiintoinen prosessi.

Rkp:n europarlamentaarikko Nils Torvalds puolestaan oli ärsyyntynyt siitä, että komissio esittää, että kaikki menee hyvin ja ongelmattomasti, ”tilausten mukaan”.

”Se on menestyksen propagandaa, johon muutkin järjestelmät ovat kompastuneet. Me teemme tämän saman virheen.”

Torvalds oli huolissaan myös siitä, että EU:n budjetin rahat ovat lopussa. Mistä komissio aikoo siis löytää rahat kaikkiin esityksiinsä?

”Jokainen esitys sisältää sen, että rahat otettaisiin ETS:stä [päästökaupasta] eli rahatulosta, joka kuuluu jäsenmaille.”

Torvaldsin mielestä näyttää siltä, että EU:n budjetti täytyy avata uudestaan.

Ilmaston osuus jäi ohueksi

Vihreiden Alviina Alametsä kiinnitti huomiota siihen, että puheesta puuttuivat avaukset EU:n yhteisen puolustuksen vahvistamiseksi.

”Tässä maailmantilanteessa olisi merkittävää, että von der Leyen linjaisi enemmän puolustuksesta.”

Myös ilmastonmuutoksen osuus jäi Alametsän mielestä ohueksi.

”Hän mainitsi ilmaston kolme kertaa, mutta konkretia jäi puuttumaan. Miten ilmastokriisiä aiotaan ratkoa?”

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari totesi, että se, että jäsenmaat siirtävät lisää rahaa EU:lle, ei tee eurooppalaisista kansalaisista tai jäsenmaista entistä vahvempia, mutta se tekee EU:sta vahvemman.

”Tässä Ukrainan sodan varjolla syvennetään federalismia. Se on väärin”, Huhtasaari sanoi.

Vasemmistoliiton meppi Silvia Modig kiitti von der Leyenin puheen energia-avauksia ja sitä, että EU:ssa vaikutetaan nyt ymmärtävän strategisen autonomian tärkeys.

”Meillä on samanlaisia liiallisia riippuvaisuuksia kuin venäläisestä energiasta muuallakin, esimerkiksi teknologian suhteen Kiinasta.”

Modig jäin kaipaamaan puheelta vahvaa kannanottoa ja ratkaisuja ruokakriisiin.

Keskustan Mauri Pekkarinen olisi toivonut puheelta terävämpää otetta ja konkretiaa siihen, kuinka komissio aikoo toteuttaa energia-aloitteensa.

Sosialidemokraattien Eero Heinäluoma totesi, että hän on yleensä kehunut State of the Union -puheita, mutta tällä kertaa puhe oli pettymys.

”Akuutti kriisi, ensi talvi ei ole komissiossa selvästikään riittävästi hoidossa.”

Heinäluoma sanoo, että energiaongelmat on tiedetty jo monta kuukautta. Ennen kuin parlamentti jäi kesälomalle, tiedossa oli, että komissio valmistelee sähkömarkkinasääntöjen muuttamista.

”Nyt kun katsoo, mitä siellä on saatu aikaiseksi, se on kovin vähän. Konkretia puuttuu.”

Uutinen on julkaistu Uusi Suomessa.