Viimeksi tehtyä

Unkaria on painostettava kaikin demokratian keinoin

Ukrainan tuen jarruttamista, valtoimenaan rehottavia oikeusvaltio-ongelmia, vähemmistön oikeuksien poljentaa, median toimintavapauksien rajoittamista. Näistä elementeistä Unkarin viime kuukausien ja vuosien politiikka on koostunut.

Demokratiaan uskovien kansalaisten luotto koko unioniin on ollut kerta toisensa jälkeen koetuksella, kun Orban on tanssittanut 26:tta muuta jäsenvaltiota pillinsä mukaan.

Ongelmien toteaminen onnistuu kyllä lähes keneltä tahansa, mutta missä ovat keinot niiden kitkemiseksi? Moni kansalainen onkin kysynyt, miten näin räikeästi demokratian vastaisesti toimivan valtion annetaan edelleen olla Euroopan unionin jäsenvaltio, tai miten sille voi muodostua paikkoja käyttää aivan suhteetonta valtaa. Tämän lisäksi sama jäsenvaltio on unionin suurin nettosaaja. Nämä kysymykset ovat aivan aiheellisia, onhan Euroopan unioni pohjimmiltaan arvoyhteisö.

Orban on onnistunut toiminnallaan osoittaman kerta toisensa jälkeen Euroopan unionin haavoittuvaisimmat kohdat. EU:n etäisyys tavallisista kansalaisistaan, päätöksenteon jähmeys sekä yksittäisten jäsenvaltioiden mahdollisuus kiristää muita maita aivan elintärkeissä kysymyksissä ovat kaikki sekä syitä että seurauksia Orbanin pelissä, jossa yritetään manipuloida koko unionia.

EU:n ei suinkaan tule lamaantua jäsenvaltionsa toiminnan edessä, vaan koko unionin on katsottava nyt peiliin ja paikannettava päätöksentekojärjestelmänsä heikot kohdat.

Unkarin toiminta määrittää koko Euroopan unionin arvopohjan uskottavuuden. Ei riitä, että maata painostetaan ainoastaan yhdellä demokratian työkalulla, kuten uutisoinnilla. Sen sijaan Unkarin oikeusvaltio-ongelmiin on vastattava kaikilla niillä työkaluilla, joita toimivassa demokratiassa on, kuten esimerkiksi vapaalla lehdistöllä, oikeudellisella analyysillä ja demokraattisen prosessin kautta syntyneellä poliittisella painostuksella.

Tällä viikolla poliittista painostusta on todella saatu aikaan, sillä parlamentin puhemies Roberta Metsolalle toimitettiin kirje, jossa häntä kehotetaan aloittamaan prosessi Unkarin äänioikeuden viemiseksi EU:n päätöksenteossa. Alulle laittamani pyyntö sai laajan parlamentaarisen tuen useista eri jäsenvaltioista yli puoluerajojen. Parlamentista on nyt annettu vahva signaali. EU:lla on paikka näyttää, että demokraattisilla toimilla voidaan vastata demokratiavajeeseen.

Prosessi olisi käytännössä monivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Euroopan parlamentti pyytäisi komissiota tai jäsenmaita tekemään ehdotuksen, joissa todetaan, että Unkarissa on laajoja ja juurtuneita ongelmia, jotka ovat ristiriidassa EU:n arvojen kanssa. Kun ehdotus olisi hyväksytty, jäsenvaltiot siirtyisivät arvioimaan sanktioita, kuten Unkarin äänioikeuden viemistä.

Toiminnassa Orbanin politiikkaa vastaan on oltava yksi ohjenuora: luovuttaa tai piiloutua ei saa. Kortteja on kyllä vielä käytettävissä. Jonkun on vain uskallettava vetää ne pöytään.

Kolumni julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden painosversiossa 19.01.2024