Ajankohtaista

Sarvamaalta selvitys EU:n poliittisten johtajien siirtymäkorvauksien kohtuullistamisesta

29.11.2017

Talousarvion valvontavaliokunnassa esiteltiin 28.11. Petri Sarvamaan (kok., EPP) aikaisemmin tänä vuonna vaatima laaja selvitys EU:n toimielinten siirtymäkorvauskäytännöistä. Sarvamaan mukaan niihin on jo aikakin pureutua. ”Kysymys on ennen kaikkea EU:n demokraattisesta hallintotavasta ja läpinäkyvyydestä. Hulppeat siirtymäkorvaukset vaikuttavat ymmärrettävästi myös kansalaisten kuvaan EU:sta”, Sarvamaa sanoo.

EU maksaa entisille poliittisille johtajille siirtymäkorvauksia, vaikka he siirtyisivät välittömästi uusiin tehtäviin. Valvontavaliokunnan tilaama tutkimus selvitti ennen kaikkea, minkälaisia taloudellisia etuuksia entiset poliittiset johtajat saavat jättäessään tehtävänsä ja millä ehdoilla. Europarlamentaarikkojen lisäksi korvauksia saavat muun muassa EU-komissaarit ja EU-pankkien johtajat.

Sarvamaa aikoo nyt tehdyn selvityksen tulosten perusteella vaatia uudistuksia toimielinten siirtymäkorvauskäytäntöihin talousarvion valvontavaliokunnan valmistelemassa komission vastuuvapausmietinnössä. Selvitys suosittelee siirtymäkorvauskäytäntöjen yhdenmukaistamista EU-toimielinten välillä, maksettavien korvausten tarpeellisuuden selvittämistä ja kannustavuuden lisäämistä sekä niiden linkittämistä viran jälkeistä työtä koskeviin rajoituksiin.

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Petri Sarvamaa: EU:n kyettävä perustelemaan kultaiset kädenpuristukset

2.6.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) haluaa saada selvyyden EU:n toimielimien siirtymäkorvauskäytännöistä. Talousarvion valvontavaliokunnassa EPP-ryhmän ryhmäpuheenjohtajana toimivan Sarvamaan aloite laajasta selvityksestä sai valiokunnalta vihreää valoa. EU:n poliittiset johtajat pääsevät nauttimaan muhkeista siirtymäkorvauksista jopa vuosia sen jälkeen kun ovat siirtyneet uusiin tehtäviin.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Kauppalehti: Sarvamaa hiiltyi hulppeisiin korvauksiin – EU-pomojen siirtymämaksut selvitykseen

Talousarvion valvontavaliokunta alkaa selvittää EU:n poliittisille johtajille maksettavia siirtymäkorvauksia europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) aloitteen pohjalta. Tutkimuksessa pyritään selvittämään ennen kaikkea poliittisten johtajien etuisuuksia ja niiden ehtoja heidän siirtyessä uusiin tehtäviin. Sarvamaa toimii valvontavaliokunnassa parlamentin suurimman poliittisen ryhmän EPP:n ryhmänjohtajana.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Talousarvion valvontavaliokunta teettää Sarvamaan ehdotuksesta laajan selvityksen EU:n toimielinten korvauskäytännöistä

1.6.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) sai Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnassa läpi vaatimuksensa teettää laaja selvitys EU:n toimielinten korvauskäytännöistä. Sarvamaa toimii valvontavaliokunnassa parlamentin suurimman poliittisen ryhmän EPP:n ryhmänjohtajana.

EU maksaa entisille poliittisille johtajilleen runsaskätisesti korvauksia, vaikka kyseiset henkilöt toimistaan poistuessaan siirtyisivät välittömästi uusiin, hyväpalkkaisiinkin tehtäviin. Valvontavaliokunnan tilaaman tutkimuksen tarkoitus on ennen kaikkea selvittää minkälaisia taloudellisia etuuksia nämä poliittiset johtohahmot saavat jättäessään tehtävänsä, ja millä ehdoilla.

”Siirtymäkorvaukset ovat aiheuttaneet jäsenvaltioissa kirpeää keskustelua. Mielestäni EU:n on itse kyettävä avaamaan nämä korvaukset ja niiden perusteet kansalaisille. Siksi esitin parlamentissa laajaa tutkimusta siirtymäkorvauksista.”

Muhkeista korvauksista pääsevät meppien lisäksi nauttimaan muun muassa EU-komissaarit ja EU-pankkien johtajat. Komissaareilla ja pankinjohtajilla siirtymäkorvaukset saattavat parhaimmillaan nousta yli kymmeneen tuhanteen euroon kuussa ja niitä voidaan maksaa jopa kolmen vuoden ajan normaalin palkan ohella.

”Kukaan ei voi ymmärtää ja hyväksyä menettelyä, jossa poliittiseen tehtävään valitulle henkilölle maksetaan jopa satojen tuhansien eurojen korvaukset sen jälkeen, kun tämä on luopunut tehtävästä. Erityisesti silloin, kun palkka alkaa juosta heti uudelta työnantajalta, on tällaisten korvausten maksaminen eurooppalaisten veronmaksajien ryöstämistä.”

Talousarvion valvontavaliokunta esittelee tutkimuksen tulokset syksyn aikana. Tulosten pohjalta Sarvamaa tulee ajamaan muutoksia EU:n siirtymäkorvauskäytäntöihin. Ensimmäisenä askeleena hän aikoo vaatia uudistuksia valvontavaliokunnan valmistelemassa komission vastuuvapausmietinnössä.

Ajankohtaista

Iltalehti: Euroedustaja Sarvamaa selvityttää EU:n muhkeat siirtymäkorvaukset – Vapaavuoren siirtymäkorvaus ”viimeinen pisara”

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kritisoi EU:ssa toimivaa korvausjärjestelmää. EU maksaa entisille poliittisille johtajille tuhansien eurojen siirtymäkorvausta, vaikka he olisivat jättäneet tehtävänsä ja siirtyneet uusiin työpaikkoihin. Sarvamaa sai budjettivalvontavaliokunnan teettämään laajan selvityksen EU:n toimielinten korvauskäytännöistä. Sarvamaa uskoo, että meppien keskuudessa muutosliikkeelle on mahdollisuuksia.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa haluaa selvittää EU:n siirtymäkorvaukset

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) haluaa selvittää EU:n toimielinten korvauskäytäntöjä. Talousarvion valvontavaliokunnassa EPP-ryhmän ryhmänjohtajana toimiva Sarvamaa vaati valiokuntaa selvittämään, minkälaisia taloudellisia etuuksia entiset poliittiset johtajat saava jättäessään tehtävänsä. ”Siirtymäkorvaukset ovat aiheuttaneet jäsenvaltioissa kirpeää keskustelua. Mielestäni EU:n on itse kyettävä avaamaan nämä korvaukset ja niiden perusteet kansalaisille” Sarvamaa toteaa.

Lue uutinen ›