Ajankohtaista

Autoveron lopetus olisi lottovoitto Suomelle, IL-blogi

20.5.2019

Suomi on yksi ainoista maista EU:ssa, joka kerää kohtuuttoman suurta autoveroa. Alun perin vain tilapäiseksi tarkoitettu autovero otettiin Suomessa käyttöön jo vuonna 1958. Tuolloin autoveron avulla kerättiin 0,75 prosenttia valtion verotuloista. Tänään suomalainen joutuu pulittamaan uuden auton rekisteröimisestä vähintään 2,7% ja enintään 48,9% auton hinnasta. Tämä tuotti noin miljardi euroa valtion kassaan vuonna 2018. Tässä ei ole enää mitään järkeä.

Idea suuripäästöisten autojen verotuksen kasvattamisesta ja pienipäästöisten autojen pienemmästä verotuksesta on teoriassa järkevä. Suomalaisten automarkkinoiden dynaamisuuden vahvistamisen näkökulmasta se on kuitenkin lyhytnäköinen ja vanhanaikainen. Autoveron takia autojen hinnat Suomessa ovat Euroopan korkeimpien joukossa. Tämä on tietysti vaikuttanut autokauppaan, ja siksi yhä useampi ostaa autonsa käytettynä Ruotsista tai Saksasta.

Tällaista kehitystä on vahvistanut syksyllä 2018 voimaan tullut autoverotuksen uudistus, joka valitettavasti kannustaa kuluttajaa ostamaan käytetyn suuripäästöisen auton ulkomailta uuden auton sijaan Suomesta. Tämä vääristää automarkkinoita entisestään.

Hallitusten päätökset autoveron ylläpitämisestä ovat siis johtaneet myös ympäristön kannalta haitallisiin ratkaisuihin, koska ulkomailta ostettavat käytetyt autot ovat useimmiten raskaita dieselautoja. Autoveron poistaminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 700 000 tonnia vuoteen 2030 mennessä Tieliikenteen Tietokeskuksen tutkimuksen mukaan.

Euroopan Unionissa autojen rekisteröintiveron poistoa on valmisteltu jo pitkään. Autoveron EU-tasolla kieltävän direktiivin valmistelu aloitettiin jo vuonna 2005. Hankkeen eteneminen raukesi kuitenkin vuonna 2015, kun jäsenmaat eivät päässeet neuvottelupöydässä asiasta yhteisymmärrykseen.

Euroopan komission täytyisi ehdottomasti aktivoida kyseinen lakiesitys uudelleen, jotta Suomenkin tilanteeseen saataisiin jotain järkeä. Nykytilanne ei voi millään jatkua entisellään. Autovero on poistettava, mikäli haluamme elävöittää suomalaiset automarkkinamme, estää negatiiviset vaikutukset ilmastoon ja kannustaa kuluttajia enenevissä määrin vähäpäästöisiin ajoneuvoihin investoimiseen. Lisäksi dynaamiset markkinat kompensoisivat verotulot valtion kassaan muun muassa tienkäyttöoikeuteen perustuvien maksujen kautta.

EU-laki, joka poistaisi autojen rekisteröintiveron EU:ssa kokonaan olisi Suomelle lottovoitto ja ratkaisu vuosikymmenten päättämättömyyteen. Verotuksen poistaminen olisi järkevää niin kuluttajahintojen, liikenneturvallisuuden kuin ympäristönkin kannalta. Tämän ratkaisun myötä voisimme sanoa hyvästit Suomen kehitystä jarruttavalle vanhanaikaiselle politiikalle.

Julkaistu IL-blogissa 20.5.2019.

Ajankohtaista

Siniset Ritarit: Haastattelu liikenneturvallisuudesta

1.8.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kertoo EU:n pyrkivän parantamaan liikenneturvallisuutta erityisesti ajoneuvojen turvallisuusvaatimuksiin puuttumalla. ”Suomessa turvalisuutta uhkaavat vanha autokanta sekä liikennekulttuurin muutos. Näihin pystymme vaikuttamaan autoveron asteittaisella laskemisella, asennekasvatuksella sekä aktiivisella valvonnalla”, Sarvamaa toteaa. Haastatelu lehden sivuilla 2 – 3.

Lue uutinen ›