Ajankohtaista

Sarvamaa panostaisi enemmän EU-kansalaisten turvallisuuteen

30.11.2017

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta hyväksyi EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevan lausunnon tiistaina 28.11. äänin 40-7. Valiokunnan varajäsen Petri Sarvamaa (kok., EPP) neuvotteli lausunnosta parlamentin suurimman poliittisen ryhmän EPP:n puolesta.

Neuvotteluissa Sarvamaa kannatti muun muassa EU:n sisäiseen turvallisuuteen liittyvien toimien vahvistamista. Sarvamaan mukaan tämän vuoksi Euroopan turvallisuuden eteen työskenteleville virastoille, kuten Frontexille ja Europolille, pitää taata riittävät resurssit. EU:n lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto Europol esimerkiksi edistää kansallisten poliisien välistä yhteistyötä. Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex puolestaan parantaa rajaturvallisuutta.

Sarvamaa on myös parlamentin pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan parlamentin kantaa vuoden 2020 jälkeiseksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Budjettivaliokunta, jonka varapuheenjohtaja Sarvamaa on, vastaa seuraavaa monivuotista rahoituskehystä käsittelevästä oma-aloitemietinnöstä.