Viimeksi tehtyä

Sarvamaa kyseenalaistaa Suomen pyrkimykset rajoittaa alkoholin rajat ylittävää etämyyntiä

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kyseenalaistaa Suomen hallituksen pyrkimykset rajoittaa alkoholin rajat ylittävää etämyyntiä EU:n sisällä. Etämyynnillä tarkoitetaan muun muassa verkkokaupassa tehtävää asiointia, siis esimerkiksi yksityishenkilöiden tilauksia Suomeen muista EU:n jäsenmaista.

”Alkoholilakiin on suunniteltu raskaita byrokraattisia rajoitteita, joilla alkoholin etämyynti tehtäisiin käytännössä entistäkin mahdottomammaksi. Tämä olisi EU:n sisämarkkinoiden periaatteiden vastainen järjestely ja vahvistaisi vain entisestään kansallisen monopolin, Alkon, asemaa.” Sarvamaa toteaa.

Sarvamaa tiedusteli komission näkemystä asiaan jo aiemmin tänä vuonna. ”Alkoholilain valmistelu ei ole kuitenkaan edennyt etämyynnin osalta EU-lainsäädännön kannalta oikeaan suuntaan, joten nyt komissiota täytyy hoputtaa ottamaan Suomen lainsäädäntöaikeisiin selvä kanta. Siksi olen esittänyt asiasta uuden, kiireellisen selvityspyynnön komissiolle.”

Eduskunta pyrkii viimeistelemään alkoholilain jo lähiviikkojen aikana.