Viimeksi tehtyä

Sarvamaalta aloite maataloustarkastusten järkeistämiseksi

Petri Sarvamaa valmistelee talousarvion valvontavaliokunnassa oma-aloitemietintöä, jonka tavoitteena on järkeistää EU:n maataloustarkastuksia. Hän isännöi 24.3.2015 valiokunnan keskustelua, johon osallistuivat muun muassa maatalouskomissaari Phil Hogan ja MTK:lainen viljelijä Markus Eerola.

”Komissaari Hogan ajaa muutosta maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen puolesta, ja parlamentille laatimani mietintö yhteisen maatalouspolitiikan tarkastusten tehostamisesta tukee tätä tavoitetta erinomaisesti”, sanoo Sarvamaa.

EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvät tarkastukset kuluttavat jatkuvasti enemmän aikaa ja rahaa. Esimerkiksi maksutapahtumia tarkastetaan vuosittain peräti 40 miljoonaa kappaletta. Kokonaisuudessaan tarkastuksiin käytetään vuosittain EU-alueella yli 4 miljardia euroa.

”Järjestelmä on sekä viljelijän että hallinnon kannalta erittäin raskas ja nykyisellään kestämätön. Joustamattomat ja monimutkaiset säännöt takaavat myös, että virhetasot pysyvät korkeina vuodesta toiseen”, Sarvamaa moittii.

Sarvamaan ehdottamassa uudistuksessa on kolme tuoretta painotusta, jotka auttavat sekä viljelijää että viranomaista: tarkastusten järjestämiseen liittyvän jouston lisääminen, riskiperusteisten tarkastusten laajentaminen sekä tarkastusten kustannustehokkuuden parantaminen.

”Tarkastusten tuoma taakka on yksi viljelijöiden suurimmista huolista. Mietinnöllä on tarkoitus löytää tavat keventää tätä taakkaa ja samalla parantaa tarkastusten tehokkuutta niin, että se hyödyttää kaikkia veronmaksajia”, Sarvamaa kiteyttää.

Sarvamaan aloitteesta valmistuu luonnos toukokuun valiokuntaistuntoon, jonka jälkeen raportista äänestetään valiokunnassa heinäkuun alkupuolella.