Viimeksi tehtyä

Reserviläistoiminta uhattuna EU:ssa – Sarvamaa ja puolustusministeri Häkkänen vetoavat komissioon

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kysyi kesällä kirjallisesti komissiolta, vaarantaako lyijyammusten mahdollinen rajoittaminen reserviläistoimintaa. Sarvamaan mukaan vaarana on, että lyijynkäyttökielto osana REACH-asetusta estää vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä ampumaradoilla.

Sarvamaa sai vastauksen kysymykseen elokuun lopussa. Komissio lupasi varmistaa, että lyijyammusten mahdollinen rajoittaminen ei vaikuta EU:n sotilasturvallisuuteen.

Sarvamaan mukaan vastaus ei ole tyydyttävä.

”Vaikka komission vastaus on pintapuolisesti hyvä, jättää se ilmaan useamman huolestuttavan kysymysmerkin. Avoinna on esimerkiksi se, miten komissio aikoo tulkita reserviläistoimintaa suhteessa uuteen rajoitukseen”, kertoo Sarvamaa.

”Suomen kannalta tämä on valtava kysymys, sillä noin 870 000 suomalaista kuuluu reserviin. Vahva reserviläisarmeija ja reserviläistoiminta on puolustuksemme kulmakivi. Suomi turvaa omalla puolustuksellaan samalla koko Eurooppaa ja Naton pohjoisen alueen”, jatkaa Sarvamaa.

Suomessa vapaaehtoinen sotilaskoulutus, jossa käytetään lyijyammuksia, toteutetaan yleensä siviilikäyttöön tarkoitetuilla ampumaradoilla. Mikäli nämä radat eivät täytä kiellossa esitettyjä ehtoja, sillä olisi Sarvamaan mukaan vakavia seurauksia kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen kannalta.

”Miten toimitaan tilanteessa, jossa ampumarata ei täyttäisi uusia vaatimuksia, mutta toimintakyvyn kannalta olisi tärkeää, että radalla päästäisiin silti harjoittelemaan? Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja aina tarvittavaa harjoittelua ei ole mahdollista suorittaa viranomaisten omilla ampumaradoilla”, jatkaa Sarvamaa.

Sarvamaan mukaan komissio on mennyt vastauksissaan jatkuvasti sen taakse, että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa soveltaa (REACH) asetuksen puolustusta koskevaa poikkeusta.

”Niin kutsuttu maanpuolustuspoikkeus ei ratkaise rajoitusesityksen ongelmia etenkään Suomen kaltaisessa maassa, jossa kaikki ampumaharrastajaryhmät ja osa viranomaisista harjoittelevat samoilla radoilla. Poikkeuksen käyttäminen loisi kahden kerroksen käyttäjäryhmät ja veisi koko rajoitukselta sen tarkoituksen”, muistuttaa Sarvamaa.

Myös puolustusministeri Antti Häkkänen kirjelmöi ehdotuksen ongelmista komissaari Bretonille, Sinkevičiukselle ja Lenarčičille.

”Ministerin kirjeen viesti oli selvä. Suomessa reserviläistoimintaa järjestetään pääosin siviiliampumaradoilla, joilla myös metsästäjät ja urheiluampujat harjoittelevat. Suomen maanpuolustuksen kannalta on olennaista, että vapaaehtoinen maanpuolustus voi jatkossakin harjoitella lyijyluodeilla”, päättää Sarvamaa.