Viimeksi tehtyä

Petri Sarvamaa puolustaa Suomen maidontuotantoa

Komissio julkaisi viime kesäkuussa kertomuksen, jossa se tarkasteli Euroopan maitomarkkinoiden kehitystä ja vuoden 2012 maitopaketin toimintaa. Maitopaketin tarkoituksena on tarjota maidontuottajille tukitoimia sopeutua maitokiintiöiden päättymiseen ensi huhtikuussa.

Petri Sarvamaa esitteli tammikuussa talousarvion valvontavaliokunnassa lausuntonsa maitomarkkinoiden sopeutumisesta kiintiöjärjestelmän päättymiseen. Sarvamaan mukaan kesäkuussa julkaistu kertomus on jo osittain vanhentunut ja antaa liian positiivisen kuvan maitomarkkinoiden tilanteesta. ”Komission kertomus ei ota huomioon Venäjän kaupan hiipumisen aiheuttamaa vahinkoa maitomarkkinoilla. Tällä hetkellä maitomarkkinoiden suurin ongelma onkin hintojen epävakaus”, toteaa Sarvamaa.

Kiintiöiden poistuminen voi tarkoittaa kuoliniskua syrjäisten ja epäsuotuisten alueiden maidontuottajatiloille, jos ei huolehdita siitä, että jäsenmailla on tehokkaat välineet sopeutua muutokseen. Sarvamaa korostaa, että näiden alueiden asema maitomarkkinoilla tulee turvata. ”Syrjäisten ja epäsuotuisten alueiden maidontuottajille suunnattuihin sopeutustoimiin pitää sitoutua pitkäjänteisesti.”

Sarvamaa painottaa, että budjetin valvonnankin näkökulmasta on järkevää tukea syrjäisten ja epäsuotuisten alueiden maidontuottajia, jotta elinkeino pystytään säilyttämään. ”Tällä pienellä rahalla saamme pidettyä maitolehmät elossa. Mielestäni rahat on erittäin hyvin käytetty, jos pystymme säilyttämään nämä alueet elinvoimaisina. Se ei loppujen lopuksi maksa meille niin paljon, kun otetaan huomioon kustannukset, joita meille koituisi tukitoimien puuttuessa.”

Lausunto hyväksyttiin talousarvion valvontavaliokunnassa 24. helmikuuta 2015 yksimielisesti äänin 26-0.