Viimeksi tehtyä

Parlamentti tukee Sarvamaan esitystä maatilatarkastusten täysremontista

Euroopan parlamentti hyväksyi Petri Sarvamaan mietinnön yhteisen maatalouspolitiikan tarkastusten järkevöittämisestä, vähentämisestä ja riskiperusteisuuden lisäämisestä täysistunnossa 8.9.2015. Äänestys päättyi äänin 575 puolesta, 21 vastaan, 111 tyhjää. Kyseessä on selkeä viesti parlamentilta maatalouskomissaari Phil Hoganille tämän valmistautuessa esittelemään keinoja CAP:n yksinkertaistamiseksi.

Vuoden 2013 CAP-uudistuksen jälkeen EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on monimutkaista ja raskasta valvoa. Jäsenmaat käyttävät valvontaan yhteensä noin neljä miljardia euroa vuodessa, ja summan odotetaan kasvavan. Mietinnön keskeinen tavoite on keventää byrokratiaa jokaisella toiminnan tasolla.

Mietintö esittää, että EU:ssa tulisi siirtyä yhtenäiseen tarkastusmalliin, jonka avulla parannettaisiin tarkastusten johdonmukaisuutta ja luotettavuutta jäsenmaiden välillä. Samalla sääntöjen mukaan toimineita tiloja ja jäsenmaita palkitaan vähemmillä ja kevyemmillä tarkastuksilla samalla kun sääntöjä rikkovat joutuvat tiukempaan syyniin. Tavoite on, ettei mitään tilaa tarkasteta enempää kuin kerran vuodessa.