Ajankohtaista

Uusi Suomi: Nyt se tapahtui: Euroopan komissio esittää, että Unkarilta jäädytetään 7-8 miljardin euron potti

18.9.2022

EU on ensimmäistä kertaa pysäyttämässä jäsenvaltionsa rahoitusta. ”Unkarin on aika lunastaa lupaukset”, kokoomuksen europarlamentaarikko ja oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelija Petri Sarvamaa sanoo.

Euroopan komissio esittää 7-8 miljardin euron leikkausta Unkarin EU-varoihin oikeusvaltiorikkomusten vuoksi.

”Päätös on selkeä osoitus siitä päättäväisyydestä, jolla komissio suojelee EU:n talousarviota ja käyttää kaikkia mahdollisia välineitä tämän tärkeän tavoitteen varmistamiseksi”, budjettikomissaari Johannes Hahn kommentoi tiedotteessa.

Taustalla on komission ja Unkarin välinen riita oikeusvaltion periaatteiden noudattamisesta Unkarissa. Komissio varoitti Unkaria jo huhtikuussa ja maa vastasi 17 korjausehdotuksella. Komissio sanoo nyt odottavansa näiden ehdotusten täytäntöönpanoa. Mikäli Unkari ei onnistu toteuttamaan sille asetettuja vaatimuksia 19. marraskuuta mennessä, se menettää 7-8 miljardia euroa koheesiovaroista.

Nyt komissio aikoo keskeyttää 65 prosenttia Unkarin saamasta rahoituksesta kolmen EU:n koheesiorahaston kautta, jos maa ei ryhdy toimenpiteisiin komission vaatimusten mukaisesti. Vuosina 2014–2020 Unkari sai koheesiorahoitusta 21,9 miljardia euroa.

EU-maiden valtiojohtajista koostuvalla Eurooppa-neuvostolla on nyt kuukausi aikaa päättää, tukeeko se komission ehdotusta. Päätös voidaan tehdä määräenemmistöllä, eli Unkari ei voi kaataa sitä.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on tyytyväinen komission ehdotukseen.

”Unkarin ehdottamat 17 korjaustoimenpidettä ovat hyvä alku, mutta komission ei tule mennä halpaan. On päivänselvää, että Unkari tulee täyttämään vaatimukset paperilla. Keskeinen kysymys on, miten komissio varmistaa, että toimet todella implementoidaan Unkarin järjestelmään, ja pieneneekö riski EU-varojen väärinkäytöksille käytännössä”, oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelija Sarvamaa kommentoi tiedotteessaan.

Unkarilta vaaditaan esimerkiksi korruptionvastaisen viranomaisen perustamista ja julkisiin hankintoihin liittyvien käytäntöjen parantamista. Linjauksien myötä EU on ensimmäistä kertaa pysäyttämässä jäsenvaltionsa rahoitusta.

”Unkari on luvannut vuosi toisensa jälkeen parantaa oikeusvaltionsa tilaa, mutta konkreettinen kehitys on ollut päinvastaista. Komission ei tule hellittää otettaan oikeusvaltioperiaatetta rikkovista maista, ja myös Euroopan parlamentti tulee olemaan tarkkana koko prosessin ajan. Unkarin on aika lunastaa lupaukset”, Sarvamaa korostaa.

Julkaistu Uusi Suomessa 18.9.2022.