Viimeksi tehtyä

Maaseudun Tulevaisuus: Euroopan komissio ehdottaa suden suojelutason höllentämistä EU:ssa – Sarvamaa: ”Jo oli aikakin”

Euroopan komissio on ehdottanut tänään suden suojelutason muuttamista ”tiukasti suojellusta” ”suojelluksi” perustuen komission keräämiin tietoihin lisääntyneistä susipopulaatioista ja niiden vaikutuksista.

Tänään julkaistun suden asemaa EU:ssa koskevan analyysin perusteella komissio ehdottaa, että suden suojelutasoa muutetaan niin, että se olisi jatkossa ”suojeltu” eikä ”tiukasti suojeltu”. Susi on tällä hetkellä tiukasti suojeltu laji EU:n luontodirektiivin perusteella.

Komissio pyysi syyskuun alussa paikallisia yhteisöjä vastaamaan kyselyyn ja kertomaan oman alueensa susitilanteesta ja susien vaikutuksista alueella. Komissio ilmoitti, että se päättäisi kyselyn avulla kerättyjen tietojen perusteella ehdottaa tarvittaessa suden suojelutason muuttamista ja päivittää oikeudellista kehystä.

Bernin yleissopimuksen mukaisen suden suojelutason muuttaminen EU:n jäsenvaltioiden ja muiden Bernin yleissopimuksen osapuolien suostumuksella on edellytys sille, että suden asemaa muutetaan vastaavalla tavalla EU:ssa.

”Susien paluu on hyvä uutinen Euroopan biologiselle monimuotoisuudelle, mutta susilaumojen keskittymisestä joillakin Euroopan alueilla on tullut todellinen vaara erityisesti kotieläintaloudelle”, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa komission tänään tekemä ehdotus on yksi tärkeä askel prosessissa.

”Olen syvästi vakuuttunut siitä, että voimme ja löydämme kohdennettuja ratkaisuja sekä luonnon monimuotoisuuden että maaseudun toimeentulon suojelemiseksi”, hän jatkaa.

Susien kasvanut määrä Euroopassa oikeuttaa nyt mukauttamaan suden oikeudellista suojelutasoa. Samaan aikaan komissio kehottaa edelleen paikallisia ja kansallisia viranomaisia ​​ryhtymään tarvittaessa toimiin nykyisen lainsäädännön mahdollistamien poikkeusten mukaisesti.

Ehdotus vastaa suurelta osin kantaa, jonka Euroopan parlamentti ilmaisi 24. marraskuuta 2022 antamassaan päätöslauselmassa.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on tyytyväinen komission ehdotukseen muuttaa susien suojelustatusta Bernin yleissopimukseen viitaten.

”Euroopan parlamentin sitkeä työ muuttaa susien suojelua tuottaa tulosta. Jatkossa jäsenvaltioilla, kuten myös siis Suomella, on paremmat mahdollisuudet harventaa laumoja”, kommentoi Sarvamaa tiedotteessa.

Seuraavaksi komission ehdotus menee jäsenmaiden neuvoston päätettäväksi. Määräenemmistöpäätöksen jälkeen Euroopan unioni voi jättää muutosehdotuksen Bernin yleissopimuksesta vastaavalle pysyvälle toimikunnalle, jonka on tarkoitus kokoontua ensi vuoden lopussa.

Uutinen on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 20.12.2023