Viimeksi tehtyä

Lyijyhaulikielto juridisesti täysi susi – palautettava heti suunnittelupöydälle. Myös sinä voit auttaa!

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) pitää komission ehdottamaa lyijyhaulien käyttökieltoa ajavaa lainsäädäntöä suhteettomana ja huonosti valmisteltuna. Sarvamaa ajaa Euroopan parlamentissa kiellon palauttamista takaisin komission valmisteluun.

”Komission esityksessä on kolme keskeistä ongelmaa. Ensinnäkin esityksessä kumotaan eurooppalaisessa lainsäädännössä perustuslakeihinkin kirjattu syyttömyysolettama. Esityksen mukaan jokainen, joka kuljettaa lyijyhaulipatruunoita kosteikoilla tai edes sen lähellä 100 metrin etäisyydellä, on velvollinen todistamaan syyttömyytensä, vaikkei tarkoituksena edes ollut käyttää lyijyhaulipatruunoita kielletyllä alueella,” Sarvamaa sanoo.

”Toiseksi kosteikkomääritelmä on liian laaja, joten kiellon valvonta on käytännössä mahdotonta. Esityksen mukaisessa määritelmässä Suomen maa-alasta noin 75 prosenttia luokiteltaisiin kosteikko- tai suoalueeksi. Luku on aivan posketon,” jatkaa Sarvamaa.

”Kolmanneksi esitys ei huomioi EU-lainsäädännön keskeistä periaatetta eli lainsäädännön suhteellisuutta tavoiteltavaan päämäärään. Jos tavoitteena on sinänsä hyvä pyrkimys vähentää lyijyhaulien käyttöä, sitä ei tule tehdä tekemällä kaikista metsästäjistä käytännössä rikollisia. Myös kiellon valvominen asettaisi erittäin suuren rasitteen paikallisille viranomaisille,” Sarvamaa sanoo.

Esityksestä äänestetään parlamentissa seuraavassa täysistunnossa, tiistaina 24.11. Sarvamaa sai käännettyä parlamentin suurimman EPP-ryhmän taakseen lyijyhaulikiellon palauttamisessa takaisin parempaan valmisteluun. Seuraavaksi vuorossa on vaikuttaminen muihin puolueryhmittymiin.

”Komission esitys oli juridisesti susi jo syntyessään ja nyt on aika palauttaa tämä hullunkurinen aloite suunnittelupöydälle. Lainsäädännön on oltava ennustettavaa ja suhteellista ajamaansa tavoitteeseensa nähden, ja sitä tämä ei nyt ole. Toivon Suomen meppien ja hallituksen ajavan ehdotustani yhdessä rintamassa,” Sarvamaa päättää.

Palautetaan lyijyhaulikielto takaisin komission suunnittelupöydälle yhdessä. 

Vetoa Suomen meppeihin, ministereihin ja kansanedustajiin ennen ensi tiistain äänestystä lähettämällä oheinen viesti sähköpostilla: 

Arvoisa edustaja, 

Olen huolissani komission nykyisestä ehdotuksesta lyijyhaulikieltoon liittyen. Juridisesti katsottuna ongelmia on useita:

A) Syyttömyysolettaman kumoaminen (esityksen mukaan jokainen, joka kuljettaa lyijyhaulipatruunoita kosteikoilla tai edes sen lähellä, on velvollinen todistamaan syyttömyytensä.)

B) Kosteikkomääritelmä on liian lajaa, joten kiellon valvonta on käytännössä mahdotonta

C) Esitys ei huomioi EU-lainsäädännön keskeistä periaatetta eli lainsäädännön suhteellisuutta tavoiteltavaan päämäärään.

Euroopan parlamentti äänestää 24.11. tiistaina vastalauseesta lyijyhaulikieltoon liittyen. Teethän parhaasi, että ehdotus palautetaan komissiolle uudelleenarvioitavaksi.