Ajankohtaista

Komission päätös järkeistää sanktioita on erävoitto, Maaseudun Tulevaisuus

29.1.2016

Petri Sarvamaa: EU:n siirtolaispolitiikka etsii itseään, IL-blogi

Petri Sarvamaa: ”Uusin paketti antaa viljelijälle enemmän tilaa hengittää.”

Maatalouskomissaari Phil Hogan esitteli viime viikolla uusia toimia EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseksi. Tietoa komission seuraavista askelista on odotettu malttamattomana kuukausia. Aiemmat yksinkertaistamisesitykset ovat usein olleet yksittäiselle tuensaajalle kaukaisia ja hyvin teknisiä, mutta tällä kertaa odotus kannatti.

Uusin paketti antaa viljelijälle enemmän tilaa hengittää hakemusta jättäessä. Komissaari Hogan toivoi julkisesti, että muutoksilla saataisiin lopetettua viljelijöille tuttu pelon ilmapiiri tukien ja tarkastusten ympäriltä. Käytännössä tähän pyritään luomalla lisää mahdollisuuksia hakemuksen korjaamiseen sekä yhtenäistämällä ja suhteellistamalla sanktioita.

Sanktioiden kohtuullistaminen oli keskeisimpiä tavoitteita syyskuun mietinnössäni yhteisen maatalouspolitiikan tarkastusten järkevöittämisestä, joka sai parlamentissa taakseen suuren enemmistön. Kirjoitin mietintöni hyväksymisen jälkeen tällä palstalla, että komissio oli parlamentin kannan suhteen vastaanottavainen. Tämän esityksen jälkeen on selvää, että arvio oli oikea – esittämäämme huoleen reagoitiin nopeasti.

Komission haaste on ollut löytää säännöistä kohtia, joiden yksinkertaistaminen on ollut yhtä aikaa laajasti tuettua ja toteuttamiskelpoista asetuksia rikkomatta. Sanktioinnissa nämä ehdot täyttyivät, ja parlamentti oli tarpeen osoittamisessa tärkeässä roolissa.

Viime cap-uudistuksen jälkeen tilanne on ollut varsinkin täydentävien ehtojen osalta kestämätön. Järjestelmä on kohtuuttoman monimutkainen noudattaa ja valvoa, mikä johtaa turhan usein ennakoimattomiin lopputuloksiin. Samalla virheiden löytyessä asetetut sanktiot ovat olleet järjestään suhteettoman kovia rikkomuksen suuruuteen nähden.

Komissio pyrkii nyt esitetyillä muutoksilla luomaan lisää joustavuutta tahattomien virheiden sattuessa, minkä pitäisi parantaa tilannetta jo tämän vuoden aikana.

Komissio esittää, että tukihakemukset seulotaan kevyen ennakkotarkastuksen avulla. Jos ennakkotarkastuksessa ilmenee ongelmia, voidaan hakemukseen tehdä korjauksia 35 päivän ajan takarajasta ilman sanktioita.

Suorien tukien osalta euromääräinen sanktio väärin ilmoitetusta pinta-alasta saattoi aiemmin olla yli kaksinkertainen haettuun tukeen nähden. Muutoksen myötä kertoimeksi jää 1,5 kertaa virheellisen pinta-alan tuki. Samalla luodaan järjestelmä, jossa ensikertalaisen sanktio pienestä ilmoitusvirheestä puolitetaan.

Vaikka muutokset ovat erittäin tervetulleita, ne ovat isossa kuvassa edelleen vajavaisia. Kaksinkertainen rankaiseminen samasta virheestä, sekä suorien tukien että täydentävien ehtojen sääntöjen mukaan, pysyy jatkossakin mahdollisena. Samoin mittavirheen myötä ilmoitetun väärän pinta-alan sallittu virhemarginaali pysyy ennallaan, vaikka mittavirheitä ei ole saatu karsittua.

EU:n rahankäytön kannalta oleellista on, että järjestelmä on mahdollisimman oikeudenmukainen sekä viljelijän että veronmaksajan kannalta. Hoganin tarjoamat uudistukset onnistuvat siinä, etteivät ne vaaranna rahankäytön uskottavuutta tai heikennä valvontaa ja silti keventävät konkreettisesti tuensaajan taakkaa.

Edellisen cap-uudistuksen myötä säännöistä on sovittu vuoteen 2020 asti, eikä perusasetuksia voi kesken kautta oleellisilta osin muuttaa. Suurremonttia odotellessa komission toiminta on väistämättä pienimuotoista ja varovaista. Siinä kontekstissa viime viikon aloite oli positiivinen uutinen ja osoitus siitä, että parlamentin vahva kanta on tullut kuulluksi.

 

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 29.1.2016