Viimeksi tehtyä

Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhteisen kaavan muuttaminen läpi valiokunnassa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisen kaavan muuttamiseksi äänestettiin valiokunnassa torstaina 9.3.2017. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (EPP, kok.) työskenteli mietinnössä EPP-ryhmän pääneuvottelijana.

Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava pyrkii estämään laitonta maahanmuuttoa ja oleskelulupien väärentämistä. Nykyinen oleskelulupien kaava on ollut käytännössä samassa muodossa vuodesta 1997, eikä sitä voida pitää enää turvallisena uuden teknologian ja kehittyneiden väärennösmenetelmien valossa.

Oleskelulupakorttien ulkomuotoa ja ominaisuuksia pyritään yhtenäistämään, jotta rajatarkastusviranomaisille olisi mahdollisimman helppoa tunnistaa aito oleskelulupa. ”Yhtenäisyys” ei kustannussyistä tarkoittaisi täysin samanlaisia oleskelulupakortteja, vaan yhtenäistä mallia ja tiettyjä vakioturvaominaisuuksia, joihin voitaisiin kansallisesti lisätä turvaominaisuuksia. Asetuksen tavoitteena on tukea laillista maahanmuuttoa ja vahvistaa Euroopan turvallisuutta.

Valiokunnassa mietintö hyväksyttiin äänin lähes yksimielisesti 43-1. Seuraavaksi mietintö menee täysistuntoon äänestettäväksi.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa vastataan suurelta osin oikeus- ja sisäasioiden lainsäädännöstä ja demokraattisesta valvonnasta. Valiokunta varmistaa, että Euroopan ihmisoikeussopimusta noudatetaan tarkoin. Petri Sarvamaa toimii valiokunnan varajäsenenä.