Ajankohtaista

Ignalinan ydinreaktori on tuulen kantaman päässä ja edelleen purkamatta, Uusi Suomi

12.7.2012

Olen juuri päättämässä Euroopan parlamentin budjettitarkastusvaliokunnan matkaa Liettuaan. Selvitimme matkalla viiden muun parlamentin jäsenen kanssa, kuinka EU-maiden veronmaksajien rahoja on käytetty Ignalinan ydinvoimalan purkamiseen – ja miksi juuri Liettuassa projekti on edennyt paljon hitaammin kuin vastaavat operaatiot Slovakiassa ja Bulgariassa. Kaikki kolme valtiota sitoutuivat purkamaan neuvostovalmisteiset ydinreaktorinsa EU:n avustuksella, osana kyseisten valtioiden liittymissopimuksia EU:n kanssa.

Ignalinan ydinreaktori on superradioaktiivinen 1500 megawatin neuvostovalmisteinen RBMK-reaktori, jonka polttoainesauvat ovat odottaneet jäähdytysaltaassa jo vuosikausia, että ne siirretään ensin väliaikaiseen varastoon ja joskus tulevaisuudessa lopulliseen sijoituspaikkaansa.

Ja se sijaitsee suoraan Suomen eteläpuolella, 600 kilometriä Helsingistä eli kohtalaisella etelätuulella sauvat ovat vuorokauden päässä Suomen pääkaupunkiseudun asukkaista.

Valiokuntamme raportti valmistuu huomenna, mutta tässä keskeiset tulokset ennakkomaistiaisina:

Liettuan viranomaisten täytyy kiireellisesti noudattaa EU-komission tämän viikon lopulle asettamaa aikarajaa ja ilmoittaa ydinvoimalan purkamisesta käytännössä vastaavien elinten hallinnon uudelleenjärjestelyistä. Byrokratiaa on purettava ja luotava tehokkaampi hallintomenettely, jotta operaatio ei viivästy enää tarpeettomasti päivääkään.

Ignalinan ydinvoimalan purkua liettualaisten puolesta toteuttavan organisaation (INPP) ja ulkopuolisten pääsopimuskumppaneiden, NUKEMin ja GNC:n välille täytyy nopeasti luoda riippumaton projektinjohto-yksikkö, joka ratkaisee osapuolten väliset erimielisyydet teknisten spesifikaatioiden toteutumisesta. Suomeksi sanottuna: ydinvoimalan purkua toteuttavat venäläis-saksalainen NUKEM ja saksalainen GNC ovat sotatilaa muistuttavassa riidassa useista kysymyksistä liettualaisten ja heidän käyttämiensä venäläisten insinöörien kanssa.

Jos edellämainittuja edellytyksiä ei noudateta, vaarantuu koko EU:n rahoitus Ignalinan ydinvoimalan purkuoperaatiolle. Budjettitarkastusvaliokunta ei voi suosittaa EU-parlamentille rahoituksen jatkamisen hyväksymistä, jos EU:n veronmaksajien varoja valuu hukkaan 600 000 euroa kuukaudessa projektien seisoessa. Tämä puolestaan vaarantaa koko Ignalinan ydinvoimalan alasajamisen.

Pahimmassa tapauksessa polttoainesauvat jäisivät määräämättömäksi ajaksi uinumaan voimalan kakkosreaktoriin, joka pysäytettiin vuonna 2009. Pelkät ylläpitokustannukset (vartiointi, jäähdytys, energiahuolto jne.) ovat noin 50 miljoonaa euroa vuodessa, eikä liettualaisten omasta taloudellisesta kyvystä velvollisuuksien hoitamiseen ole takeita.

Tämä kaikki Oulun matkan päässä Helsingistä.

Julkaistu Uudessa Suomessa 12.7.2012.