Ajankohtaista

HS: EU-parlamentissa Unkarin toimia ei pidetä riittävinä – miljardien EU-varat saattavat joutua jäädytetyiksi

17.11.2022

EU-komissio kertoo arvionsa ensi viikolla. Petri Sarvamaan mukaan EU-rahojen kohtalolla on kytky Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointiin.

EU-MAA Unkari ei ole tehnyt riittävästi korjauksia turvatakseen sen, että EU:n budjetista annettavat varat jaetaan Unkarissa asiallisesti eteenpäin.

Näin sanoo Petri Sarvamaa (kok), joka oli EU-parlamentissa pääneuvottelija niin sanotussa oikeusvaltiomekanismissa. Mekanismin avulla EU voi jäädyttää EU-tukirahat mailta, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta vastaan.

EU-tukirahat jaetaan EU:n budjetista, josta suomalaisetkin maksavat 175 euroa asukasta kohti.

Unkarin piti tehdä korjaukset 19. marraskuuta eli tulevaan lauantaihin mennessä. Sen piti muun muassa parantaa korruption torjuntaa ja varmistaa, että julkiset hankinnat eli valtion ja kuntien tekemät tarjouskilpailut ja ostot hoidetaan asianmukaisesti.

Sarvamaa ja parlamentin muu neuvotteluryhmä esittävät oman kielteisen arvionsa torstaina. He edustavat parlamentin suurimpia poliittisia ryhmiä. Varsinainen Unkarin toiminnan arvioija on EU-komissio, joka ilmeisesti ensi tiistaina kertoo, miten se suhtautuu Unkarin tähänastisiin lupauksiin.

Sarvamaan mukaan kyse ei ole siitä, että toimia olisi liian vähän. Enemmänkin kyse on siitä, mihin ne kohdistuvat.

EU-KOMISSIO ilmoitti syyskuussa, että se jäädyttää osan Unkarin EU:lta saamasta rahoituksesta, jos maa ei tee lupaamiaan uudistuksia muun muassa korruption torjumiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseksi.

”En voi mitenkään uskoa, että komissio toteaisi ensi tiistaina peruvansa koko homman ja Unkarin panneen kaiken täytäntöön”, Sarvamaa sanoo.

Unkari on luvannut esimerkiksi itsenäisen ”integriteettiviranomaisen”, jonka tehtävänä on valvoa EU-varojen käyttöä. Sarvamaan mukaan sen piti olla toiminnassa jo nyt marraskuun puolivälissä.

”Tosiasiassa sinne on nimitetty pääjohtaja ja varapääjohtaja, mutta missään tapauksessa se ei ole toiminnassa vielä.”

UNKARI on luvannut tehdä kaikkiaan 17 uudistusta, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin ja korruption torjuntaan. Oikeuslaitoksen uudistukset eivät ole mukana, koska komissio rajasi tarkastelun kapeaksi.

Komissio tekee parhaillaan omaa arviotaan siitä, onko Unkari tehnyt tarpeeksi toimia sisällyttääkseen uudistukset lakeihinsa ja saattaakseen ne myös voimaan.

Parlamentin arviosta käy ilmi, että lakeja on kyllä viety eteenpäin, mutta niiden toimeenpano on vasta useiden vuosien päässä.

Komission arvio menee seuraavaksi jäsenmaiden päätöksentekoon. EU:n valtiovarainministerit päättävät ilmeisesti 6. joulukuuta, mitä Unkarin rahoituksen kanssa tehdään. Varojen jäädytys ei vaadi yksimielisyyttä, vaan määräenemmistön.

Unkari ei ole vielä ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyttä. Sarvamaa uskoo, että sillä on kytky EU-rahoitukseen: hänen mukaansa Nato-ratifiointi on pääministeri Viktor Orbánille pelikortti, jota Orbán pelaa niin kauan kunnes näkee, jäädyttävätkö jäsenmaat Unkarin EU-rahoituksen.

UNKARILLA pelissä ovat myös isot rahat, joita sen valtiontalous tarvitsisi kipeästi. Julkiseen talouteen on revennyt alijäämä, koska maan hallitus on muun muassa pyrkinyt hillitsemään energian hinnan nousun vaikutuksia kansalaisille. Inflaatio on muiden EU-maiden tavoin kovassa vauhdissa, mitä hillitäkseen maan keskuspankki on nostanut korkoja.

Syyskuussa komissio uhkasi jäädyttävänsä 65 prosenttia rahoituksesta, jota se on myöntänyt EU:n koheesio­rahaston kautta kolmelle Unkarissa meneillään olevalle rahoitusohjelmalle. Yhteensä se olisi Unkarille noin 7,5 miljardin euron lovi EU:n budjetista tulevaan rahoitukseen.

Komissio voi tulla puoliväliin vastaan ja todeta, että Unkari on edennyt, mutta ei riittävästi. On mahdollista, että komissio esittää jäädytettäväksi uuden, pienemmän summan, Sarvamaa arvioi.

UNKARI hakee rahaa myös koronapandemian jälkeen sovitusta yhteisestä elpymis- ja palautumistukivälineestä RRF:stä.

Se on eri asia kuin vuosittaiset koheesiorahat, mutta oikeusvaltiomekanismi koskee myös RRF:ää. Komissio saattaa hyväksyä Unkarin kansallisen elvytyssuunnitelman, mutta ei välttämättä aloita maksatuksia, ennen kuin Unkari on tehnyt sen mielestä riittävät uudistukset.

Jos komissio ei tee päätöstä elvytysrahoituksesta ennen tämän vuoden loppua, Unkari menettää elpymisvälineen sääntöjen mukaan 70 prosenttia luvatuista avustuksista eli noin neljä miljardia euroa.

Unkari pyysi alun perin elpymisvälineestä 7,2 miljardin euron avustuksia, mutta maan tuoreimpien talouslukujen perusteella osuus on laskenut 5,8 miljardiin euroon. Avustusten lisäksi Unkari voisi saada elpymisvälineestä kaikkiaan yhdeksän miljardia euroa lainamuotoista tukea.

Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomissa 17.11.2022.