Viimeksi tehtyä

Sopu vuoden 2016 budjetista saavutettiin

Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n ensi vuoden budjetin täysistunnossaan 25.11.2015. Parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen budjetista marraskuun puolivälissä.

Petri Sarvamaa toimii parlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtajana. Hän on ollut neuvottelemassa budjetista koko prosessin ajan. Sarvamaa oli mukana myös budjetin sovittelukomiteassa neuvottelemassa lopullista kompromissia neuvoston ja parlamentin välille. ”Neuvottelut olivat raskaat ja venyivät myöhään yöhön, kuten tavallista. Onneksi lopputulos oli hyvä”, kommentoi Sarvamaa.

Budjetti antaa huomattavaa painoarvoa EU:n kilpailukyvyn sekä kasvun ja työllisyyden edistämiselle. Nuorisotyöttömyyden vähentäminen pysyy edelleen tärkeänä poliittisena prioriteettina. Lisäksi budjettivaroja suunnataan muun muassa sosiaalisen ja taloudellisen koheesion edistämiseen, maatalouteen sekä turvallisuuteen.

”Yksi tärkeimmistä asioista tämän vuoden budjettineuvotteluissa oli riittävän rahoituksen takaaminen siirtolaiskriisin hoitamiseen”, korostaa Sarvamaa. Siirtolaiskriisin hoitamiseen niin EU-maissa kuin konfliktialueilla käytetään kaikki monivuotisen rahoituskehyksen siihen mahdollistamat varat. Nyt hyväksytyn talousarvion mukaan tähän käytetään 1,6 miljardia euroa enemmän kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa.