Ajankohtaista

Barroson tärkeä muistutus

13.3.2012

Aattopäiväni ennen meppiuran virallista alkamista sai arvoisensa päätöksen. Komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso tuli Strasbourgiin ja näytti, millainen on väsymätön johtaja.

Myös parlamentin suurimman ryhmän EPP:n mepit saivat omalta mieheltään täyden paketin. Aiheelliset kysymykset kriisin vaiheesta, kansalaisten huolista ja talouden elvytystoimien tehokkuudesta koko Euroopan tasolla saivat Barrosolta rehellisen ja energisen reaktion. Kriisi ei ole ohi ja huolet ovat oikeutettuja – mutta tärkentä oli se, mitä Barroso sanoi tulevaisuudesta. Se on meidän käsissämme; parlamentin, neuvoston ja komission.

Puutetta ei ole aloitteista, tai siitä, ettei rakenteita olisi nyt vahvistettu tarpeeksi. Kyse on toiminnasta ja toteutuksesta. Talouksien elvyttämiseksi täytyy myös tehdä ne toimet, jotka ovat tarpeen.

Tässä tehtävässä unionin olisi oltava yhtenäinen. Suomen ja suomalaisten näkökulmasta on sitä parempi, mitä nopeammin eurooppalainen talous toipuu iskusta. Tästä pitää selvitä kuiville. Seuraavalla kerralla unioni on toivottavasti paitsi kykenevä kontrolloimaan jäseniensä ongelmia, myös yhdentänyt talouspolitiikkaansa nykyistä pidemmälle. 27 jäsenvaltion monisärmäinen sikermä, josta vain hiukan yli puolet kuuluu rahaliittoon, ei mitenkään voi vastata uskottavalla tavalla poliittisesti markkinoiden reaktioihin, jos käytössä ei ole yhteistä kieltä ja yhteisiä keinoja. Se taas vaatii lisää yhdentymistä, ei hajaantumista.

Tässä on taas kerran kyse siitä paljon puhutusta yhteisestä vastuunkannosta.