Ajankohtaista

Euroopan parlamentti hyväksyi Sarvamaan neuvotteleman 2,5 miljoonan euron tuen Anttilan ja Stockmannin irtisanotuille

30.11.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) toimi parlamentin suurimman ryhmän EPP:n pääneuvottelijana Suomen Euroopan globalisaatiorahastolle (EGR) osoittamassa päivittäistavarakauppasektorin irtisanomisia koskevassa hakemuksessa.

Suomen hakemus koskee 1 660 Stockmannin ja Anttilan irtisanomaa työntekijää, joiden uudelleentyöllistymistä edistetään parlamentin myöntämän EGR-tuen avulla. Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi 2,5 miljoonan euron tukihakemuksen Brysselissä 30. marraskuuta.

EGR-tuen avulla on tarkoitus tarjota vuoden 2016 elo- ja vuoden 2017 toukokuun välillä päivittäistavarakauppasektorilta irtisanotuille työntekijöille erityisesti henkilökohtaista neuvontaa yrittäjyyteen, työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

EGR tukee maailmankaupan rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneiden paluuta työmarkkinoille. Jäsenvaltio voi hakea rahastosta tukea, kun vähintään 500 ihmistä irtisanotaan globalisaation tai talouskriisin seurauksena.

Ajankohtaista

Sarvamaa panostaisi enemmän EU-kansalaisten turvallisuuteen

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta hyväksyi EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevan lausunnon tiistaina 28.11. äänin 40-7. Valiokunnan varajäsen Petri Sarvamaa (kok., EPP) neuvotteli lausunnosta parlamentin suurimman poliittisen ryhmän EPP:n puolesta.

Neuvotteluissa Sarvamaa kannatti muun muassa EU:n sisäiseen turvallisuuteen liittyvien toimien vahvistamista. Sarvamaan mukaan tämän vuoksi Euroopan turvallisuuden eteen työskenteleville virastoille, kuten Frontexille ja Europolille, pitää taata riittävät resurssit. EU:n lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto Europol esimerkiksi edistää kansallisten poliisien välistä yhteistyötä. Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex puolestaan parantaa rajaturvallisuutta.

Sarvamaa on myös parlamentin pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan parlamentin kantaa vuoden 2020 jälkeiseksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Budjettivaliokunta, jonka varapuheenjohtaja Sarvamaa on, vastaa seuraavaa monivuotista rahoituskehystä käsittelevästä oma-aloitemietinnöstä.

Ajankohtaista

Sarvamaalta selvitys EU:n poliittisten johtajien siirtymäkorvauksien kohtuullistamisesta

29.11.2017

Talousarvion valvontavaliokunnassa esiteltiin 28.11. Petri Sarvamaan (kok., EPP) aikaisemmin tänä vuonna vaatima laaja selvitys EU:n toimielinten siirtymäkorvauskäytännöistä. Sarvamaan mukaan niihin on jo aikakin pureutua. ”Kysymys on ennen kaikkea EU:n demokraattisesta hallintotavasta ja läpinäkyvyydestä. Hulppeat siirtymäkorvaukset vaikuttavat ymmärrettävästi myös kansalaisten kuvaan EU:sta”, Sarvamaa sanoo.

EU maksaa entisille poliittisille johtajille siirtymäkorvauksia, vaikka he siirtyisivät välittömästi uusiin tehtäviin. Valvontavaliokunnan tilaama tutkimus selvitti ennen kaikkea, minkälaisia taloudellisia etuuksia entiset poliittiset johtajat saavat jättäessään tehtävänsä ja millä ehdoilla. Europarlamentaarikkojen lisäksi korvauksia saavat muun muassa EU-komissaarit ja EU-pankkien johtajat.

Sarvamaa aikoo nyt tehdyn selvityksen tulosten perusteella vaatia uudistuksia toimielinten siirtymäkorvauskäytäntöihin talousarvion valvontavaliokunnan valmistelemassa komission vastuuvapausmietinnössä. Selvitys suosittelee siirtymäkorvauskäytäntöjen yhdenmukaistamista EU-toimielinten välillä, maksettavien korvausten tarpeellisuuden selvittämistä ja kannustavuuden lisäämistä sekä niiden linkittämistä viran jälkeistä työtä koskeviin rajoituksiin.

Ajankohtaista

Pussin pohjalta pitää päästä liikkumaan, Nykypäivä

24.11.2017

Ihmisten, tavaroiden ja tiedon kuljettaminen paikasta toiseen on nykymaailmassa koko ajan yhä tärkeämpää. Liikenne synnyttää ajatuksia, erikoistumista ja talouskasvua. Syrjäisen pohjoisen sijainnin takia siihen on välttämätöntä panostaa varsinkin Suomessa. Pussin pohjalta ei ole turhan helppo päästä liikkeelle.

Perusrakenteisiin, olivat ne sitten teitä, raiteita tai terminaaleja, on satsattava tosissaan ensi vuosikymmenellä. Tämä pitää ymmärtää myös Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi väylien korjausvelan olevan tällä hetkellä noin 2,5 miljardia euroa. Sen verran tarvittaisiin rahaa, jotta tiet, radat ja vesiväylät saataisiin tarpeeksi hyvään kuntoon.

Näitä asioita kannattaa miettiä myös yhdessä. Rajat ylittävät hankkeet ovat välttämättömyys nykymaailmassa. Koko liikennesektori ja infrastruktuuri ovat tärkeitä ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaalle liikkuvuudelle. Myös talouskasvun edistäminen ja ilmastonmuutoksen ehkäisy vaativat kansainvälistä yhteistyötä.

Hyvien kulkuyhteyksien rakentaminen ja ylläpito Eurooppaan, Norjaa ja Venäjää unohtamatta, merkitsevät itseasiassa Suomelle paljon enemmän kuin keskieurooppalaisille valtioille. Ne kun ovat maantieteellisen sijaintinsa ansiosta automaattisesti hyvällä paikalla.

Eurooppalaiseen liikenneverkkoon tehdyt investoinnit ovat hyvä esimerkki järkevästä EU-rahoituksesta. Tavoitteena on kehittää Euroopan laajuinen toimiva teiden, raiteiden, vesiväylien, satamien ja lentokenttien verkosto. Komissio on laskenut sen kasvattavan bruttokansantuotetta 1,8 %, tuovan 13 miljoonaa työvuotta ja vähentävä hiilidioksidipäästöjä seitsemän miljoonaa tonnia Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. Lyhyesti sanottuna siis hyvinvointia.

Liikenneverkkojen rakentamisen ja ylläpidon lisäksi on katsottava tulevaisuuteen, edistettävä innovaatioita ja panostettava yksityisten investointien houkuttelemiseen. Uusien teknologioiden käyttöönottoa, puhtaiden polttoaineiden kehittämistä ja automaatiota pitää edistää. Myös yksityinen raha on saatava työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. Se edellyttää tarkoituksenmukaista ja ennustettavaa lainsäädäntöä sekä Suomessa että EU:ssa.

Liikenteen rakenteet ovat kuitenkin julkisia hyödykkeitä, joten myös niiden rahoitus on asianmukaista hoitaa julkisin varoin. Silloin suunnittelu ja valinta tehdään liikennepoliittisin perustein.

Suomen tavoin myös EU:ssa jäsenvaltiot ovat budjettineuvotteluissa olleet valmiita vuosi toisensa jälkeen nipistämään ja höyläämään liikenteestä. Ymmärrän, että esimerkiksi turvallisuus ja maahanmuutto aiheuttavat budjettipaineita. Muuttuvalla kansainvälisellä ympäristöllä ei kuitenkaan voi hyvällä omallatunnolla perustella kestävän yhteiskunnan rakenteiden ylläpidon ja kehittämisen laiminlyömistä.

Neuvottelut EU:n seuraavasta pidemmän aikavälin budjetista käynnistyvät ensi vuonna. Viimeistään silloin Suomen ja muiden jäsenvaltioiden olisi hyvä muistaa, että perussopimusten mukaan liikennepolitiikka kuuluu sekä EU:n että jäsenvaltioiden toimivaltaan. Siihen pitää panostaa rohkeasti kaikilla tasoilla.

Pitkäjänteinen eurooppalainen liikennepolitiikka ja -rahoitus tuottavat tulosta. Oikeasti hyödyllisiä hankkeita olisi paljon enemmän, kuin mitä voidaan tällä hetkellä rahoittaa.

Julkista rahaa pitää tietenkin käyttää harkiten ja hyvin perustein. Eurooppalaisen liikenneverkon kehittäminen on mielestäni sitä kaikkein parasta ja hyödyllisintä rahankäyttöä. Toimiva ja nykyaikainen eurooppalainen liikenneinfrastruktuuri hyödyttää kaikkia jäsenmaita. Mutta erityisesti Suomea.

Julkaistu Nykypäivässä 24.11.2017.

Ajankohtaista

Sarvamaan lausunto EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä hyväksyttiin

21.11.2017

Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta hyväksyi äänin 10-8 europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) lausunnon koskien EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä maanantaina 20.11.

Sarvamaan lausunto meni valiokunnassa läpi hyvin pienin muutoksin. ”Sossut ja Espanja yrittivät vesittää rohkean lausunnon”, Sarvamaa kommentoi heti äänestyksen jälkeen.

Lausunnossa Sarvamaa esittää muun muassa rahoituskehyksen keston lyhentämistä seitsemästä vuodesta viiteen vuoteen, lisää tuloksellisuutta ja EU-rahoituksen rajaamista vain eurooppalaista lisäarvoa tuoviin toimiin.

Sarvamaa on parlamentin pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan parlamentin kantaa vuoden 2020 jälkeiseksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Lisäksi hän on EPP:n pääneuvottelija kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan samaa aihetta koskevassa lausunnossa, josta äänestetään tiistaina 28.11.

Ajankohtaista

EU-uutiset: Tilintarkastustuomioistuin tyrmäsi EU:n maaseudunkehittämisohjelman, meppi Sarvamaa ennustaa rajua CAP-uudistusta

16.11.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) ennakoi komission esittävän isoa uudistusta EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Hänen mukaansa byrokratiaa tullaan vähentämään, minkä lisäksi vastuuta siirretään jäsenvaltioille. ”Se saattaa liittyä siihen, että rahat tulee olemaan hyvin tiukassa, mutta se on sitten spekulaatiota”, Sarvamaa sanoo.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Helsingin Sanomat: Pitäisikö Suomen maksaa suurempaa jäsenmaksua EU:lle, kun Britannia eroaa unionista?

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan  Suomen linja EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytäviin neuvotteluihin on käsittämätön. ”Jos halutaan rakentaa Eurooppaa paremmaksi, ei voi lähteä siitä, että kaikesta vähennetään. Suomen ehdoton vaatimus EU-budjetin pienentämisestä on umpimielinen. Se ei ole fiksua rahankäyttöä eikä palvele suomalaisen veronmaksajan etu”, Sarvamaa sanoo. Suomen hallituksen mielestä EU-budjettia tulee kutistaa, kun suuri nettomaksaja Britannia poistuu unionista ja jättää budjettiin ainakin kahdentoista miljardin euron vuosittaisen aukon vuoden 2020 jälkeen.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Liikenteeseen investoiminen hyödyttää eurooppalaisia

15.11.2017

Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja Petri Sarvamaa (kok, EPP) esittää rohkeaa panostusta liikenteen perusrakenteisiin ensi vuosikymmenellä. Sarvamaan mukaan liikenteeseen satsaamisen tärkeys pitäisi ymmärtää paremmin myös Suomessa. ”Liikenteen kehittäminen on tarpeellista sekä talouskasvun edistämisen että ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta”, muistuttaa Sarvamaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Lappilainen: Taikamaassa

14.11.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) vei Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan marraskuun alussa Rovaniemelle. Hänen mukaansa Lapin tapa kehittää uusiutuvaan energiaan ja lähiruokaan liittyviä innovaatioita on esimerkillinen. ”Lappi on luonnonvaroiltaan ainutkertainen. Saamelaiset ja saamelaisuus ovat voimavara, joka pitää huomioida paremmin myös Euroopassa” Sarvamaa sanoo.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Uusi Suomi: ”Miksi torpattu niin voimakkaasti?” – Sipilän reaktio ihmetyttää suomalaismeppejä

10.11.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) ihmettelee perussuomalaisten hajoamisesta ja hallituksen muovaamisesta kesäkuussa käytyä julkista keskustelua. Keskustelua on syksyllä vauhdittanut toimittaja Lauri Nurmen kirja Perussuomalaisten hajoamisen historia.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Uusi Suomi: Sarvamaa: Brexitiä ei enää pysäytetä

”Olen keskustellut todella monien brittien kanssa eri poliittisista suunnista jatkuvasti. Ja niin absurdia kuin se onkin, ja vaikka siellä olisi 63 prosenttia kansasta sitä mieltä, että brexit oli virhe, niin ei ole missään näköpiirissä, että se pystyttäisiin peruuttamaan”, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) sanoo.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Verkkouutiset: ”Kekkosslovakkista puhetta” – Antti Rinteelle täystyrmäys

9.11.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen kommentti ei kuulu itsenäiseen EU-valtioon. ”Rinteen kommentit Suomeen kaavaillusta suursotaharjoituksesta osoittavat, ettei mikään ole suojassa poliittiselta opportunismilta”, Sarvamaa tviittaa.

Lue uutinen ›