Ajankohtaista

Nato ja Suomen valinta, IL-blogi

29.4.2016

Kauan odotettu Nato-selvitys on hiukan jakomielinen lukukokemus. Se listaa yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista asiaa Nato-jäsenyyden merkityksestä Suomelle, mutta hämmentää asian ydintä parilla kyseenalaisella väitteellä.

Katsotaanpa ensin selvityksen tosiasioihin pohjaavaa positiivista listaa, jota kenenkään on vaikea tulkita väärin:

Suomi pääsisi maailman vahvimman sotilasliiton turvatakuiden piiriin. Tämä vahvistaisi pelotetta mahdollista hyökkäystä vastaan.

Naton jäsenenä Suomi olisi suoraan mukana Naton puolustussuunnittelussa ja komentorakenteessa. Suomen ilmatilan valvonta- ja hallintaverkostot liitettäisiin Naton ilmaoperaatioiden johtamisjärjestelmään. Tässä yhteydessä hyvin merkittävä seikka on Nato-näkökulma: Natolle Suomen ilmapuolustuksen voimavarojen täysi integrointi olisi merkittävä parannus nykytilanteeseen. Näin hyöty tulisi kaikille, joka vahvistaisi sitoutumista Suomeen.

Edelleen Suomi voisi vaihtaa mm. Venäjää koskevaa tiedustelutietoa sekä hyödyntää Naton kyberpuolustusosaamista sekä hybridisodankäynnin torjuntakykyä.

Ja edelleen, selvitys osoittaa, Suomi voisi turvautua Nato-liittolaisten solidaarisuuteen: Me voisimme vahvistaa puolustustamme varastoimalla kalustoa ennakkoon. Tämän lisäksi ja kaiken kukkuraksi voisimme laskea uudeksi vahvuudeksemme jotakuinkin pysyvän liittokunnan joukkojen läsnäolon.

Selvitys ei ota suoraan kantaa, eikä esitä tärkeintä johtopäätöstä – pitäisikö liittyä vai ei. Mutta edellä esitelty luettelo on Suomen puolustuskyvyn kannalta aivan ratkaiseva. Erityisesti listauksen tiedustelukyky, kyberpuolustus (käytännössä myös kyberhyökkäyskyky), hybridihyökkäysten torjunta ja ilmavoimien todellisen vahvuuden moninkertaistuminen ovat asioita, jotka ovat Suomelle korvaamattomia. Nyt niitä ei ole, eikä niitä saada ilman Nato-jäsenyyttä.

Suomessa jäsenyyttä vastustetaan ennen kaikkea kahdella argumentilla. Ne liittyvät Venäjän kielteiseen reaktioon ja Nato-jäsenyyden pelättyyn vaikutukseen Itämeren turvallisuusympäristöä epävakauttavana, ja sitä kautta heikentävänä tekijänä.

Venäjän reaktiota Nato-selvitys käsittelee perusteellisesti, eikä sen tekstistä oikein saa tukea Venäjä-peikolla pelotteluun.

Selvityksen mukaan jäsenyys todennäköisesti johtaisi vakavaan kriisiin Venäjän kanssa, määrittelemättömäksi ajaksi. Mutta vaikka jännite nousisikin, siitä ei välttämättä seuraisi avointa konfliktia. Tämä perustuu juuri todellisen ja uskottavan turvatakuun (Naton 5. artikla) merkitykseen: Venäjä olisi tietoinen siitä, että mikä tahansa rikkomus vetäisi koko liittokunnan mukaan.

Poliittiset ja taloudelliset reaktiot voisivat siis olla jopa ankaria, mutta Venäjä olisi laitettu tosiasian eteen. Sen ei olisi järkevää eikä oman edun mukaista viedä kriisiä voimankäytön tasolle.

Sen sijaan selvityksen päätelmä Nato-jäsenyyden oletetusta vaikutuksesta Itämeren turvallisuusympäristöön ja sen myötä vakauteen on varmasti se asia, johon jäsenyyden vastustajat tarrautuvat. Ja juuri tässä selvitys esittää kyseenalaisen tulkinnan muutoksen suuruudesta, kun se antaa ymmärtää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden vaikuttavan ratkaisevasti.

Muutoshan on jo tapahtunut. Neuvostoliiton hajoamisesta alkanut prosessi on muuttanut 25 vuoden aikana jo lähes kaiken mahdollisen. Suomi on sitoutunut länteen ja Nato on laajentunut Baltiaan. Nämä yhdistettynä viime vuosina nähtyihin Venäjän aggressiivisiin toimiin ovat ratkaisevimmat muutokset Suomen kannalta. Tässä yhtälössä Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon, jonka piiriin Venäjä varsinkin Suomen jo sotilaallisesti lukee, ei olisi minkäänlainen mullistus.

Sen sijaan oleellista on liittymispäätöksen oikea ajoitus, niin Ruotsin kuin varsinkin Suomen turvallisuuden kannalta – aivan kuten selvitys esittää. Mutta tähän liittyy Nato-selvityksen toinen epäjohdonmukaisuus. Se kun väittää, ettei päätöksiä tulisi kiirehtiä – ja liki samaan hengenvetoon toteaa, että jäsenyyden hakeminen voisi strategisen myrskyn puhjettua olla vaikeaa. Tätä yhtälöä on vähän vaikea ymmärtää. Ei voi kiirehtiä, mutta sitten onkin jo myöhäistä.

Myöskään en voi allekirjoittaa näkemystä, jonka mukaan ”mahdollisuus hakea jäsenyyttä” pysyy välineenä hallita vaikeasti ennustettavan naapurimaan aiheuttamaa ongelmaa.

Pelkkä mahdollisuus ei vaikuta mihinkään, vaan vie Suomen ajopuun asemaan, jos tilanne nopeasti pahenee.

Tämä on valtion poliittisen johdon vastuulla oleva ratkaisu, joka vain täytyy tehdä. Suomen täytyy tehdä valintansa.

Julkaistu Iltalehden blogissa 29.4.2016.

Ajankohtaista

Suomalaisen työn ystävä, Maaseudun Tulevaisuus

Vapun alla on hyvä pohtia suomalaisen työn nykytilaa ja tulevaisuutta.

Nykyinen keskustelu on pitkälti kiertynyt työn hinnan ympärille. Eurostatin tilastojen mukaan työtunti Suomessa maksaa noin 33 euroa. Summaan on laskettu mukaan palkat ja muut työnantajille aiheutuvat kulut.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että hinnakkain työtunti on Tanskassa, 41 euroa, ja edullisin Bulgariassa, noin 4 euroa.

Suomalainen työ ei siis ole halpaa, mutta Tilastokeskuksen viimeisimmän tutkimuksen mukaan työttömyys näyttäisi olevan hieman laskemaan päin. Toisaalta pitkäaikaistyöttömien määrä on työ- ja elinkeinotoimistojen mukaan kasvanut melkein 20 000:lla viime vuoden aikana.

Kovasti rummutetun kilpailukykysopimuksen mukaan vastaus tähän vaikeaan tilanteeseen löytyy työn hinnan laskusta. Näin vienti lähtee kasvuun ja entistä useammalle suomalaiselle löytyy töitä.

Työn hinta ei kuitenkaan kokonaan selitä Suomen heikentynyttä kilpailukykyä. Suomen vienti perustuu pitkälti investointitavaroihin ja investoinnit ovat riippuvaisia yleisistä talousnäkymistä. Tämän vuoksi globaali finanssikriisi iski meihin niin kovaa.

Kun tähän yhdistää Suomen kansantalouden entisen tukipylvään Nokian alamäen, päädytään nykyiseen jamaan.

Nyt taloudellinen tilanne vaatii kipeitä leikkauksia, vaikka todellisuudessa tarvitsemme investointeja tulevaisuuteen. Leikkausten lisäksi tarvitaan jämäkkä näkemys paremmasta huomisesta.

Paukkuja pitää laittaa tutkimus- ja kehitystyöhön sekä koulutukseen. Muuten tulevaisuuden innovaatiot ja käytännönsovellukset jäävät haaveeksi.

Työn hinta on vain yksi kilpailukyvyn osatekijä. Varsinkin kulutustavaroissa myös tuotteen tai palvelun tarinalla on paljon merkitystä. Nokian luulisi olevan tarpeeksi suuri todiste siitä, että pelkkä alan edelläkävijyys ei riitä, ellei brändi ole kunnossa.

Erityisesti maataloudessa ja elintarvikkeissa meillä on paljon tuotteita ja tarinoita, joita viedä maailmalle.

Luonnollisuus ja laatu ovat nimenomaan niitä lisäarvoa tuovia tekijöitä. Niiden avulla voidaan nousta bulkkimarkkinoiden yläpuolelle, jolloin hinta ei ole enää ratkaiseva tekijä. Eikä suomalaisia huipputuotteita pidäkään myydä mahdollisimman halvalla vaan päinvastoin.

Suomen kilpailukyvyn kannalta on ratkaisevaa, että sana uusista palveluista ja tuotteista saavuttaa kuluttajan. Olipa siitä mitä mieltä tahansa, kulutuksella rakennetaan nykypäivänä myös omaa identiteettiä. Menestyminen vaatii siis kuluttajaan vetoavan tarinan kertomista.

Kasvun hakeminen ja Suomen suunnan kääntäminen tätä kautta vaatii riskinottoa ja rohkeutta. Esimerkiksi TTIP-sopimus voisi luoda tilaisuuden hakea Amerikan markkinoista korvaajaa idänkaupalle.

Kotimaassa puolestaan tarvitaan veronalennuksia suomalaista ostovoimaa vahvistamaan.

Verotuksella pitää varmistaa myös työn tekemisen ja yrittämisen kannattavuus ja arvostus. Vaikka työ parhaimmillaan on intohimo ja tuo elämälle merkitystä, se ei ole hyväntekeväisyyttä. Itseään ei pidä myydä liian halvalla eikä varsinkaan ilmaiseksi.

Sama pätee suomalaiseen työhön ja tuotantoon.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 29.4.2016.

Ajankohtaista

MEP Sarvamaa keskustelee Euroopan investointipankista

27.4.2016

Ajankohtaista

MEP Sarvamaa vastuuvapaudesta ja Euroopan parlamentin roolista

Ajankohtaista

Euroopan parlamenttiin vaikuttaminen -seminaari

25.4.2016

Euroopan parlamenttiin vaikuttaminen -seminaari järjestettiin Eurooppasalissa 22.4. Seminaarissa puhuivat parlamentin Suomen-tiedotustoimiston tiedottajat Niina Saloranta ja Jarmo Oikarinen, Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (kok, EPP) ja Insinööriliiton elinkeinopoliittinen asiamies Jenni Karjalainen.

Seminaarissa käsiteltiin sitä, miten Euroopan parlamentin päätöksentekoon voi vaikuttaa ja millaista on tehokas vaikuttaminen ja edunvalvonta. Puheenvuoroissa korostui myös edunvalvonnan rooli erilaisten näkökulmien esille tuojana.

”Mepin tulee olla perillä etujärjestöjen argumenteista, mutta mepin tehtävä on olla kriittinen. Keskustelu päättäjien ja vaikuttajayhteisön välillä lisää tietoa – keskustelun ulkopuolelle jääminen tarkoittaisi kuplassa elämistä”, Sarvamaa arvioi.

”Myös jo EU:sta tehdyssä sopimuksessa sanotaan, että etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa täytyy käydä keskustelua. Mepin työssä korostuu kaikkien osapuolten kuulemisen ja jatkuvan keskustelun merkitys”, Sarvamaa muistutti.

”Vaikuttaminen etujärjestöjen ja päättäjien välillä tapahtuu yhteydenpidon, keskustelun ja argumentoinnin kautta”, Jenni Karjalainen sanoi. Parlamentin jäsenet osallistuvat keskusteluun eri tahojen kanssa, ja vaikuttajayhteisön täytyy tarjota päättäjille asiantuntijatietoa. ”Lainsäätäjänä parlamentti on tärkeä vaikuttamiskanava, ja etujärjestöt voivat tarjota päättäjille taustatietoa sekä ratkaisuja ongelmien sijaan”, Jenni Karjalainen kertoi.

Julkaistu Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston nettisivuilla 25.4.

Ajankohtaista

HS: Syntyykö EU:n ja USA:n vapaakauppasopimus? HS kysyi suomalaismepeiltä

22.4.2016

EU-komissio haluaisi vapaakauppasopimuksen valmiiksi ennen kuin Obama jättää presidentin tehtävät. Myös Petri Sarvamaa toivoo TTIP:n syntyvän tänä vuonna. Ongelmallisista kohdista huolimatta sopimukseen liittyy Sarvamaan mukaan valtavasti potentiaalia: ”Tässä on pakko olla optimisti. On niin paljon voitettavaa molemmilla osapuolilla. TTIP edesauttaisi suuressa mittakaavassa ja monella rintamalla talouden elpymistä Euroopassa. Suomelle koituisi tästä oma osansa, joka olisi sitä suurempi, mitä aktiivisemmin suomalaisyritykset hakeutuisivat Yhdysvaltain markkinoille.”

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Europarlamentin jäsen Petri Sarvamaa

20.4.2016

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Petri Sarvamaa: EU on enemmän hajalla kuin koskaan

15.4.2016

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan mukaan EU on enemmän hajalla kuin koskaan. Britannia pohtii eroa, pakolaiskriisi jakaa jäsenmaita erilleen, Venäjä testaa unionin turvallisuuspolitiikkaa, hän luettelee. ”On isot riskit, että EU lähtee poliittisesti hajaantumaan”, Sarvamaa arvioi.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Meppiexpress: Maatalouskriisiin tarvitaan vahvoja toimia

Petri Sarvamaa vaatii maatalouskriisin hoitamiseen uusia ja entistä vahvempia toimia. ”Komission esittämä 500 miljoonan euron paketti on hyvä alku, mutta se on saatettava voimaan pikaisesti. Esimerkiksi hätärahoitusta tarvitaan kipeästi, sillä tilanne monilla tiloilla on jo kriittinen”, Sarvamaa toteaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EU:n siirtolaispolitiikka etsii itseään, IL-blogi

Petri Sarvamaa: EU:n siirtolaispolitiikka etsii itseään, IL-blogi

EU:n jäsenvaltiot ovat totisen edessä. Rikki oleva ja osin olematon yhteinen pakolais- ja siirtolaispolitiikka on pistettävä kuntoon, muuten ei hyvä heilu. Siirtolaiskriisi uhkaa hajottaa unionia enemmän kuin aiemmat EU-kriisit yhteensä. Toistaiseksi on kuitenkin edelleen epäselvää, löytyykö jäsenmaista riittävästi yhteistä ymmärrystä ja tahtoa yhteisistä keinoista.

Siirtolaispolitiikan ytimessä olevaa Dublinin sopimusta ollaan jälleen kerran rukkaamassa uusiksi. Tällä kertaa ympäröivä todellisuus asettaa vaikeamman testin kuin aiemmin; pitäisikö Dublinin papereiden ydinajatus, rekisteröinti ensimmäisessä saapumismaassa, pitää ennallaan – vai mullistaa koko systeemi niin, että Euroopan ulkopuolelta tulijat ohjattaisiin jonkinlaisella ”kullekin kykyjensä mukaan” -jakoavaimella suoraan ympäri EU:n aluetta.

Itse olen ensimmäisen vaihtoehdon kannalla. Uskon, että kansalaisten näkökulmasta on erittäin tärkeää, että tilanne saadaan uskottavasti hallintaan. Tämä edellyttää voimakasta satsausta ensi linjan saapumismaiden kykyyn saada siirtolaisvirta hallintaan. Tämä koskee niin raja- ja merivalvontaa, rekisteröintiä, turvapaikkatarpeen arviointia kuin palautusten järjestämistä. Tästä lähestymistavasta EU:n ja Turkin välinen sopimus Kreikkaan luvattomasti saapuvien palauttamisesta Turkkiin oli jo käytännön esimerkki.

Yhteisten panostusten osoittaminen tarpeen mukaan EU:n rajavaltioihin on yhtälön helpompi osa. Solidaarisuusmekanismin rakentaminen toimivaksi on vaikeampaa. Millä kriteereillä tulijat ohjataan ympäri Eurooppaa? Jos pakolais- ja siirtolaismäärät ovat tänä ja ensi vuonna samaa luokkaa kuin viime vuonna, on luvassa poliittista väistelyä ympäri Eurooppaa. Siksi jakokriteerien sopimisessa pitää kuunnella tarkasti eri jäsenvaltioiden kantoja. Kysymys on herkkä: sellaisia jäsenvaltioita, jotka mielellään ottaisivat ns. ”määräänsä enempää”, on enää vaikea löytää. Suurimman vastuun kantaneissa Saksassa ja Ruotsissa sisäpoliittinen kipuilu tunnetaan.

Jakokriteerien pitäisi siis olla toisaalta selvästi yhteiset, mutta yhtä aikaa riittävän joustavat, että kaikki voivat niihin sitoutua. Pahinta olisi, jos EU toistaisi viime vuoden näytelmän, jossa solidaarisuusmekanismia tulijoiden jakamisessa ei noudattanut kukaan.

Surullista tässä kaikessa on se, että toimissaan hermostunut ja epäyhtenäinen Eurooppa hukkaa samalla suuria mahdollisuuksia. Jos siirtolaispolitiikka olisi toimivaa, olisi tulijoista maanosallemme – myös Suomelle – verrattomasti enemmän iloa kuin murhetta. Talouden osalta tämän ovat lukemattomat tutkimukset osoittaneet. Nyt on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kokonaisuutta ei voida tarkastella pelkästään talouden näkökulmasta. Mitä enemmän kansalaiset ympäri Eurooppaa ovat huolissaan turvallisuudesta, sitä vähemmän he kuuntelevat taloudellisia perusteluja. Siksi juuri turvallisuusnäkökohtia pitäisi painottaa selkeästi nykyistä enemmän.

Jos EU tekisi unionina kaiken mahdollisen pahoin aikein tulevien löytämiseksi ja työmarkkinoiden sopeuttamiseksi, sujuisi koko Eurooppaa hyödyttävä taloudellinen siirtolaisuus jouhevammin. Tämä edellyttäisi selvästi nykyistä tehokkaampaa tiedusteluyhteistyötä ja työmarkkinoiden rakenteiden uudistamista.

Edellinen on EU:n tehtävissä, jos tahtoa löytyy. Tästä on esimerkkinä viimein sovittu PNR-lainsäädäntö automaattisesta matkustajatietojen välittämisestä. On myös muistettava, että pahoin aikein Eurooppaan pyrkiviä on koko tulijamäärästä aivan häviävän pieni suhteellinen osuus. Ja samalla juuri siksi olisi niin tärkeää estää näiden tulijoiden pääsy EU:n alueelle.

Sen sijaan työmarkkinoiden rakenteet jäävät käytännössä jäsenmaiden vastuulle. Ehkä EU:n siirtolaispolitiikan jakokriteereissä pitäisi painottaa enemmän jäsenmaiden kykyä sulauttaa tulijoita tässä suhteessa? On ironista, että joustavimpien työmarkkinarakenteiden maihin tulee tällä hetkellä vähiten pakolaisia ja siirtolaisia. Juuri siellähän he pääsisivät nopeimmin uuden elämän alkuun. Suomi ei taida kuulua tähän joukkoon.

 

Julkaistu Iltalehden blogissa 15.4.2016

Ajankohtaista

Yle: Kuuden vuoden taistelu – saako Eurooppa tallentaa lentomatkustajien tiedot?

14.4.2016

Euroopan parlamentti äänestää vihdoin 14.4.2016 matkustajatietorekisteristä. Lakiesityksen kannattajat sanovat torjuvansa terrorismia, vastustajat taas suojelevansa yksityisyyttä. ”Vastustajien perustelut yksityisten kansalaisten tietosuojan heikkenemisestä ovat täysin vailla mittasuhteita siihen nähden, mihin tarkoitukseen matkustajatietoja kerättäisiin ja vaihdettaisiin jäsenvaltioiden viranomaisten kesken”, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa arvostelee.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Iltalehti: Petri Sarvamaa Suomen ja Venäjän rajasopimuksesta: ”Joskus voi tulla päivä, jona Suomen on valittava puolensa”

13.4.2016

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ei allekirjoita väittämää, että unionin toimivaltaa olisi rajoitettu estämällä EU-kansalaisten Suomen rajanylityspaikalla rajanylitykset Venäjälle. Sarvamaan mukaan Suomi on toiminut tilanteessa omaa intressiään ajaen, eikä kahdenvälinen sopimus aiheuttanut Brysselissä suurta liikehdintää. Hän toteaa, että Suomi tanssii nyt nuoralla, mutta se kuitenkin ”sai tilanteen rauhoittumaan itärajalla, eikä EU:ssa aiheutunut myrskyä”.

Lue uutinen ›