Asiat

Vastuutehtävät

Budjettivaliokunnan 1. varapuheenjohtaja

EPP-ryhmän puheenjohtaja talousarvion valvontavaliokunnassa

Kokoomuksen Maaseutuvaltuuskunnan puheenjohtaja 10/2014 – 08/2015

Mietinnöt

Parlamentin pääneuvottelija oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja unionin talousarvion suojaamista koskevassa lainsäädäntöesityksessä

Parlamentin pääneuvottelija EU:n erillisvirastojen vuoden 2017 vastuuvapauksissa

Parlamentin pääneuvottelija Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevassa erityismietinnössä

EPP:n pääneuvottelija Euroopan globalisaatiorahaston Suomea (Anttila ja Stockmann) koskevassa hakemuksessa

EPP:n pääneuvottelija EU:n erillisvirastojen vuoden 2016 vastuuvapauksissa

Parlamentin pääneuvottelija Euroopan tilintarkastustuomioistuimen todentamisviranomaisen uutta roolia ja CAP-uudistusta koskevassa erityismietinnössä

Parlamentin pääneuvottelija Euroopan globalisaatiorahaston Suomea (Microsoft 2) koskevassa hakemuksessa

EPP:n pääneuvottelija Euroopan tilintarkastustuomioistuimen nuorisotakuu- ja nuorisotyöllisyysaloitetta koskevassa erityismietinnössä

Parlamentin pääneuvottelija Euroopan globalisaatiorahaston Suomea (Nokia Network Systems) koskevassa hakemuksessa

EPP:n pääneuvottelija unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien varainhoitosääntöjen yksinkertaistamista koskevassa lainsäädäntöesityksessä

EPP:n pääneuvottelija kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavaa koskevassa muutoslainsäädäntöesityksessä

Parlamentin pääneuvottelija Euroopan globalisaatiorahaston Suomea (Microsoft) koskevassa hakemuksessa

EPP:n pääneuvottelija diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevassa EU:n ja Kiinan välisessä viisumivapaussopimuksessa

EPP:n pääneuvottelija Euroopan globalisaatiorahaston Ruotsia (Volvo Trucks) koskevassa hakemuksessa

EPP:n pääneuvottelija Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten valinnassa

EPP:n pääneuvottelija yhtenäisen viisumin kaavaa koskevassa muutoslainsäädäntöesityksessä

Parlamentin pääneuvottelija Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Itämeri-strategiaa koskevassa erityismietinnössä

Parlamentin pääneuvottelija päätöslauselmassa koskien Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean vuotuista toimintakertomusta 2014

Parlamentin pääneuvottelija Euroopan globalisaatiorahaston Suomea (Broadcom) koskevassa hakemuksessa

EPP:n pääneuvottelija Euroopan tilintarkastustuomioistuimen maaseudun kehittämisrahoitusten kustannuksia koskevassa erityismietinnössä

EPP:n pääneuvottelija Euroopan tilintarkastustuomioistuimen maaseudun kehittämismenoissa esiintyviä virheitä koskevassa erityismietinnössä

Parlamentin pääneuvottelija yhteisen maatalouspolitiikan tarkastuksia koskevassa oma-aloitemietinnössä

Parlamentin pääneuvottelija Euroopan globalisaatiorahaston Suomea (STX/Rauma) koskevassa hakemuksessa

Parlamentin pääneuvottelija Euroopan globalisaatiorahaston Belgiaa (Carsid) koskevassa hakemuksessa

EPP:n pääneuvottelija Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevassa erityismietinnössä

EPP:n pääneuvottelija Euroopan tilintarkastusistuimen jäsenmaiden maatalousvarojen käytön raportoinnin luotettavuutta koskevassa erityismietinnössä

EPP:n pääneuvottelija raskaiden ajoneuvojen mitta- ja painorajoituksia koskevassa muutosdirektiivissä

Parlamentin pääneuvottelija EU:n erillisvirastojen vuoden 2012 vastuuvapauksissa

Parlamentin pääneuvottelija EU:n ja Israelin välisessä lentoliikennesopimuksessa

Parlamentin pääneuvottelija EU:n ja Sri Lankan välisessä lentoliikennesopimuksessa

EPP:n pääneuvottelija tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen EU:n rakennetoimilla tuettujen ympäristövaurioalueita muodostavien teollisuus- ja sotilasalueiden elvyttämisestä

EPP:n pääneuvottelija EU:n erillisvirastojen vuoden 2011 vastuuvapauksissa

EPP:n pääneuvottelija autojen rekisteröintiasiakirjoja koskevassa lainsäädäntöesityksessä

Lausunnot

EPP:n pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan tulevaisuudesta käytävää keskustelua

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnoissa koskien erillisvirastojen parlamentaariseen valvontaan liittyvien lakinsäännösten ja yhteislauselman täytäntöönpanoa

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan työviranomaisen (ELA) perustamista

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan valvontaviranomaisia (ESAs)

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) kotipaikan uudelleensijoittamista

EPP:n pääneuvottelija kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnossa koskien Euroopan parlamentin vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä käsittelevää oma-aloitemietintöä

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA)

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavaa eurooppalaista virastoa (eu-LISA)

Parlamentin pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan parlamentin vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä käsittelevää oma-aloitemietintöä

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa (ACER uudelleenlaadinta)

EPP:n pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI) voimassaoloajan pidentämistä sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevia teknisiä parannuksia

EPP:n pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan strategisten investointien rahaston toimeenpanoa (EFSI)

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskusta (Cedefop)

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiötä (Eurofund)

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan työterveys ja työturvallisuusvirastoa (EU-OSHA)

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohtia

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Eurooppalaisen matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamista

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönottoa

EPP:n pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien tullien suorituskykyä sekä tekijöitä, joilla helpotetaan kaupankäyntiä ja taistellaan laitonta kauppaa vastaan

EPP:n pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI) täytäntöönpanoa

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan unionin turvapaikkavirastoa

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamista

EPP:n pääneuvottelija kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnossa koskien ehdotusta prosessuaalisten takeiden valvojan tehtävän perustamisesta

Parlamentin pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnanlausunnossa koskien Euroopan unionin toiminnan parantamista hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia

Parlamentin pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisia kehityskulkuja ja mukautuksia

EPP:n pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossan koskien Euroopan strategisten investointien rahastoa (EFSI)

EPP:n pääneuvottelija budjettivaliokunnan lausunnossa koskien Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (Cepol) perustamisesta

Parlamentin pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa koskien maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelua

EPP:n pääneuvottelija liikennevaliokunnan lausunnossa koskien meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista

EPP:n pääneuvottelija maatalousvaliokunnan lausunnossa koskien vuoden 2014 budjettia

EPP:n pääneuvottelija maatalousvaliokunnan lausunnossa koskien elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen valvontaa