Viimeksi tehtyä

”Voitto suomalaiselle metsänhoidolle” – EU-parlamentin valiokunta äänesti metsästrategiasta vaikeiden neuvottelujen jälkeen

KUVAT MAASEUDUN TULEVAISUUS: KARI SALONEN, MARIA MIKLAS / KUVITUS: JUHO LESKINEN

”EU-areenoilla pitää korostaa, että metsien tuottavuus ja luontoarvot eivät ole toisiaan poissulkevia”, meppi Petri Sarvamaa kertoo.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta hyväksyi maanantaina EU:n uutta metsästrategiaa koskevan raportin.

Raportin pääneuvottelija, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) on tyytyväinen, että loppulauselmassa metsien kestävyyttä tarkastellaan kolmelta eri kantilta: ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti.

”EU:ssa sivuutetaan tällä hetkellä kovalla kädellä biotalouden tarjoamat mahdollisuudet. Lisäksi julkista keskustelua värittää mustavalkoinen vastakkainasettelu, jossa metsäteollisuudesta pyritään maalaamaan syntipukki”, hän kertoo.

Päätelmien mukaan metsäpolitiikasta tulisi päättää kansallisesti. Tätä Sarvamaa pitää ”voittona suomalaiselle metsätaloudelle”.

Osa mepeistä on ollut sen kannalla, että EU:lla tulisi olla oma metsäpolitiikkansa. Nyt metsien käyttöä ohjataan energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kautta, mutta jokainen EU-maa tekee itse kansalliset linjauksensa metsien käytöstä. Tämä viesti pysyi myös maatalousvaliokunnan raportissa.

”Neuvottelut olivat monimutkaiset ja raskaat, koska kukin euroedustaja ajoi oman jäsenvaltionsa metsäkantoja. Olen kuitenkin pyrkinyt edistämään kestävää, järkevää ja faktoihin perustuvaa metsäpoliittista ajattelua joka tilanteessa. Myös teollisuus- ja ympäristövaliokuntien kannat otettiin huomioon. Neuvottelut eivät olisi voineet paremmin mennä.”

Euroopan komissio julkaisee ensi vuonna uudistetun EU:n metsästrategian, jolla on ohjausvaikutus metsiin. EU-parlamentti äänestää maatalousvaliokunnan raportista lokakuussa.

”Mikäli parlamentin maatalousvaliokunnan kanta hyväksytään täysistunnossa lokakuussa, voimme lähettää komissioon vahvan ja faktoihin perustuvan poliittisen viestin: kestävän metsätalouden rooli tulee nähdä olennaisena osana ratkaisua EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa, eikä päinvastoin”, Sarvamaa summaa.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 8.9.2020.