Ajankohtaista

Verkkouutiset: Tyrmäys EU:n ilmastorahastolle – ”Kansalaiset saavat vielä tarpeekseen”

15.4.2023

Järkevällekään ilmastosääntelylle on europarlamentaarikon mukaan vaikea löytää tukea, kun negatiiviset tunteet heräävät.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa tyrmää EU:n sosiaalisen ilmastorahaston kovin sanoin. Hänen mukaansa rahasto on ”tyyppiesimerkki haitallisesta ilmastosääntelystä”.

– Olen vastustanut ilmastorahastoa alusta asti, ja tulen äänestämään sitä vastaan myös ensi viikolla. Minulle tässä on kyse ennen kaikkea periaatteista, Sarvamaa kirjoittaa Twitterissä.

Europarlamentaarikon mukaan koko ehdotus vie Euroopan unionia ja sen toimintaperiaatteita väärään suuntaan. Sarvamaa varoittaakin sen luovan eräänlaisen ennakkotapauksen sille, että EU toimii suorien sosiaalietuuksien rahoittajana.

Ilmastorahasto on yksi osa komission ilmastopakettia. Sen keskeiset osat pannaan nippuun ensi viikon täysistunnossa. Sarvamaa toteaa blogissaan, että erityistä huomiota tulee kiinnittää sosiaalisen ilmastorahaston lisäksi hiilitulleihin ja päästökaupan laajentamiseen. Kaksi jälkimmäistä saavat kehuja.

– Ilmastosääntelyä on tehty jo usean vuoden ajan ja tullaan tekemään jatkossakin jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Viimeaikaisessa sääntelyssä on ollut mukana paljon hyvää ja välttämätöntäkin. Tästä hiilitullit ja päästökaupan laajentaminen ovat hyviä konkreettisia esimerkkejä, Petri Sarvamaa kirjoittaa.

Ilmastorahastoa hän kuitenkin arvostelee jyrkästi.

– On pohjimmiltaan väärin antaa suoraa tukimuotoista rahaa esimerkiksi kotitalouksien ikkunaremontteihin, Sarvamaa lataa.

– Yhdyn eduskunnan suuren valiokunnan kantaan, jonka mukaan EU ei voi toimia sosiaalietuuksien rahoittajana. Etenkään kun meillä ei ole varmuutta siitä, miten mahdollinen rahasto vaikuttaa EU:n tulevalle rahoituskehyskaudelle vuoden 2028 jälkeen, hän jatkaa.

Petri Sarvamaa huomauttaa, että rahaston nettosaajat olisivat todennäköisesti muualla kuin Pohjois-Euroopassa.

– Tämänkaltainen asetelma nettosaajiin ja nettomaksajiin tekee monien ihmisten mielipiteistä yhä kriittisempää EU:ta kohtaan – pelkään rehellisesti, että ennen pitkää kansalaiset saavat yksinkertaisesti tarpeekseen, hän varoittaa.

Negatiivisten tunteiden herättyä on Sarvamaan mukaan hankala löytää hyväksyntää järkevällekään ilmastosääntelylle.

– Sosiaalisen ilmastorahaston kaltainen lainsäädäntö sotii koko ilmastopaketin legitimiteettiä vastaan ja aiheuttaa pahimmillaan kansalaisissa vain vastareaktion.

Petri Sarvamaa toteaa ilmastorahaston menevän hänen vastustuksestaan huolimatta mitä todennäköisimmin läpi parlamentissa.

– Jäljelle jääkin taito vaatia. Lopulta ilmastorahastosta täytyy löytyä myös Suomelle ja suomalaisille tukieuroja esimerkiksi niihin mahdollisiin kustannuksiin, joita koituisi tulevan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimusten täyttämisestä. Näitä tukieuroja ei saada muuten kuin vaatimalla. Lisäksi Suomen täytyy pystyä ajamaan neuvoston kantaan lopullisiin trilogineuvotteluihin myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä Suomelle siedettävä paketti.

Artikkeli on julkaistu Verkkouutisissa 14.4.2023.