Viimeksi tehtyä

Talousarvion valvontavaliokunta teettää Sarvamaan ehdotuksesta laajan selvityksen EU:n toimielinten korvauskäytännöistä

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) sai Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnassa läpi vaatimuksensa teettää laaja selvitys EU:n toimielinten korvauskäytännöistä. Sarvamaa toimii valvontavaliokunnassa parlamentin suurimman poliittisen ryhmän EPP:n ryhmänjohtajana.

EU maksaa entisille poliittisille johtajilleen runsaskätisesti korvauksia, vaikka kyseiset henkilöt toimistaan poistuessaan siirtyisivät välittömästi uusiin, hyväpalkkaisiinkin tehtäviin. Valvontavaliokunnan tilaaman tutkimuksen tarkoitus on ennen kaikkea selvittää minkälaisia taloudellisia etuuksia nämä poliittiset johtohahmot saavat jättäessään tehtävänsä, ja millä ehdoilla.

”Siirtymäkorvaukset ovat aiheuttaneet jäsenvaltioissa kirpeää keskustelua. Mielestäni EU:n on itse kyettävä avaamaan nämä korvaukset ja niiden perusteet kansalaisille. Siksi esitin parlamentissa laajaa tutkimusta siirtymäkorvauksista.”

Muhkeista korvauksista pääsevät meppien lisäksi nauttimaan muun muassa EU-komissaarit ja EU-pankkien johtajat. Komissaareilla ja pankinjohtajilla siirtymäkorvaukset saattavat parhaimmillaan nousta yli kymmeneen tuhanteen euroon kuussa ja niitä voidaan maksaa jopa kolmen vuoden ajan normaalin palkan ohella.

”Kukaan ei voi ymmärtää ja hyväksyä menettelyä, jossa poliittiseen tehtävään valitulle henkilölle maksetaan jopa satojen tuhansien eurojen korvaukset sen jälkeen, kun tämä on luopunut tehtävästä. Erityisesti silloin, kun palkka alkaa juosta heti uudelta työnantajalta, on tällaisten korvausten maksaminen eurooppalaisten veronmaksajien ryöstämistä.”

Talousarvion valvontavaliokunta esittelee tutkimuksen tulokset syksyn aikana. Tulosten pohjalta Sarvamaa tulee ajamaan muutoksia EU:n siirtymäkorvauskäytäntöihin. Ensimmäisenä askeleena hän aikoo vaatia uudistuksia valvontavaliokunnan valmistelemassa komission vastuuvapausmietinnössä.