Viimeksi tehtyä

Sarvamaa arvioi EU-budjettia toiminnan tulosten ja lisäarvon perusteella

Vastuuvapausmenettelyssä Euroopan parlamentti arvioi, ovatko EU-instituutiot käyttäneet niille annetun budjetin tarkoituksenmukaisesti. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (EPP, kok.) työ EPP-ryhmän koordinaattorina talousarvion valvontavaliokunnassa keskittyy EU-budjetin käytön arvioimiseen. Vastuuvapauksien käsittely on valiokunnan tärkein vuosittainen tehtävä. Sarvamaa on EPP:n pääneuvottelija EU:n erillisvirastojen vuoden 2016 vastuuvapauksissa.

Talousarvion valvontavaliokunta aloitti vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyn torstaina 28.9. kun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ECA) puheenjohtaja Klaus-Heiner Lehne esitteli tilikauden 2016 EU:n budjettia ja kehitysrahastoa käsittelevän vuosiraportin valiokunnalle.

Sarvamaan mukaan ECA:n työ ja parlamentille antama tieto on ensiarvoisen tärkeää budjetin täytäntöönpanon poliittisessa arvioinnissa. ECA:n mukaan EU:n menoissa tapahtuneet virheet ovat viime vuosina vähentyneet. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi viljelijöille maksettavat tuet.

EU:n menojen vuoden 2016 kokonaisvirhetasoksi ECA arvioi 3,1 prosenttia (3,8 prosenttia vuonna 2015 ja 4,4 prosenttia vuonna 2014). Noin puolet vuodelta 2016 tarkastetuista EU:n menoista oli olennaista virhetasoa kuvastavan kahden prosentin rajan alapuolella.

Seuraava etappi  menettelyssä oli torstaina 4.10. käyty keskustelu parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Sarvamaan mielestä ECA:n on jatkossa parannettava virhetasojen takana olevien lukujen vertailtavuutta. ”Nyt arvioidut virhetasot eivät välttämättä kuvasta budjetin todellista täytäntöönpanoa. Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota toiminnan tuloksellisuuden ja lisäarvon tarkasteluun”, Sarvamaa huomauttaa.

Vastuuvapauksien myöntäminen on Euroopan parlamentin yksinoikeus ja siitä on vuosien varrella tullut tärkeä työkalu EU-rahojen käytön tarkistamiselle. Parlamentti myöntää, lykkää tai hylkää vastuuvapaudet instituutioiden ja virastojen budjetin käytöstä tietyn tilikauden ajalta. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen kyseessä olleen tilikauden asioihin ei enää palata ilman erityistä syytä. Euroopan parlamentti tarkistaa muun muassa komission, itse parlamentin ja erillisvirastojen budjetin käytön.

Tilintarkastustuomioistuimessa on yksi jäsen kaikista EU:n jäsenmaista. Sen tehtävä on valvoa, että EU:n varoja käytetään sääntöjen mukaan ja tehokkaasti EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.