Viimeksi tehtyä

Talousarvion valvontavaliokunta äänesti vastuuvapauksista

Talousarvion valvontavaliokunnassa on käsitelty vuoden 2015 vastuuvapauksia. Vastuuvapauksia myöntäessä Euroopan parlamentti arvioi, ovatko EU-instituutiot käyttäneet niille annetun budjetin tarkoituksenmukaisesti. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (EPP, kok.) työ Euroopan parlamentissa keskittyy läheisesti budjetin määrittämiseen ja budjetin käytön arvioimiseen.

Vastuuvapauksien myöntäminen on Euroopan parlamentin yksinoikeus ja siitä on vuosien varrella tullut tärkeä työkalu EU-rahojen käytön tarkistamiselle. Parlamentti myöntää, lykkää tai hylkää vastuuvapaudet instituutioiden ja virastojen budjetin käytöstä tietyn tilikauden ajalta. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen kyseessä olleen tilikauden asioihin ei enää palata ilman erityistä syytä. Euroopan parlamentti tarkistaa muun muassa komission, itse parlamentin ja erillisvirastojen budjetin käytön.

Vastuuvapauksista vastaa talousarvion valvontavaliokunta. Vastuuvapauksien myöntäminen eri EU-instituutioille on vuoden tärkein ja samalla suurin työsarka valiokunnalle.

Petri Sarvamaa toimii talousarvion valvontavaliokunnassa EPP-ryhmän koordinaattorina. Ryhmäkoordinaattori edustaa ensisijaisesti omaa ryhmäänsä valiokunnassa. Roolissaan hän toimii tiedonvälittäjänä ryhmän ja pääneuvottelijoiden välillä. Tällä tavalla hän koordinoi ryhmän asemaa valiokunnassa käsiteltävistä asioista.

Vastuuvapauksista äänestettiin talousarvion valvontavaliokunnassa 22.-23.3.2017. Valiokunta myönsi vastuuvapaudet suurimmalle osalle instituutioista, mutta lykkäsi neuvoston vastuuvapautta. Lopullisesti vastuuvapaudet myönnetään huhtikuun täysistunnossa.