Ajankohtaista

Tervehdys Brysselistä, Uutiskirje

9.4.2019

Maaliskuuhun mahtui kaksi Euroopan parlamentin täysistuntoviikkoa Strasbourgissa ja useampi Suomen kannalta mielenkiintoinen äänestys, kuten päätös kellojen siirtelyn lopettamisesta. Poliittisessa ryhmässäni EPP:ssä päätimme Unkarin Fidesz-puolueen jäsenyyden jäädyttämisestä. EU:n ydinarvoista piittaamattoman Viktor Orbánin hyllyttäminen EPP:stä oli merkittävä askel.

Vastuullisen rahankäytön vahtikoirana

Euroopan parlamentissa pidämme huolta, että eurooppalaisten veronmaksajien rahat käytetään vastuullisesti. 32 EU-viraston vastuuvapausmenettelyt saatiin päätökseen, kun parlamentti äänesti kirjoittamistani loppuraporteista Strasbourgissa. EU-virastoissa saadaan aikaan tuloksia ja käytetään rahaa kohtuullisen järkevästi. Ainoa poikkeus on turvapaikkavirasto EASO, jonka vastuuvapautta lykättiin epäsäännönmukaisuuksien takia.

Myös talousarvion valvontavaliokunnan puolella linjani voitti, kun äänestimme asetuksesta, jolla sujuvoitetaan EU:n talousrikoksia tutkivien virastojen välistä yhteistyötä. Toimin myös esittelijänä Euroopan syyttäjänvirastoa käsittelevässä tutkimuksessa.

Olen vastuussa poliittisen ryhmäni EPP:n kannan muodostamisesta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uusien jäsenten valinnassa. Tähän valmistautuakseni tapasin Romanian varapääministeri Viorel Stefania, joka on maansa ehdokas.

Ympäristö huomioon tulevaisuutta rakennettaessa

Tulevaisuuden liikenneratkaisuissa tulisi huomioida ympäristövaikutukset ja tukea ilmastohaasteisiin vastaavia innovaatioita. Puhuin TEN-T -konferenssissa Itämeren alueen liikenneverkoston laajentamisesta. Kävin lisäksi Kajaanissa erittäin mielenkiintoisella vierailulla ajoneuvojen tietojärjestelmiä valmistavassa Sunit Oy:ssä, jonka tuotteet vähentävät liikenteen kustannuksia ja ympäristöhaittoja.

Myös siirtymistä ympäristöystävällisempään energiantuotantoon on kannustettava. Vierailin Keravan biovoimalaitoksella ja keskustelin Energiateollisuus ry:n markkinavaliokunnan jäsenten kanssa energiantuotannon tulevaisuudennäkymistä. Suomen mainetta ympäristöasioiden edelläkävijänä vahvistaa myös Lahden ehdokkuus Euroopan Vihreä pääkaupunki 2021 -kilpailussa, jonka tiimoilta tapasin Lahden kaupunginjohtajaa Pekka Timosta.

Suomalaisia kuulemassa

Mepin täytyy kansalaisten kuuntelemisen lisäksi selvittää laajasti käsiteltävien lakien vaikutuksia yhteiskuntaan tehdäkseen parhaita mahdollisia päätöksiä. Maaliskuussa tapasin Suomen Kuntaliiton, Suomen Yrittäjien ja suomalaisten maantiealan liikennejärjestöjen edustajia, Kaupan liiton EU-asiantuntija Janne Koivistoa sekä Novartis Finland Oy:n toimitusjohtajaa Antti Viitasta.

Keskustelin parlamentin maaliskuussa hyväksymästä tekijänoikeusdirektiivistä Musiikkituottajat–IFPI Finland ry:n toiminnanjohtaja Antti Kotilaisen sekä Teoston yhteiskuntasuhteiden päällikön Riikka Railimon kanssa. Lakiuudistukseen liittyi paljon pelottelua julkisuudessa, minkä vuoksi oli erityisen tärkeää saada faktat pöytään. Direktiivi varmistaa, että luovien alojen toimijat saavat reilun korvauksen työstään myös netissä.

Suomessa tapasin työministeri Jari Lindströmiä, jonka kanssa puhuimme Euroopan globalisaatiorahastosta. Olen neuvotellut rahastosta Suomeen jo yhteensä yli 14 miljoonaa euroa tukea esimerkiksi Nokialta ja Microsoftilta irtisanottujen uudelleen työllistymisen edistämiseksi.

Olen myös tavannut tiuhaan tavallisia suomalaisia. Hyviä keskusteluja ja innokasta väkeä on riittänyt vieraillessani Satakunnassa, Pirkanmaalla, Kainuussa ja pääkaupunkiseudulla. Pääsin maaliskuussa myös isännöimään Brysselissä Kansallisen Sivistysliiton Eurooppaopiskelijoita sekä joukkoa Kokoomuksen jäseniä Nokialta ja Espoosta. Kaikkien kanssa on ollut ilo pohtia Euroopan tulevaisuutta.

Terveisin,

Petri

Ajankohtaista

Tammikuun terveiset Brysselistä, Uutiskirje

7.2.2019

Vuoden ensimmäisinä viikkoina minua on pitänyt kiireisenä ajamani uusi budjettilaki, joka mahdollistaisi jäsenvaltion saaman EU-rahan jäädyttämisen, jos se ei kunnioita oikeusvaltioperiaatetta. Yhteistä rahaa ei sovi käyttää jaettujen arvojen vastaisesti. Alkuvuotta värittivät myös mutkat Britannian EU-eron etenemisessä. EU:n pitää seisoa yhtenäisenä ja järkkymättömänä neuvottelemamme Brexit-sopimuksen takana.

Uusi budjettilaki läpi parlamentissa

Tammikuun alun Strasbourgin täysistuntoviikon merkittävin päätös oli neuvottelemani budjettilain hyväksyminen parlamentin täysistunnossa äänin 397-158. Uusi laki varmistaisi, että EU-tukia maksetaan vain maille, joissa toteutuvat kansalaisten perusoikeudet, median ja kansalaisjärjestöjen vapaudet sekä tuomioistuinten riippumattomuus. EU pyrkiikin nyt uusin keinoin puuttumaan epädemokraattiseen kehitykseen muun muassa Unkarissa ja Puolassa. Unkarin tilanteesta keskusteltiin jälleen Brysselin täysistunnossa kuun lopussa.

Myös kansainvälinen lehdistö pitää tätä lakia ratkaisevana Euroopan tulevaisuuden kannalta. Olen antanut aiheesta useita haastatteluita esimerkiksi Euronewsin, Arten sekä Politicon toimittajille. On tärkeää, että työstämme Euroopan parlamentissa raportoidaan kattavasti.

EU-virastojen vastuuvapaus valiokunnassa

Työtahti talousarvion valvontavaliokunnassa tiivistyy, sillä pöydälläni on 32 EU-viraston työn tarkastaminen. Näiden virastojen rahoitus tulee veronmaksajien pussista, joten on olennaista valvoa, että ne tekevät työnsä tehokkaasti ja läpinäkyvästi. Tämän varmistaakseni olen tavannut eri virastojen johtoporrasta, kuten Euroopan satelliittinavigointijärjestelmäohjelmista vastaavan GNSS-viraston johtajaa Carlo des Doridesia sekä Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajaa Michael O’Flahertyä. Lisäksi toimin EPP-ryhmän pääneuvottelijana budjetti- ja talousarvion valvontavaliokunnan EU-virastojen demokraattista valvontaa parantavissa lausunnoissa.

Suomen asialla

EU:n maatalouspolitiikan pitää ottaa huomioon Suomen erityisolosuhteet. Keskustelinkin Suomelle merkittävistä kysymyksistä komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston apulaispääjohtajan Rudi Mögelen kanssa. Talousarvion valvontavaliokunnan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevissa äänestyksissä puolustin suomalaisia maanviljelijöitä ja onnistuin neuvottelemaan ajamalleni linjalle laajan poliittisen tuen.

Tieteen tietotekniikan keskuksen toimitusjohtajan Kimmo Kosken ja ohjelmajohtajan Irina Kupiaisen kanssa keskustelin eurooppalaisessa yhteistyössä tehtävästä supertietokonehankinnasta, joka olisi hienoa saada Kajaaniin. Se auttaisi Suomea pysymään tietotekniikan kehityksen kärkimaana. Tästä olin myös yhteydessä suoraan hankkeesta vastaavaan komissaariin, Mariya Gabrieliin. Kiinnitin hänen huomionsa lopullisessa päätöksessä vaikuttaviin kriteereihin, jotta ne olisivat varmasti kaikille jäsenmaille tasapuoliset.

Kuluneen kuukauden aikana tapasin Kauniaisten Työväen Akatemian EU-oikeuskurssilaisia ja Kulosaaren yhteiskoulun lukiolaisia, jotka hämmästyttivät aktiivisuudellaan ja tiedoillaan. Nuoret ja koulutus tulevat olemaan painopisteeni, jos minut valitaan uudelle kaudelle Euroopan parlamenttiin. Vaalikeväälle annettiinkin lähtölaukaus, kun kokoomusmeppien ja muiden eurovaaliehdokkaiden kanssa esittäydyimme Narinkkatorilla ja kokoomusristeilyllä.

Euroopan parlamenttiin tulivat vierailulle myös Akavan jäsenliittojen viestintäasiantuntijat, joiden kanssa keskustelimme EU-päätöksenteosta ja parlamentin tulevaisuudesta. On hienoa nähdä, että EU kiinnostaa suomalaisia. Tänä keväänä elämme merkittäviä aikoja, ja teidän kansalaisten kiinnostus Euroopan tulevaisuuteen on ratkaisevampaa kuin koskaan.

Terveisin,
Petri

Ajankohtaista

Jouluiset terveiset Euroopan parlamentista, Uutiskirje

18.12.2018

Vuoden viimeisten viikkojen aikana olen työskennellyt erityisesti EU:n vuoden 2019 budjetin sekä oikeusvaltioperiaatteen ja EU-budjetin yhteen kytkevän lakiesityksen parissa. Tavoitteenani on varmistaa, että veronmaksajien rahat käytetään yhteisten sääntöjen mukaisesti ja niillä aloilla, joissa eurooppalainen yhteistyö todella tuo lisäarvoa. Valitettavasti täysistunnon kanssa samaan aikaan Strasbourgissa tapahtui todella surullinen ampumavälikohtaus, osanottoni uhreille ja omaisille.

Suomalaisen tuottajan asialla

Poliittiset ryhmät ja valiokunnat kokoontuivat joulukuun alussa Brysselissä viimeistä kertaa ennen joulutaukoa. Toimin raportöörinä, kun 32 EU:n erillisviraston vuoden 2017 sääntöjenmukaista toimintaa tarkistetaan. Virastojen vastuuvapausmenettelyyn liittyen tapasin Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston edustajia ja talousarvion valvontavaliokunnassa aloitimme virastojen johtoportaiden kuulemiset.

Maatalousvaliokunta käsitteli meille suomalaisille merkittävää asiaa, kun se keskusteli EU:n yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 2020-luvulla. Allekirjoitin valiokunnan käsittelyssä olleeseen esitykseen 50 muutosesitystä, jotka kaikki tähtäävät siihen, että Suomessa voidaan jatkossakin tuottaa puhdasta kotimaista ruokaa menestyksekkäästi.

Viikon aikana tapasin myös pohjoissuomalaisia viljelijöitä, joiden kanssa puhuin EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuuden suunnasta. Kävimme tärkeän keskustelun siitä, miten esimerkiksi turvemaiden kyntökielto sekä maataloustukien tukikatto vaikuttaisivat suomalaisiin tuottajiin. Suomen valtion omistaman kehitysmaille rahoitusta ohjaavan FinnFundin edustajien kanssa taas käsittelimme ehdotettua EU-Afrikka investointikumppanuutta ja erityisesti sitä, miten Afrikkaan istutettaisiin lisää metsää. Tällä hankkeella olisi erinomainen panos/tuotto -suhde, se lisäisi taloudellista hyvinvointia Afrikassa ja vähentäisi näin muuttoliike-tarvetta Eurooppaan.

Itsenäisyyspäivää kunnioitin tasavallan presidentin vastaanotolla. Suomen itsenäisyyden juhliminen on aina yhtä arvokasta ja tärkeää.

Ihmisoikeuksien puolesta, valeuutisia vastaan

Allekirjoitin yhdessä yli 50 muun mepin kanssa vetoomuksen Venäjällä vankilassa kuolleen kirjanpitäjä Sergei Magnitskin mukaan nimetyn lain puolesta. Vetoomuksessa vaadimme Euroopan laajuista ihmisoikeuslakia, joka asettaisi kovat sanktiot myös Euroopan ulkopuolisille ihmisoikeuksien rikkojille. Uskon, että erityisesti Venäjän suhteen on vaarallista pidättäytyä suorasta puheesta ja laki on syytä nimetä Magnitskin mukaan.

Joulukuun puolivälissä Strasbourgin täysistunnossa Euroopan parlamentti hyväksyi vuoden 2019 EU-budjetista saavutetun sovun parlamentin ja jäsenmaiden välillä. Tärkein yksityiskohta oli aloite, joka takaa 3 miljoonan euron rahoituksen Venäjän valeuutisia vastaan. Venäjän pyrkimyksiin horjuttaa demokratiaa ja vaikuttaa ensi kevään eurovaaleihin on suhtauduttava vakavasti. Vastassa on todella kehittynyt ja hyvin rahoitettu koneisto. Olen ajanut aloitetta pitkäjänteisesti muun muassa romanialaisen mepin Siegfried Mureșanin kanssa.

Parlamentin ja jäsenmaiden saavuttama sopimus kasvatti budjettia noin 200 miljoonaa euroa komission toiseen ehdotukseen verrattuna. Tutkimukseen ja koulutukseen neuvottelemamme lisärahoitus rakentaa parempaa tulevaisuutta eurooppalaisille.

Eurooppalaisia arvoja on puolustettava

Strasbourgin viikon merkittävimmät päätökset valiokuntatasolla liittyivät oikeusvaltioperiaatetta koskevaan budjettilakiin. Budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta hyväksyivät oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen sekä EU-rahoituksen yhdistävän lakiehdotuksen, jonka esittelijä olen. Jo edellisellä viikolla olimme päässeet yhteisymmärrykseen muiden europuolueiden neuvottelijoiden kanssa.

On tärkeää, että voimme puuttua huolestuttavaan demokratian ja sananvapauden vastaiseen kehitykseen EU-maissa nopeasti. Veronmaksajien rahat on käytettävä yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. EU ei voi rahoittaa jäsenvaltioita, joissa oikeuslaitos ei ole itsenäinen tai media ei saa toimia vapaasti. Parlamentin täysistunto äänestää ehdotuksesta tammikuussa ja tämän jälkeen alkavat neuvottelut jäsenmaiden kanssa.

Joulu on jo lähellä ja nyt on syytä rauhoittua perheen parissa. Ensi keväänä minulla on esittelijänä eli raportöörinä työpöydälläni 34 mietintöä, jotka on saatava valmiiksi ennen toukokuun vaaleja.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Terveisin,
Petri

Ajankohtaista

Terveiset Euroopan tulevaisuuden avainhetkiltä, Uutiskirje

31.10.2018

Viimeisten kuukausien aikana parlamentin työtahti on kiristynyt, koska haluamme saada tehdyksi tärkeät päätökset ennen vaalikauden loppua. Elämme Euroopan tulevaisuuden kannalta merkittäviä hetkiä ja kansalaisten kiinnostus yhteisiin asioihin on tärkeää. On hienoa, että uusin eurobarometri kertoo ensi kevään eurovaalien kiinnostavan yhä enemmän Suomessa.

Kaksi täysistuntoa Strasbourgissa

Lokakuun alussa puhuttivat uusien autojen päästövaatimukset. Meidän eurooppalaisten on yhdessä taisteltava ilmastonmuutosta vastaan. Parlamentin päätös leikata uusien autojen hiilidioksidipäästöjä 40 % vuoteen 2030 mennessä on merkittävä. Leikkaus tukee lisäksi eurooppalaisen autoteollisuuden kilpailukykyä tulevaisuudessa: uudet innovaatiot alalla ovat välttämättömiä. Täysistuntosalissa puhuin tullipetosten torjunnasta. EU:n sisäisiä käytäntöjä on yhtenäistettävä ja sisämarkkinoiden toimivuutta parannettava. Jokainen tullipetos on pois yhteisestä potistamme ja niihin on puututtava tiukasti. Viikon aikana keskustelin myös Iranin surkeasta ihmisoikeustilanteesta maan opposition kanssa.

Lokakuun lopulla tärkein asia Strasbourgissa oli vuoden 2019 EU-budjetti, johon myös käynnissä olevat Brexit-neuvottelut vaikuttavat. EU-jäsenmaat leikkaisivat EU-rahoitusta huomattavasti, mutta parlamentissa tiedämme, että voimme pitää esimerkiksi turvallisuudesta paremmin huolta yhdessä. Omat lähtökohtani ovat selvät: suomalaisen ruoantuotannon edellytykset on taattava, EU:n pitää ottaa vahvempi rooli valeuutisten kitkemisessä ja pk-yritysten mahdollisuuksia sekä innovaatioita on edistettävä.

Oikeusvaltio ja EU:n rahankäyttö

Eurooppalaisten arvojen noudattamisen ja EU-rahoituksen yhdistävä lakiesitys on nyt edennyt valiokuntakäsittelyyn. Toimin lakiesityksen esittelijänä eli raportöörinä ja esitin valiokunnassa oman näkemykseni komission ehdotuksesta. EU-maiden oikeusvaltioloukkauksiin on puututtava tehokkaasti. EU on rauhanprojekti, joka perustuu yhdessä sovituille ja hyväksytyille arvoille, joista jäsenvaltioiden ei voida antaa luistaa. Lisäksi suomalaisten veronmaksajien on voitava olla varmoja siitä, että heidän rahojansa käytetään sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Talousarvion valvontavaliokunnassa minua työllistää esittelijänä myös EU:n 32 viraston sääntöjenmukaisen toiminnan valvominen. Virastot saavat rahoituksensa veronmaksajilta. On ensisijaisen tärkeää, että nuo varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti eikä epäselvyyksiä rahankäytössä ole. Tämän varmistamiseksi olen tavannut runsaasti eri virastojen johtoporrasta ja puhuin virastojen pääjohtajien konferenssissa.

EU:n kannalta on välttämätöntä, että kansalaiset luottavat enemmän EU-instituutioihin. Sen takia turhaa byrokratiaa on karsittava ja EU-virastojen toimintaa on valvottava järkevämmin. Nämä seikat toin esiin myös esitellessäni valiokunnassa lausuntoni Euroopan tulevaisuudesta.

Tärkeitä vieraita

Olen tavannut erityisen paljon suomalaisia viime aikoina. Suomen nuorkauppakamarin edustaja tutustui työhöni kolmen päivän ajan Brysselissä, Töölön yhteiskoululaiset tapasin Strasbourgissa ja SYL:n edustajien kanssa aiheena oli tulevaisuuden koulutuspolitiikka. Nuoriin on panostettava yhä enemmän: Erasmus vaihto-ohjelma pitää kolminkertaistaa ja koulutuksen rahoitusta kasvattaa.

Brysselissä vieraili myös some-seuraajistani koostunut ryhmä. Kaikki vieraat tuovat mukanaan uusia kysymyksiä ja ajatuksia. Tätä työtä tehdään suomalaisille ja on ensiarvoisen tärkeää kuulla, mitä te ajattelette.

Suomalaisten etua ajamassa

Järjestin kokouksen valtiovarainministeri Petteri Orpon ja vaikutusvaltaisten budjettimeppien välillä aiheenamme EU-rahoitus 2020-luvulla. Tulevaisuuden rahoituksesta olen käynyt laajasti keskusteluja myös valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön virkamiesten kanssa. Tavoitteenani on vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta ja liikenneyhteyksiä. Erityisesti siviilikriisinhallintaan Euroopan ulkopuolella on panostettava enemmän.

Merkittävä voitto meille suomalaisille kuluttajille oli EU-komission vastaus sosiaali- ja terveysministeriön notifikaatioon koskien oluen ja viinin etämyyntiä. Komissio totesi selvästi, että Suomessa suunniteltu kielto rikkoo EU:n perussopimuksia. Komission vastaus vahvistaa suomalaisten tasavertaista asemaa EU:n sisämarkkinoilla.

Toinen suuri uutinen oli Alexander Stubbin ilmoittautuminen mukaan EPP:n kärkiehdokaskisaan. Eurovaaleissa suurimman europuolueen kärkiehdokas on vahvoilla, kun seuraavan komission puheenjohtajaa valitaan vaalien jälkeen. Suomelle on valtava etu, jos Alex valitaan kärkiehdokkaaksi ja myöhemmin komission puheenjohtajaksi.

Edessä on monia tärkeitä päätöksiä ennen kevään vaaleja. Keskityn nyt saattamaan loppuun tämän vaalikauden esitykset, jotka vaikuttavat Euroopan tulevaisuuteen vielä pitkään.

Terveisin,
Petri

Ajankohtaista

Syksyiset terveiset Brysselistä, Uutiskirje

27.9.2018

Minulle on ilo ja kunnia olla kokoomuksen eurovaaliehdokas ensi kevään vaaleissa. Keskityn työhöni Euroopan parlamentissa istuntokauden loppuun asti. Sen jälkeen on kampanjan aika, pysy siis kuulolla!

Kesän kohokohta oli Porin Suomi-Areena, jossa käytiin vilkasta keskustelua myös EU:sta. Elokuun lopussa oli aika palata töiden pariin Brysseliin. Edessä on raskas, mutta Euroopan kannalta todella tärkeä syksy ja talvi. Tärkeimpiä teemoja ovat EU:n rahoitus sekä oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen.

Kovan työn tulokset

Merkittävä työvoitto meille suomalaismepeille on ehdotus kesäajasta luopumisesta. Keskustelin viisarien siirrosta MTV 3:n Huomenta Suomessa. Terveydelliset ja käytännölliset syyt vaativat kesäajasta luopumista.

Minulle on tärkeää kuulla, mitä Suomessa tarvitaan. Syyskuun alussa illastin Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen kanssa ja esiin nousivat muun muassa ruoka ja liikenne. Strasbourgissa puolestaan tapasimme muiden europarlamentaarikkojen kanssa MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan, jonka kanssa jaoimme ajatuksia maatalouspolitiikan tulevista suuntaviivoista. Yhdessä työskentelemme paremman Suomen puolesta.

Oikeusvaltion periaatteista ei voi joustaa

Olen seurannut tarkasti ja huolestuneena Unkarin ja Puolan kehitystä. Toimin Euroopan parlamentin pääneuvottelijana oikeusvaltioperiaatteen ja EU-tukirahat yhdistävässä laissa. Myös muualla Euroopassa, kuten Slovakiassa ja Maltalla, on näkyvissä varoittavia merkkejä.

Strasbourgin täysistunnossa Unkarin pääministeri Viktor Orban saapui puhumaan parlamentille. Lisäksi pääsimme keskustelemaan hänen kanssaan oman EPP-ryhmämme kesken. Parlamentti päätti aivan oikein vaatia jäsenmaiden muodostamaa neuvostoa toimimaan Unkarin tilanteen takia. Euroopan unionissa ei ole tilaa maille, jotka halveksivat demokraattisia käytäntöjä. Pääneuvottelijan pestissäni ajan lakia, jolla estettäisiin tämä hyvin huolestuttava kehitys.

Suomalaisten on voitava olla varmoja verorahojensa tehokkaasta ja tuloksellisesta käytöstä. Toinen merkittävä tehtäväni on tarkastaa EU:n virastojen toiminta viime vuonna. Olen viimeisten viikkojen aikana tavannut eri virastojen johtoporrasta. Euroopan lääkeviraston pääjohtaja Guido Rasi vieraili toimistollani ja perehdyin Helsingissä Euroopan kemikaaliviraston toimintaan. Meidän on taattava, että EU:n virastot toimivat läpinäkyvästi ja kestävästi.

Unionin budjetti määrittää Euroopan suunnan

Turun Eurooppa-foorumissa olin mukana keskustelemassa Euroopan tulevaisuuden rahoituksesta. Lisäksi tapasin Strasbourgissa saman aiheen tiimoilta budjettivaliokunnan varapuheenjohtajan roolissa Suomen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan. Meidän tulee tehdä selkeä ja kunnianhimoinen budjetti 2020-luvulle. Numeroiden ynnäämisen sijasta on löydettävä ratkaisut turvallisuutta ja maahanmuuttoa koskeviin kysymyksin.

Euroopan tulevaisuutta määritteli myös komission puheenjohtajan, Jean-Claude Junckerin, pitämä puhe Euroopan tilasta. Panostaminen Euroopan ulkorajojen valvontaan on Euroopan turvallisuuden kannalta ensisijaista. Lisäksi viesti Euroopan tarpeesta olla yhdessä vahvempi kansainvälinen toimija on tärkeä.

Tällä hetkellä pöydälläni on myös EU:n ensi vuoden budjetti. Olen esittänyt lisäyksiä suomalaisille tärkeisiin kysymyksiin. Pk-yrityksiä tulee rohkaista enemmän, maatalouden tukia ei saa leikata kohtuuttomasti ja EU:n on varustauduttava vastaamaan vieraan vallan kyberhyökkäyksiin ja informaatiosotaan.

Tekijänoikeuksia on kunnioitettava

Strasbourgissa äänestettiin tekijänoikeusdirektiivistä, joka kuumensi tunteita jo ennen lomia. Tapasin Teoston edustajia ja muun muassa muusikko Lauri Tähkän ennen täysistuntoa. Tapaaminen vahvisti kantaani: tehdystä työstä tulee saada reilu korvaus myös netissä. Kyseinen laki ei tule tuhoamaan internetiä. Täysistunnossa saimme läpi kannan, joka suojaa tekijänoikeuksia nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tämä oli mm. laatujournalismin ja luovien alojen tekijöiden voitto.

Päätökset EU:ssa vaikuttavat jokaiseen suomalaiseen.  Strasbourgin viikon lopuksi istahdin alas yhdessä kollegoideni Mirja Vehkaperän sekä Liisa Jaakonsaaren kanssa. YLE:n politiikkaradiossa puhuttivat vilkkaan täysistuntoviikon päätökset. Olen muutenkin tavannut runsaasti suomalaisia toimittajia viimeisten viikkojen aikana. Työmme kattava raportointi Suomeen on tärkeää.

Ei kaivoshankkeelle

Joskus meppi haluaa ottaa kantaa myös suoraan kotimaan asioihin. Heinävedeltä kantautui huolestuttava tieto jo ennen lomia. Saimaan läheisyyteen kaavailtu grafiittikaivos vaarantaa ympäristön. Kesän aikana olin mukana allekirjoittamassa kuntalaisaloitetta kaivosta vastaan. Kaivoksen taloudelliset edellytykset ovat heikot ja sen tuoma hyöty paikallisille pieni. Kaivoshanke etenee Heinäveden kunnanvaltuustoon tämän syksyn aikana. Olen itse ollut yhteydessä Heinäveden kunnanvaltuutettuihin, mutta tämä asia tarvitsee useampia ääniä. Nyt on jokaisen aika toimia.

Terveisin,

Petri

Ajankohtaista

Turun Sanomat: Myös kokoomus tavoittelee lisäpaikkaa Euroopan parlamenttiin

16.9.2018

Kokoomus julkisti ensimmäiset eurovaaliehdokkaansa. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) tähtää jatkokaudelle. ”On ilo ja kunnia lähteä jälleen ehdokkaaksi”, Sarvamaa toteaa.

Lue lisää ›

Ajankohtaista

Kesäterveiset Brysselistä, Uutiskirje

18.7.2018

Suomen lomakausi on jo täydessä vauhdissa ja Brysselissäkin tunnelma on helteinen. Euroopan parlamentissa olemme kuitenkin olleet vielä täydessä työn touhussa.

Uusia, painavia vastuita

Minut valittiin parlamentin pääneuvottelijaksi oikeusvaltioperiaatteen toteutumista koskevaan EU-lainsäädäntöehdotukseen. Ehdotuksen perusteella jäsenmailta voitaisiin tulevaisuudessa katkaista EU-rahoitus entistä suoraviivaisemman prosessin kautta. Tarve tehokkaammille keinoille puuttua oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksiin on selvä. Sen ovat Unkarin ja Puolan tilanteet osoittaneet.

Vastuullisia tehtäviä on riittänyt viime aikoina muutenkin. Olen poikkeuksellisesti saanut tuurata sekä budjetti- että talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajia kokouksessa, jossa päätetään työnjaosta parlamentin sisällä. Tällä kertaa jaettiin EU:n rahoitukseen liittyviä vetovastuita. Viime viikolla puolestaan esittelin talousarvion valvontavaliokunnalle Euroopan tilintarkastustuomioistuimen valmisteleman muistion EU:n pitkän aikavälin budjetista.

Tiivistä työskentelyä EU:n ulkosuhteiden saralla

Talousarvion valvontavaliokunnassa keskustelimme EU:n rahoittamista toimista Länsi-Balkanilla ja niiden tehokkuudesta.  Naapurivaltioiden kehitys ja vakaus vaikuttavat EU:n sisäiseen turvallisuuteen. Euroopan naapuruston merkityksestä keskustelin myös Israelin Suomen-suurlähettilään Dov Segev-Steinbergin kanssa. Hän päivitti minulle Lähi-idän viimeaikaisimpia käänteitä.

Yksi EU:n tärkeimmistä kumppaneista on herättänyt viime aikoina paljon huolta. Yhdysvallat on Trumpin johdolla ottanut etäisyyttä pitkään jatkuneeseen kansainväliseen yhteistyöhön. Trump ei kuitenkaan ole yhtä kuin Amerikka. Yhteyden ja kauppasuhteiden ylläpitäminen varsinkin alemmalla tasolla on edelleen tärkeää. Olen viime aikoina panostanut tähän esimerkiksi tapaamalla Yhdysvaltojen kauppakamarin väkeä.

Tekijänoikeudet kuumensivat tunteita

Heinäkuun ensimmäisellä viikolla parlamentti kokoontui viimeiseen täysistuntoon ennen kesätaukoa. Äänestyksistä erityisesti tekijänoikeusdirektiivin kohtalo herätti paljon keskustelua. Ehdotus ei lähtenyt etenemään parlamentin sisäisistä neuvotteluista vielä nykyisessä muodossaan.

Olen rakentanut omaa kantaani asiaan jo pitkään, muun muassa tapaamalla suomalaisia luovan työn tekijöitä. Viimeisimpänä keskustelin Suomen musiikkituottajien edustajan kanssa arvokuilusta, johon tekijänoikeusdirektiivillä halutaan puuttua. Näin kiistanalaisissa kysymyksissä on äärimmäisen tärkeää punnita asiaa monelta kannalta. Mielestäni tehdystä työstä on reilua saada korvaus myös netissä. En usko tekijänoikeusdirektiivin tuhoavan internetiä.

Korkean tason budjettitapaamisia

Strasbourgiin asti ei toki lennetä vain äänestämään. Täysistuntoviikkoon mahtui paljon muutakin.  EPP:n budjettiasioista vastaavien meppien kanssa tapasimme maatalousasioista vastaavan komissaari Phil Hoganin. Keskustelimme yhteisen maatalouspolitiikan suunnitelmista ja farmareita hiertäneistä kysymyksistä. Lisäksi minulla oli ilo kahvitella Suomen EU-suurlähettiläs Marja Rislakin kanssa. Kerroin hänelle budjettivaliokunnan kuulumisia ja tunnelmia.

Tässä vaiheessa EU-budjetin valmistelua on oleellista pitää keskusteluyhteys auki myös jäsenvaltioiden päättäjien kanssa. Aiheesta riitti puhuttavaa myös onnistuneessa tapaamisessani Latvian ulkoministeriön Eurooppa-suhteista vastaavan valtiosihteerin Zanda Kalniņa-Lukaševican kanssa.

Suomen tulevaisuutta turvaamassa

Itä-Suomesta kantautuu huolestuttava tieto. Ylä-Saimaan tuntumaan ollaan kaavailemassa grafiittikaivosta lähes järven rantaan.

Olen huolissani Heinäveden kaivoshankkeesta. Vedet valuisivat kaivokselta suoraan Saimaahan, sillä ulkomaiselle kaivosyhtiölle luonnon turvaaminen tuskin on etusijalle. En myöskään usko hankkeen kestävään taloudelliseen ja alueelle työllisyyttä luovaan vaikutukseen. Tässä on rakettimaisen kansalaisvaikuttamisen vuoro.

Onneksi kerrottavani on myös hyviä asioita. Viime kuussa minulla oli mielenkiintoinen tapaaminen suomalaisen Infrakit-yritystä edustavan ranskalaisen Sebastien Cailliaun kanssa. Hän kertoi rohkaisevia tuloksia Suomessa toteutetuista infrastruktuuriprojekteista. Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita käsittelimme lisäksi Metsäverkoston tapaamisessa, jossa aiheena oli puun kaskadikäyttö.

Olen mukana myös Porin SuomiAreenan sykkeessä perjantaina 20.7. Tapaamisiin siellä!

Terveisin,
Petri

Ajankohtaista

Kuulumiset kolmelta kentältä, Uutiskirje

20.6.2018

Viikonloppu meni mukavissa merkeissä Turun puoluekokouksessa. Huomasit ehkä myös, että kerroin aikeistani asettua ehdolle kevään 2019 eurovaaleihin. Olisi kunnia jatkaa tässä työssä ensi kaudellakin. Suomalaisten palveleminen EU:ssa on ilo. Tervetuloa mukaan kampanjaani!

Kuun ensimmäinen Strasbourgin viikko taputeltu

Parlamentti kokoontuu tällä viikolla jälleen täysistuntoviikolle Strasbourgiin. Edellinen istunto oli vasta toissaviikolla. Silloin asialistan kärjessä olivat vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevat kannanotot monivuotiseen rahoituskehykseen ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Erityisesti jälkimmäistä seurataan Suomessa tarkasti. Parlamentin kanta on komission ehdotusta maatalousmyönteisempi. Keskustelin Suomelle tärkeistä CAP-kysymyksistä MTK:n Brysselin toimiston johtajan Juha Ruipon kanssa Strasbourgissa ennen äänestyksiä. Äänestimme esimerkiksi epäsuotuisten alueiden tukien turvaamisen puolesta. Ne ovat EU:n pohjolassa sijaitsevalle Suomelle välttämättömiä.

Viime täysistuntoviikolla tapasin myös EU-suurlähettilästä Jari Viléniä, jonka kanssa keskustelimme Unkarin tilanteesta. Vilén on toiminut myös Suomen suurlähettiläänä Budapestissa ja tuntee maan olot erinomaisesti. Suunta näyttää olevan aina vaan pahempaan. Seuraavalla viikolla tapasin toimistollani Unkarin EU-apulaisministerin Judit Vargan. Keskusteluyhteyden säilyttäminen on tärkeää, mutta tähän asti sitä on vaalittu liian varovaisesti. Meiltä vaaditaan aiempaa tiukempaa otetta. Muutosta on saatava aikaan, mutta tehtävä ei ole helppo. Varsinkin kun kaikissa jäsenmaisessa tilannetta ei nähdä yhtä selvästi kuin Suomessa. Sen takia Kokoomuksen mepit tarvitsevat puolueelta vahvan selkänojan eurooppalaisten arvojen ja oikeusvaltion puolustamiselle.

Rahoitus puhututtaa Brysselissä

Budjettivaliokunnan varapuheenjohtajana minulla on usein ilo edustaa parlamenttia erilaisissa tilaisuuksissa. Puhuin hiljattain monivuotisesta rahoituskehyksestä Brysselin tutkimus- ja innovaatioverkoston kokouksessa. Viime kuussa olin puhujana myös EU:n ympäristösitoumusten ja rahoitusnäkymien yhteensovittamisesta kansainvälisessä Sustainable EU -konferenssissa. Budjetin näkökulmasta ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on keskityttävä tuloksiin, ei vain käytettyihin euroihin.

Kuun vaihteessa saatiin ensimmäiset MFF-ehdotusta tarkentavat lainsäädäntöehdotukset. Niissä riittää tutkittavaa. Viime viikolla komissio tiedotti myös InvestEU-ohjelmaa koskevista suunnitelmistaan. Olen tavannut komission varapuheenjohtajaa Jyrki Kataista aiheen tiimoilta jo aiemmin. Vahvasti EPP-vetoisen ohjelman tarkoituksena on parantaa rahoitusvälineiden toimivuutta ja madaltaa investointien riskejä yksityisille sijoittajille. Ohjelma on jatkoa Eurooppalaisen strategisen investoinnin rahastolle (EFSI). Edustin parlamenttia nykyistä EFSI:ä koskevissa kolmikantaneuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa. Lisäksi olin EPP:n pääneuvottelija useissa sitä koskevissa lausunnoissa. Aion olla vahvasti mukana myös InvestEU:n käsittelyssä.

Suurten budjettiehdotusten keskellä valiokuntien työ pyörii ennallaan. Budjettivaliokuntamme äänesti hiljattain Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA) koskevasta lausunnosta, jossa olin EPP:n pääneuvottelijana. Talousarvion valvontavaliokunnan puolella isännöin vähän aikaa sitten Itämeri-työryhmän. Siellä keskustelimme alan osaavimpien asiantuntijoiden kanssa EU:n rahoittamista Itämeren rehevöitymisen vastaisista toimista ja niiden tehokkuudesta. Meidän on pidettävä huoli, että kun yhteisiä rahoja käytetään johonkin, niillä myös saadaan haluttuja vaikutuksia.

Monipuolista yhteistyötä kotikentän kanssa

Ennen viime täysistuntoviikkoa tapasin Suomen Ylioppilaskuntien Liiton väkeä EU:n opiskelijoita koskeviin suunnitelmiin liittyen. Olen tavannut myös yli miljoonan suomalaisen palkansaajaan etuja ajavan FinUnionsin edustajan ja Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestön (ETUC) suomalaisen pääsihteerin. Heidän kanssaan vaihdoin ajatuksia EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta ja Euroopan talous- ja rahaliitosta.

Samalla viikolla olin vierailevana puhujana Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-keskuksen järjestämillä meppikahveilla Helsingissä. Kävin järjestöalan osaajien kanssa keskusteluja budjettikehyksestä, tällä kertaa kehitysyhteistyön näkökulmasta. Helsingissä ollessani olen tavannut myös Elina Lepomäkeä. Kotikentän kanssa tehtävän yhteistyön helmiä on Euroopan parlamentin esitteleminen vierasryhmille. Toukokuussa kokoomusmeppien vieraaksi saapui Kansallisen Sivistysliiton ryhmä.

Suomalaiset ovat osoittaneet suurta kiinnostusta tietosuoja-asioihin. Facebookin ja Cambridge Analytican tapaus on havahduttanut monet miettimään henkilötietojen käsittelyä uudella tavalla. Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien puheenjohtajat kuuluvat Mr. Facebookkia eli Mark Zuckerbergia aiheesta 22.5. Kommentoin kuulemista heti tuoreeltaan kriittisesti MTV:n uutisille, koska mielestäni parlamentti jätti käyttämättä Zuckerbergin kohtaamisen tuoman edun. Kohun lisäksi myös uusi lainsäädäntö on herättänyt paljon kysymyksiä. EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5. Uutiskirjeeni osalta se ei edellytä sinulta toimenpiteitä. Voit lukea tarkemmin henkilötietojen käsittelystä Tietosuojakäytäntö-sivultani.

Terveisin,
Petri