Ajankohtaista

Sarvamaa pääneuvottelijaksi oikeusvaltioperiaatteessa

4.7.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) on valittu parlamentin pääneuvottelijaksi oikeusvaltioperiaatteen toteutumista koskevassa EU-lainsäädäntöehdotuksessa. Euroopan komissio esitti 2. toukokuuta, että jäsenmaan EU-rahoitus voitaisiin tulevaisuudessa katkaista oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa havaittujen puutteiden perusteella.

”Yhteiset, jaetut arvot ovat EU:n perusta. Niiden loukkaaminen vahingoittaa meitä kaikkia. Yhteisten arvojen rikkomisella on oltava tuntuvia seurauksia”, Sarvamaa korostaa ja kertoo kannattavansa komission esitystä. ”Oikeusvaltio perustuu demokraattisesti säädettyihin ja valvottuihin lakeihin. Tällainen vakaus, ennakoitavuus ja tasapuolisuus on tärkeää paitsi tavallisille ihmisille myös taloudelle. Muuten toimintaympäristö muuttuu pidemmän päälle mahdottomaksi yrityksille, innovaatioille ja investoinneille”, toteaa Sarvamaa.

”Unkari ja Puola ovat osoittaneet, että räikeissä tapauksissa tarvitaan järeämpiä keinoja puuttua jäsenmaiden sisäiseen tilanteeseen. Ne toimisivat myös ennaltaehkäisevinä tekijöinä”, Sarvamaa kommentoi. Nykyisin EU:n perussopimuksen toisessa artiklassa määriteltyjen arvojen, kuten vapauden, ihmisarvon ja oikeusvaltion loukkaamiseen voidaan puuttua tehokkaasti käytännössä vain, jos jäsenmaat ovat asiasta yksimielisiä artiklan seitsemän mukaisesti.

Nyt käsittelyyn tulevan uuden ehdotuksen perusteella toimintamekanismin laukaiseminen on helpompaa. Jäsenvaltion EU-rahoitus voisi katketa suoraan komission esityksestä, jos jäsenvaltioiden määräenemmistö ei sitä vastustaisi. ”EU-budjetti on meidän rahaa, sitä ei voi kuka vain käyttää miten itse lystää. Yhteisiä arvoja ja tavoitteita on kunnioitettava. Jäsenmaat ovat niihin sitoutuneet perussopimuksissa ja liittyessään Unionin jäseniksi”, huomauttaa Sarvamaa.

Sarvamaa muistuttaa, että jäsenmaat ja niiden viranomaiset osallistuvat merkittävällä tavalla EU-budjetin käyttöön ja hallinnointiin. ”Lainmukaisuudesta ja oikeuslaitoksesta piittaamattoman hallituksen rahankäyttöön ei voida luottaa. Lisäksi se on altis esimerkiksi korruptiolle, petoksille ja oman edun tavoittelulle. Tällaisessa tilanteessa EU-budjetilla ei saada mitään lisäarvoa eurooppalaisille. Päinvastoin. Rahaa käytetään silloin meidän kaikkien yhteisen edun vastaisesti”, Sarvamaa painottaa.

Petri Sarvamaa on parlamentin pääneuvottelija asetusehdotuksessa, joka koskee EU:n budjetin suojaamista tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita. Lisäksi hän on Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja, parlamentin suurimman poliittisen ryhmän EPP:n koordinaattori talousarvion valvontavaliokunnassa ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan varajäsen.