Ajankohtaista

Tervehdys Brysselistä, Uutiskirje

9.4.2019

Maaliskuuhun mahtui kaksi Euroopan parlamentin täysistuntoviikkoa Strasbourgissa ja useampi Suomen kannalta mielenkiintoinen äänestys, kuten päätös kellojen siirtelyn lopettamisesta. Poliittisessa ryhmässäni EPP:ssä päätimme Unkarin Fidesz-puolueen jäsenyyden jäädyttämisestä. EU:n ydinarvoista piittaamattoman Viktor Orbánin hyllyttäminen EPP:stä oli merkittävä askel.

Vastuullisen rahankäytön vahtikoirana

Euroopan parlamentissa pidämme huolta, että eurooppalaisten veronmaksajien rahat käytetään vastuullisesti. 32 EU-viraston vastuuvapausmenettelyt saatiin päätökseen, kun parlamentti äänesti kirjoittamistani loppuraporteista Strasbourgissa. EU-virastoissa saadaan aikaan tuloksia ja käytetään rahaa kohtuullisen järkevästi. Ainoa poikkeus on turvapaikkavirasto EASO, jonka vastuuvapautta lykättiin epäsäännönmukaisuuksien takia.

Myös talousarvion valvontavaliokunnan puolella linjani voitti, kun äänestimme asetuksesta, jolla sujuvoitetaan EU:n talousrikoksia tutkivien virastojen välistä yhteistyötä. Toimin myös esittelijänä Euroopan syyttäjänvirastoa käsittelevässä tutkimuksessa.

Olen vastuussa poliittisen ryhmäni EPP:n kannan muodostamisesta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uusien jäsenten valinnassa. Tähän valmistautuakseni tapasin Romanian varapääministeri Viorel Stefania, joka on maansa ehdokas.

Ympäristö huomioon tulevaisuutta rakennettaessa

Tulevaisuuden liikenneratkaisuissa tulisi huomioida ympäristövaikutukset ja tukea ilmastohaasteisiin vastaavia innovaatioita. Puhuin TEN-T -konferenssissa Itämeren alueen liikenneverkoston laajentamisesta. Kävin lisäksi Kajaanissa erittäin mielenkiintoisella vierailulla ajoneuvojen tietojärjestelmiä valmistavassa Sunit Oy:ssä, jonka tuotteet vähentävät liikenteen kustannuksia ja ympäristöhaittoja.

Myös siirtymistä ympäristöystävällisempään energiantuotantoon on kannustettava. Vierailin Keravan biovoimalaitoksella ja keskustelin Energiateollisuus ry:n markkinavaliokunnan jäsenten kanssa energiantuotannon tulevaisuudennäkymistä. Suomen mainetta ympäristöasioiden edelläkävijänä vahvistaa myös Lahden ehdokkuus Euroopan Vihreä pääkaupunki 2021 -kilpailussa, jonka tiimoilta tapasin Lahden kaupunginjohtajaa Pekka Timosta.

Suomalaisia kuulemassa

Mepin täytyy kansalaisten kuuntelemisen lisäksi selvittää laajasti käsiteltävien lakien vaikutuksia yhteiskuntaan tehdäkseen parhaita mahdollisia päätöksiä. Maaliskuussa tapasin Suomen Kuntaliiton, Suomen Yrittäjien ja suomalaisten maantiealan liikennejärjestöjen edustajia, Kaupan liiton EU-asiantuntija Janne Koivistoa sekä Novartis Finland Oy:n toimitusjohtajaa Antti Viitasta.

Keskustelin parlamentin maaliskuussa hyväksymästä tekijänoikeusdirektiivistä Musiikkituottajat–IFPI Finland ry:n toiminnanjohtaja Antti Kotilaisen sekä Teoston yhteiskuntasuhteiden päällikön Riikka Railimon kanssa. Lakiuudistukseen liittyi paljon pelottelua julkisuudessa, minkä vuoksi oli erityisen tärkeää saada faktat pöytään. Direktiivi varmistaa, että luovien alojen toimijat saavat reilun korvauksen työstään myös netissä.

Suomessa tapasin työministeri Jari Lindströmiä, jonka kanssa puhuimme Euroopan globalisaatiorahastosta. Olen neuvotellut rahastosta Suomeen jo yhteensä yli 14 miljoonaa euroa tukea esimerkiksi Nokialta ja Microsoftilta irtisanottujen uudelleen työllistymisen edistämiseksi.

Olen myös tavannut tiuhaan tavallisia suomalaisia. Hyviä keskusteluja ja innokasta väkeä on riittänyt vieraillessani Satakunnassa, Pirkanmaalla, Kainuussa ja pääkaupunkiseudulla. Pääsin maaliskuussa myös isännöimään Brysselissä Kansallisen Sivistysliiton Eurooppaopiskelijoita sekä joukkoa Kokoomuksen jäseniä Nokialta ja Espoosta. Kaikkien kanssa on ollut ilo pohtia Euroopan tulevaisuutta.

Terveisin,

Petri

Ajankohtaista

MTV uutiset: Digiteoksille tekijänoikeudet EU:ssa

26.3.2019

EU:n tekijänoikeusdirektiivi meni tiistaina läpi Euroopan parlamentissa luvuin 348-274. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan direktiivi ei tule sensuroimaan nettiä tai tappamaan teknologia-alan startupeja, kuten on peloteltu. ”Olen täysin vakuuttunut, että nämä kauhukuvat eivät pidä paikkaansa”, sanoo Sarvamaa.

Katso video ›

Ajankohtaista

Helsingin Sanomat: EU hyväksyi uudet digi­tekijän­oikeudet

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n kiistanalaisen tekijänoikeusdirektiivin. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) äänesti uuden tekijänoikeuslainsäädännön puolesta. Direktiivin tavoitteena on parantaa luovan alan toimijoiden neuvotteluasemia, kun heidän teoksiaan jaetaan internetissä.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Kokoomusmepit: Tekijöiden oikeudet varmistettava myös digiaikana

Suomen kokoomusmepit kannattavat EU:n tekijänoikeusdirektiivin hyväksymistä. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan uusi direktiivi ei uhkaa sananvapautta. ”Se ei tarkoita suodattimia tai blokkausta. Niiden verkkoalustojen, joiden pääbisnes on jakaa ja promota yleisölle tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä, on saatava tähän lupa tai lisenssi. Meemejä, giffejä ja karikatyyreja voi ladata jatkossakin”, Sarvamaa sanoo.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Kokoomusmepit kannattivat EU:n tekijänoikeusdirektiiviä täysistuntoäänestyksessä

”Direktiivi ei varmasti ole täydellinen, mutta se on viiden vuoden neuvotteluiden tulos ja kelpo kompromissi. Tekijöiden oikeudet on varmistettava myös digiaikana. Toisten työtä ei saa luvatta kaupallisesti hyödyntää. Se on reilu ja tarpeellinen periaate myös digimaailmassa”, Henna Virkkunen sanoo.

Direktiivissä eniten kiistaa on herättänyt suojatun sisällön käyttöä verkkopalvelussa koskeva entinen artikla 13, joka lopullisessa tekstissä on artikla 17. Erityisesti bloggarit ja tubettajat ovat pelänneet verkkoalustojen tiukentavan sen johdosta automaattista suodatusta niin, että sisältöä estettäisiin ja vedettäisiin pois myös aiheetta.

”Tekijänoikeusdirektiivi ei uhkaa sananvapautta. Se ei tarkoita suodattimia tai blokkausta. Niiden verkkoalustojen, joiden pääbisnes on jakaa ja promota yleisölle tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä, on saatava tähän lupa tai lisenssi. Meemejä, giffejä ja karikatyyreja voi ladata jatkossakin”, Petri Sarvamaa painottaa.

Erityisen tärkeänä kokoomusmepit pitävät tekijänoikeusdirektiivin hyväksymistä luovien alojen kannalta.

”Se parantaa jatkossa muun muassa lehdenkustantajien, muusikoiden, valokuvaajien, toimittajien, kirjailijoiden ja teatterintekijöiden neuvotteluasemaa suurten verkkoalustojen suuntaan. Molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä, mutta nyt niiden välillä on epäsuhta, joka vain jyrkkenisi ilman tätä lakia”, Sirpa Pietikäinen muistuttaa.

Tekijänoikeusdirektiivi on eurooppalainen yleinen puitelaki. Kun se on hyväksytty, jokaisen jäsenmaan pitää päivittää omat tekijänoikeuslakinsa vastaamaan sen päälinjoja kahden vuoden kuluessa. Jokaiselle jäsenmaalle, myös Suomelle, jää tässä siis myös omaa liikkumavaraa.EU-parlamentti keskustelee ja äänestää direktiivin lopullisesta hyväksymisestä tiistaina.

Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi direktiivin tiistaina 26.3. äänin 348 puolesta, 274 vastaan ja 36 tyhjää.

Ajankohtaista

Hämeen Sanomat: Kiistelty tekijänoikeusdirektiivi meni läpi EU-parlamentissa – Kaventuuko internetin vapaus tai saako meemejä enää jakaa?

EU:n tekijänoikeusdirektiivistä äänestettiin tiistaina Euroopan parlamentissa. Uudistus herätti kiivasta keskustelua viime hetkiin saakka. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) äänesti tekijänoikeuslainsäädännön puolesta.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Kokoomusmepit puolustavat tekijänoikeuksia myös netissä

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) otti kantaa EU:n uuteen tekijänoikeusdirektiiviin Twitterissä. Sarvamaan mukaan tekijänoikeusdirektiivi ei tarkoita rajoituksia sananvapaudelle tai suodattimia ja blokkausta. Yhtään alan start-upia ei direktiivillä hänen mukaansa tapeta.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Gramex: Internet-jätit joukkoistivat lobbauksen

22.3.2019

Mepit ovat saaneet poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja ja palautetta käsittelyssä olevasta tekijänoikeusdirektiivistä. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaalle (kok., EPP)  kävi hyvin varhaisessa vaiheessa selväksi, että kyseessä oli masinoitu ja organisoitu kampanja, jonka tavoitteena oli estää erityisesti suurten nettialustojen velvollisuus suorittaa säännelty korvaus tekijänoikeuden alaisista teoksista.”Joukossa oli toki paljon yhteydenottajia, jotka vilpittömästi uskoivat, että artikla 13 tuhoaa myös pieniä alustoja. Suurin osa näistäkin oli kuitenkin lähestynyt isolla rahalla lanseerattujen yhteydenottolomakkeiden kautta”, Sarvamaa huomauttaa.

Lue uutinen ›