Ajankohtaista

Tervehdys Brysselistä, Uutiskirje

9.4.2019

Maaliskuuhun mahtui kaksi Euroopan parlamentin täysistuntoviikkoa Strasbourgissa ja useampi Suomen kannalta mielenkiintoinen äänestys, kuten päätös kellojen siirtelyn lopettamisesta. Poliittisessa ryhmässäni EPP:ssä päätimme Unkarin Fidesz-puolueen jäsenyyden jäädyttämisestä. EU:n ydinarvoista piittaamattoman Viktor Orbánin hyllyttäminen EPP:stä oli merkittävä askel.

Vastuullisen rahankäytön vahtikoirana

Euroopan parlamentissa pidämme huolta, että eurooppalaisten veronmaksajien rahat käytetään vastuullisesti. 32 EU-viraston vastuuvapausmenettelyt saatiin päätökseen, kun parlamentti äänesti kirjoittamistani loppuraporteista Strasbourgissa. EU-virastoissa saadaan aikaan tuloksia ja käytetään rahaa kohtuullisen järkevästi. Ainoa poikkeus on turvapaikkavirasto EASO, jonka vastuuvapautta lykättiin epäsäännönmukaisuuksien takia.

Myös talousarvion valvontavaliokunnan puolella linjani voitti, kun äänestimme asetuksesta, jolla sujuvoitetaan EU:n talousrikoksia tutkivien virastojen välistä yhteistyötä. Toimin myös esittelijänä Euroopan syyttäjänvirastoa käsittelevässä tutkimuksessa.

Olen vastuussa poliittisen ryhmäni EPP:n kannan muodostamisesta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uusien jäsenten valinnassa. Tähän valmistautuakseni tapasin Romanian varapääministeri Viorel Stefania, joka on maansa ehdokas.

Ympäristö huomioon tulevaisuutta rakennettaessa

Tulevaisuuden liikenneratkaisuissa tulisi huomioida ympäristövaikutukset ja tukea ilmastohaasteisiin vastaavia innovaatioita. Puhuin TEN-T -konferenssissa Itämeren alueen liikenneverkoston laajentamisesta. Kävin lisäksi Kajaanissa erittäin mielenkiintoisella vierailulla ajoneuvojen tietojärjestelmiä valmistavassa Sunit Oy:ssä, jonka tuotteet vähentävät liikenteen kustannuksia ja ympäristöhaittoja.

Myös siirtymistä ympäristöystävällisempään energiantuotantoon on kannustettava. Vierailin Keravan biovoimalaitoksella ja keskustelin Energiateollisuus ry:n markkinavaliokunnan jäsenten kanssa energiantuotannon tulevaisuudennäkymistä. Suomen mainetta ympäristöasioiden edelläkävijänä vahvistaa myös Lahden ehdokkuus Euroopan Vihreä pääkaupunki 2021 -kilpailussa, jonka tiimoilta tapasin Lahden kaupunginjohtajaa Pekka Timosta.

Suomalaisia kuulemassa

Mepin täytyy kansalaisten kuuntelemisen lisäksi selvittää laajasti käsiteltävien lakien vaikutuksia yhteiskuntaan tehdäkseen parhaita mahdollisia päätöksiä. Maaliskuussa tapasin Suomen Kuntaliiton, Suomen Yrittäjien ja suomalaisten maantiealan liikennejärjestöjen edustajia, Kaupan liiton EU-asiantuntija Janne Koivistoa sekä Novartis Finland Oy:n toimitusjohtajaa Antti Viitasta.

Keskustelin parlamentin maaliskuussa hyväksymästä tekijänoikeusdirektiivistä Musiikkituottajat–IFPI Finland ry:n toiminnanjohtaja Antti Kotilaisen sekä Teoston yhteiskuntasuhteiden päällikön Riikka Railimon kanssa. Lakiuudistukseen liittyi paljon pelottelua julkisuudessa, minkä vuoksi oli erityisen tärkeää saada faktat pöytään. Direktiivi varmistaa, että luovien alojen toimijat saavat reilun korvauksen työstään myös netissä.

Suomessa tapasin työministeri Jari Lindströmiä, jonka kanssa puhuimme Euroopan globalisaatiorahastosta. Olen neuvotellut rahastosta Suomeen jo yhteensä yli 14 miljoonaa euroa tukea esimerkiksi Nokialta ja Microsoftilta irtisanottujen uudelleen työllistymisen edistämiseksi.

Olen myös tavannut tiuhaan tavallisia suomalaisia. Hyviä keskusteluja ja innokasta väkeä on riittänyt vieraillessani Satakunnassa, Pirkanmaalla, Kainuussa ja pääkaupunkiseudulla. Pääsin maaliskuussa myös isännöimään Brysselissä Kansallisen Sivistysliiton Eurooppaopiskelijoita sekä joukkoa Kokoomuksen jäseniä Nokialta ja Espoosta. Kaikkien kanssa on ollut ilo pohtia Euroopan tulevaisuutta.

Terveisin,

Petri

Ajankohtaista

MTV uutiset: Digiteoksille tekijänoikeudet EU:ssa

26.3.2019

EU:n tekijänoikeusdirektiivi meni tiistaina läpi Euroopan parlamentissa luvuin 348-274. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan direktiivi ei tule sensuroimaan nettiä tai tappamaan teknologia-alan startupeja, kuten on peloteltu. ”Olen täysin vakuuttunut, että nämä kauhukuvat eivät pidä paikkaansa”, sanoo Sarvamaa.

Katso video ›

Ajankohtaista

Helsingin Sanomat: EU hyväksyi uudet digi­tekijän­oikeudet

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n kiistanalaisen tekijänoikeusdirektiivin. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) äänesti uuden tekijänoikeuslainsäädännön puolesta. Direktiivin tavoitteena on parantaa luovan alan toimijoiden neuvotteluasemia, kun heidän teoksiaan jaetaan internetissä.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Kokoomusmepit: Tekijöiden oikeudet varmistettava myös digiaikana

Suomen kokoomusmepit kannattavat EU:n tekijänoikeusdirektiivin hyväksymistä. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan uusi direktiivi ei uhkaa sananvapautta. ”Se ei tarkoita suodattimia tai blokkausta. Niiden verkkoalustojen, joiden pääbisnes on jakaa ja promota yleisölle tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä, on saatava tähän lupa tai lisenssi. Meemejä, giffejä ja karikatyyreja voi ladata jatkossakin”, Sarvamaa sanoo.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Kokoomusmepit kannattivat EU:n tekijänoikeusdirektiiviä täysistuntoäänestyksessä

”Direktiivi ei varmasti ole täydellinen, mutta se on viiden vuoden neuvotteluiden tulos ja kelpo kompromissi. Tekijöiden oikeudet on varmistettava myös digiaikana. Toisten työtä ei saa luvatta kaupallisesti hyödyntää. Se on reilu ja tarpeellinen periaate myös digimaailmassa”, Henna Virkkunen sanoo.

Direktiivissä eniten kiistaa on herättänyt suojatun sisällön käyttöä verkkopalvelussa koskeva entinen artikla 13, joka lopullisessa tekstissä on artikla 17. Erityisesti bloggarit ja tubettajat ovat pelänneet verkkoalustojen tiukentavan sen johdosta automaattista suodatusta niin, että sisältöä estettäisiin ja vedettäisiin pois myös aiheetta.

”Tekijänoikeusdirektiivi ei uhkaa sananvapautta. Se ei tarkoita suodattimia tai blokkausta. Niiden verkkoalustojen, joiden pääbisnes on jakaa ja promota yleisölle tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä, on saatava tähän lupa tai lisenssi. Meemejä, giffejä ja karikatyyreja voi ladata jatkossakin”, Petri Sarvamaa painottaa.

Erityisen tärkeänä kokoomusmepit pitävät tekijänoikeusdirektiivin hyväksymistä luovien alojen kannalta.

”Se parantaa jatkossa muun muassa lehdenkustantajien, muusikoiden, valokuvaajien, toimittajien, kirjailijoiden ja teatterintekijöiden neuvotteluasemaa suurten verkkoalustojen suuntaan. Molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä, mutta nyt niiden välillä on epäsuhta, joka vain jyrkkenisi ilman tätä lakia”, Sirpa Pietikäinen muistuttaa.

Tekijänoikeusdirektiivi on eurooppalainen yleinen puitelaki. Kun se on hyväksytty, jokaisen jäsenmaan pitää päivittää omat tekijänoikeuslakinsa vastaamaan sen päälinjoja kahden vuoden kuluessa. Jokaiselle jäsenmaalle, myös Suomelle, jää tässä siis myös omaa liikkumavaraa.EU-parlamentti keskustelee ja äänestää direktiivin lopullisesta hyväksymisestä tiistaina.

Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi direktiivin tiistaina 26.3. äänin 348 puolesta, 274 vastaan ja 36 tyhjää.

Ajankohtaista

Hämeen Sanomat: Kiistelty tekijänoikeusdirektiivi meni läpi EU-parlamentissa – Kaventuuko internetin vapaus tai saako meemejä enää jakaa?

EU:n tekijänoikeusdirektiivistä äänestettiin tiistaina Euroopan parlamentissa. Uudistus herätti kiivasta keskustelua viime hetkiin saakka. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) äänesti tekijänoikeuslainsäädännön puolesta.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Kokoomusmepit puolustavat tekijänoikeuksia myös netissä

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) otti kantaa EU:n uuteen tekijänoikeusdirektiiviin Twitterissä. Sarvamaan mukaan tekijänoikeusdirektiivi ei tarkoita rajoituksia sananvapaudelle tai suodattimia ja blokkausta. Yhtään alan start-upia ei direktiivillä hänen mukaansa tapeta.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Gramex: Internet-jätit joukkoistivat lobbauksen

22.3.2019

Mepit ovat saaneet poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja ja palautetta käsittelyssä olevasta tekijänoikeusdirektiivistä. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaalle (kok., EPP)  kävi hyvin varhaisessa vaiheessa selväksi, että kyseessä oli masinoitu ja organisoitu kampanja, jonka tavoitteena oli estää erityisesti suurten nettialustojen velvollisuus suorittaa säännelty korvaus tekijänoikeuden alaisista teoksista.”Joukossa oli toki paljon yhteydenottajia, jotka vilpittömästi uskoivat, että artikla 13 tuhoaa myös pieniä alustoja. Suurin osa näistäkin oli kuitenkin lähestynyt isolla rahalla lanseerattujen yhteydenottolomakkeiden kautta”, Sarvamaa huomauttaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Kokoomusmepit vaativat selvennystä tekijänoikeusdirektiiviin

1.10.2018

Europarlamentaarikot Petri Sarvamaa (kok, EPP) ja Henna Virkkunen (kok., EPP) vaativat Euroopan komissiolta kirjallista vastausta tulevan tekijänoikeusdirektiivin vaikutuksista kirjastojen toimintaan. Suomalaismepit haluavat tietää, johtaisiko uusi tekijänoikeusdirektiivi tilanteeseen, jossa kustantajat olisivat oikeutettuja samaan osan tekijöille maksettavista lainauskorvauksista.

Kysymys on tärkeä erityisesti Suomelle, jossa kirjastojärjestelmä on pitkälle kehittynyt. Kansalliset lainsäädännöt eroavat ympäri Eurooppaa merkittävästi siinä, kenelle lainauskorvaus maksetaan tekijänoikeuden perusteella. Tämän takia Sarvamaa ja Virkkunen haluavat komission selventävän sitä, miten tekijänoikeusdirektiivin artikla 12 käytännössä vaikuttaisi lainauskorvauksiin ja niiden vastaanottajiin.

Lainauskorvaus maksetaan teosten kirjastolainaamisesta tekijöille. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä. Lainauskorvaus on monelle kirjailijalle ja kääntäjälle tärkeä osa toimeentuloa.

Ajankohtaista

Syksyiset terveiset Brysselistä, Uutiskirje

27.9.2018

Minulle on ilo ja kunnia olla kokoomuksen eurovaaliehdokas ensi kevään vaaleissa. Keskityn työhöni Euroopan parlamentissa istuntokauden loppuun asti. Sen jälkeen on kampanjan aika, pysy siis kuulolla!

Kesän kohokohta oli Porin Suomi-Areena, jossa käytiin vilkasta keskustelua myös EU:sta. Elokuun lopussa oli aika palata töiden pariin Brysseliin. Edessä on raskas, mutta Euroopan kannalta todella tärkeä syksy ja talvi. Tärkeimpiä teemoja ovat EU:n rahoitus sekä oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen.

Kovan työn tulokset

Merkittävä työvoitto meille suomalaismepeille on ehdotus kesäajasta luopumisesta. Keskustelin viisarien siirrosta MTV 3:n Huomenta Suomessa. Terveydelliset ja käytännölliset syyt vaativat kesäajasta luopumista.

Minulle on tärkeää kuulla, mitä Suomessa tarvitaan. Syyskuun alussa illastin Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen kanssa ja esiin nousivat muun muassa ruoka ja liikenne. Strasbourgissa puolestaan tapasimme muiden europarlamentaarikkojen kanssa MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan, jonka kanssa jaoimme ajatuksia maatalouspolitiikan tulevista suuntaviivoista. Yhdessä työskentelemme paremman Suomen puolesta.

Oikeusvaltion periaatteista ei voi joustaa

Olen seurannut tarkasti ja huolestuneena Unkarin ja Puolan kehitystä. Toimin Euroopan parlamentin pääneuvottelijana oikeusvaltioperiaatteen ja EU-tukirahat yhdistävässä laissa. Myös muualla Euroopassa, kuten Slovakiassa ja Maltalla, on näkyvissä varoittavia merkkejä.

Strasbourgin täysistunnossa Unkarin pääministeri Viktor Orban saapui puhumaan parlamentille. Lisäksi pääsimme keskustelemaan hänen kanssaan oman EPP-ryhmämme kesken. Parlamentti päätti aivan oikein vaatia jäsenmaiden muodostamaa neuvostoa toimimaan Unkarin tilanteen takia. Euroopan unionissa ei ole tilaa maille, jotka halveksivat demokraattisia käytäntöjä. Pääneuvottelijan pestissäni ajan lakia, jolla estettäisiin tämä hyvin huolestuttava kehitys.

Suomalaisten on voitava olla varmoja verorahojensa tehokkaasta ja tuloksellisesta käytöstä. Toinen merkittävä tehtäväni on tarkastaa EU:n virastojen toiminta viime vuonna. Olen viimeisten viikkojen aikana tavannut eri virastojen johtoporrasta. Euroopan lääkeviraston pääjohtaja Guido Rasi vieraili toimistollani ja perehdyin Helsingissä Euroopan kemikaaliviraston toimintaan. Meidän on taattava, että EU:n virastot toimivat läpinäkyvästi ja kestävästi.

Unionin budjetti määrittää Euroopan suunnan

Turun Eurooppa-foorumissa olin mukana keskustelemassa Euroopan tulevaisuuden rahoituksesta. Lisäksi tapasin Strasbourgissa saman aiheen tiimoilta budjettivaliokunnan varapuheenjohtajan roolissa Suomen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan. Meidän tulee tehdä selkeä ja kunnianhimoinen budjetti 2020-luvulle. Numeroiden ynnäämisen sijasta on löydettävä ratkaisut turvallisuutta ja maahanmuuttoa koskeviin kysymyksin.

Euroopan tulevaisuutta määritteli myös komission puheenjohtajan, Jean-Claude Junckerin, pitämä puhe Euroopan tilasta. Panostaminen Euroopan ulkorajojen valvontaan on Euroopan turvallisuuden kannalta ensisijaista. Lisäksi viesti Euroopan tarpeesta olla yhdessä vahvempi kansainvälinen toimija on tärkeä.

Tällä hetkellä pöydälläni on myös EU:n ensi vuoden budjetti. Olen esittänyt lisäyksiä suomalaisille tärkeisiin kysymyksiin. Pk-yrityksiä tulee rohkaista enemmän, maatalouden tukia ei saa leikata kohtuuttomasti ja EU:n on varustauduttava vastaamaan vieraan vallan kyberhyökkäyksiin ja informaatiosotaan.

Tekijänoikeuksia on kunnioitettava

Strasbourgissa äänestettiin tekijänoikeusdirektiivistä, joka kuumensi tunteita jo ennen lomia. Tapasin Teoston edustajia ja muun muassa muusikko Lauri Tähkän ennen täysistuntoa. Tapaaminen vahvisti kantaani: tehdystä työstä tulee saada reilu korvaus myös netissä. Kyseinen laki ei tule tuhoamaan internetiä. Täysistunnossa saimme läpi kannan, joka suojaa tekijänoikeuksia nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tämä oli mm. laatujournalismin ja luovien alojen tekijöiden voitto.

Päätökset EU:ssa vaikuttavat jokaiseen suomalaiseen.  Strasbourgin viikon lopuksi istahdin alas yhdessä kollegoideni Mirja Vehkaperän sekä Liisa Jaakonsaaren kanssa. YLE:n politiikkaradiossa puhuttivat vilkkaan täysistuntoviikon päätökset. Olen muutenkin tavannut runsaasti suomalaisia toimittajia viimeisten viikkojen aikana. Työmme kattava raportointi Suomeen on tärkeää.

Ei kaivoshankkeelle

Joskus meppi haluaa ottaa kantaa myös suoraan kotimaan asioihin. Heinävedeltä kantautui huolestuttava tieto jo ennen lomia. Saimaan läheisyyteen kaavailtu grafiittikaivos vaarantaa ympäristön. Kesän aikana olin mukana allekirjoittamassa kuntalaisaloitetta kaivosta vastaan. Kaivoksen taloudelliset edellytykset ovat heikot ja sen tuoma hyöty paikallisille pieni. Kaivoshanke etenee Heinäveden kunnanvaltuustoon tämän syksyn aikana. Olen itse ollut yhteydessä Heinäveden kunnanvaltuutettuihin, mutta tämä asia tarvitsee useampia ääniä. Nyt on jokaisen aika toimia.

Terveisin,

Petri

Ajankohtaista

Yle Kulttuuriykkönen: EU:n uusi tekijänoikeuslaki kuumentaa tunteita

18.9.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan uusi tekijänoikeusdirektiivi ei tuhoa sananvapautta tai internetiä. Keskustelu direktiivin ympärillä on ollut kovin vilkasta. ”Tosiasia on se, että todella iso raha lobbasi tätä direktiiviä vastaan”, Sarvamaa toteaa. Kuuntele haastattelu alkaen kohdasta 13:15.

Kuuntele ohjelma ›

Ajankohtaista

Yle Politiikkaradio: Yhden asian liikkeet ja EU:n yhtenäisyys

15.9.2018

Kiireisen täysistuntoviikon keskellä europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) keskusteli meppikollegoidensa kanssa Unkarin tilanteesta ja EU:n tulevaisuudesta. ”Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa ei ole kyse maahanmuuttopolitiikasta”, tähdentää Sarvamaa. Hän myös korostaa tarvetta EU:n päätöksenteon tehostamiselle.

Kuuntele ohjelma ›