Ajankohtaista

Maaseudun Tulevaisuus: EU haluaa mennä syvemmälle metsään

8.5.2020

 

Kovan väännön tuloksena syntynyt lulucf-lainsäädäntökin avataan osana valmisteilla olevaa Euroopan vihreän kehityksen lainsäädäntöä (Green Deal). Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ennakoi, että tulossa on vielä vaikeampi vääntö kuin viimeksi. Hänen mielestään EU:n instituutioissa ei tiedetä metsistä vieläkään tarpeeksi. (MT 20.3.)

Sarvamaan mukaan keskustelussa unohdetaan usein, että vastuuta muiden sektoreiden päästöjen kompensoimisesta ei voida sysätä metsäsektorille. Lisäksi ilmastokeskustelussa ei voi hänen mukaansa keskittyä ainoastaan hiilinieluihin, vaan kokonaisuuteen kuuluvat myös hiiltä varastoivat tuotteet, hiilivuodon estäminen sekä fossiilisten vaihtoehtojen korvaaminen puupohjaisilla materiaaleilla.

Komission alustavan lainsäädäntötekstin mukaan ”Vanhat metsät ovat rikkaita ekosysteemejä ja ne poistavat hiilidioksidia ilmakehästä. Ne ovat myös merkittäviä hiilidioksidin varastoja.” Sarvamaan arvio komission käsityksestä metsien merkityksestä näyttää pitävän paikkansa.

 

Lue koko pääkirjoitus täältä >

Ajankohtaista

Maaseudun Tulevaisuus: Petri Sarvamaa varoittaa hiilinielulainsäädännön avaamisesta

6.3.2020

Hiilinielulainsäädäntö pitää päivittää vastaamaan EU:n 2050-ilmastostrategiaa. Tässä piilee Suomelle haasteita, Sarvamaa uskoo.

Lue koko uutinen täältä >

Ajankohtaista

Verkkouutiset: ”Petri Sarvamaa: Ilmastolaki ei saa heikentää Suomen metsätaloutta”

5.3.2020

”LULUCF-asetus määrittää, kuinka paljon Suomi voi jatkossa hakata metsää ja kuinka paljon on jätettävä hiilinieluksi. Jo edellisellä kerralla vääntö oli Suomelle haasteellinen. Nyt Suomen on taas vedettävä yhtä köyttä, jotta kansallista intressiä voidaan suojella ja kotimainen kestävä metsänkäyttö jatkua.”

”Metsäteollisuus tuo myös yli viidenneksen Suomen tavaraviennin tuloista. Jos metsien käyttö rajoitettaisiin entisestään, söisi suuntaus teollisuuden kykyä rahoittaa tuotekehitystä ja hidastaisi fossiilisten raaka-aineiden, kuten muovin korvaamista puuperäisillä tuotteilla.”

Lue koko uutinen täältä >

Ajankohtaista

Maaseudun Tulevaisuus: Sarvamaa haluaa muuttaa EU-komission metsänäkemyksiä

22.1.2020

”Aion rakentaa metsistä pyramidin, jonka huipulla on talouskäyttö, sekä kulmissa sosiaalinen ja ympäristöllinen ulottuvuus”, metsästrategiasta vastaava meppi Sarvamaa kertoo työstään Euroopan parlamentissa. ”Nyt esityksessä ympäristö ohjaa ja talous tulee vasta perässä. Jos keskustelua ei käännetä, metsistä saatava hyöty tukahdutetaan. Tämä on täysin järjen vastaista.”

Lue uutinen >

Ajankohtaista

MTV uutiset: Heidi Hautala ja Petri Sarvamaa lukeutuvat Euroopan vaikutusvaltaisimpiin meppeihin – mikä on vallan salaisuus?

25.4.2019

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) vieraili Huomenta Suomessa keskustelemassa meppien vallankäytöstä. Votewatch-järjestön tekemän selvityksen mukaan Sarvamaa on Euroopan 14. vaikutusvaltaisin meppi. Sarvamaa kertoo olleensa täysin tuntematon EU-parlamentissa saapuessaan sinne vuonna 2012, mutta verkostoitui nopeasti olemalla aktiivinen ja tutustumalla sekä oman ryhmänsä että muiden ryhmien meppeihin.

Katso ohjelma ›

Ajankohtaista

Iltalehti: Kysyimme mepeiltä suoraan, mitä he ovat tehneet Suomen hyväksi

20.4.2019

Europarlamentaarikko  Petri Sarvamaa (kok., EPP) kertoo toimineensa tällä kaudella esittelijänä kaikista suomalaismepeistä eniten, yli 40 mietinnössä, neuvotelleensa Suomeen yli 20 miljoonaa euroa EU:n globalisaatiorahastosta ja edistäneensä Suomen maataloustukien jatkumista. Budjettivaliokunnan 1. varapuheenjohtajana Sarvamaa on pystynyt turvaamaan suomalaisten etua  mm. Venäjän informaatiovaikuttamisen torjunnassa ja hiilinielujen laskentaa koskevassa LULUCF-asetuksessa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin tehtävä hallitusti

16.1.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok. EPP) korostaa uusiutuvan energiaan direktiivin tärkeyttä Suomelle. Direktiiviä koskevan muutosehdotuksen tekemisessä mukana ollut Sarvamaa painottaa suunnitelmallisuuden tärkeyttä: ”Tarve siirtyä fossiilisten polttoaineiden käytöstä yhä enemmän uusiutuviin on todellisuutta. Siitä ei päästä mihinkään. Se on kuitenkin tehtävä hallitusti ja tavoitteiden on oltava uskottavia. Muuten koko homma kääntyy itseään vastaan.” Euroopan parlamentti äänestää uusiutuvan energian, energiatehokkuuden sekä energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden seurantaa koskevista ehdotuksista keskiviikkona 17.1.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Petri Sarvamaa: Fossiilisista siirryttävä pois hallitusti

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok. EPP) korostaa uskottavien ja hallittujen tavoitteiden tärkeyttä uusiutuvaan energiaa siirryttäessä. Kestävästi suunnitteltuna siirtymä voidaan hänen mukaansa toteuttaa järkevästi ja Suomen etua edistäen: ”Monipuolinen sekoitus energianlähteitä mahdollistaa biopolttoaineiden osuuden kasvattamisen, energiatehokkuuden lisäämisen ja energiaomavaraisuuden turvaamisen samaan aikaan.”

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Pohjalainen: Lännen Median kysely: Saman puolueen mepit metsäasenteiden ääripäissä

18.9.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan kestävä metsänhoito lisää puuntuotantoa. ”Voidaan lisätä kestävästi jo nyt, ei tarvitse odottaa kymmeniä vuosia”, Sarvamaa kommentoi. Enemmistö suomalaisista europarlamentaarikoista ei usko hallituksen suunnittelemien lisähakkuiden aiheuttavan hiilinielun pienenemistä. Suomen hallituksen biotaloussuunnitelmissa on nostaa hakkuut nykyiseltä 66 miljoonan kuution tasolta 80 miljoonaan kuutioon.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EU-uutiset: Mepit Sarvamaa ja Kumpula-Natri ovat hyvin tyytyväisiä Lulucf:n äänestystulokseen

13.9.2017

”En tehnyt työtä pelkästään metsätalouden hyväksi, vaan tein työtä nimenomaan Suomen metsien hyväksi”, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kommentoi täysistunnossa äänestyksessä ollutta LULUCF-esitystä, jonka tarkoituksena on hidastaa ilmastonmuutosta varmistamalla, että esimerkiksi kasvavaan metsään sitoutuu hiilidioksidia hakkuita vastaava määrä. Esityksen pelättiin kohtelevan Suomea epäoikeudenmukaisesti ja vähentämään hakkuita kestävästä metsänhoidosta ja hiilinielujen kasvusta huolimatta. Suomalaismepit onnistuivat kuitenkin ennen äänestystä saamaan riittävän kannatuksen Suomen kannalta paremmalle laskentamallille.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Kainuun Sanomat: Näin suomalaismepit äänestivät

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona omalta osaltaan suunnitelman metsien hiilinieluista osana EU:n ilmastopolitiikkaa. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) äänesti sekä vartailuperusteiden muuttamisen että kestävän metsätalouden huomioon ottamisen puolesta kun metsien hiilinielua lasketaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Iltalehti: Suomen kanta voitti elintärkeässä metsä-äänestyksessä -”suurin osa eurooppalaisista ei ymmärrä tilannettamme”

Euroopan parlamentti hyväksyi täpärästi muutoksen metsien hiilinielujen laskentatapaan. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kuvailee taistelua metsien hakkuusta erittäin kovaksi. Sarvamaalla itsellään oli Strasbourgissa lenkkikengät jalassa, koska hän kiersi lobbaamassa Suomen asiaa mepiltä toiselle.

Lue uutinen ›