Ajankohtaista

Sarvamaa pyytää komissiota puuttumaan sosiaali- ja terveysministeriön yritykseen kieltää alkoholin etämyynti Suomessa

1.10.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) vaatii Europan komissiota laittamaan Suomen hallitukseen ruotuun alkoholilain uudistuksesta. ”On syytä epäillä, että sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut komissiolle vääriä tietoja alkoholilain muutoksesta”, kommentoi Sarvamaa. Sosiaali- ja terveysministeriön komissiolle antamassa selvityksessä (2018/0324/FIN – C50A) väitetään, että alkoholilakia ei käytännössä muutettaisi, koska etämyynti on siinä jo kielletty. Sarvamaan mukaan tämä ei ole totta ja hän on jättänyt asiasta komissiolle kirjallisen selvityspyynnön.

”Tällä alkoholilain muutoksella yritetään keinolla millä hyvänsä estää etämyynti EU-lainsäädännön vastaisesti. Vaikka komissio on jo kertaalleen todennut etämyyntikiellon haittaavan tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteisillä sisämarkkinoilla ja häiritsevän niiden toimintaa”, Sarvamaa summaa Suomen etämyynti-fiaskon vaiheita.

Sarvamaan mukaan Suomi murentaa toiminnallaan yhtä EU:n neljästä perusvapaudesta ja vähättelee samalla koko Unionin tarkoitusta. ”Se myös heikentää keskinäistä luottamusta, kun jäsenvaltio valehtelee komissiolle ja samalla muille EU-maille. Suomi osallistuu nyt omalta osaltaan EU:n rapauttamiseen sisältä päin. En voi sallia tätä”, kritisoi Sarvamaa.

”Komissiolle on STM:n notifikaatiossa annettu tarkoituksella virheellinen kuva ja nyt epäillään väärää tietoa. Ministeriö perustelee alkoholilain muutoksessa olevan kyse vain vallitsevan oikeustilan selkeyttämisestä, vaikka todellisuudessa kyseessä on peitelty tapa kieltää rajat ylittävä kauppa. Tällainen on härskiä ja itseasiassa paljon suurempi asia kuin etämyynti tai ministeriössä vallalla oleva holhousasenne”, Sarvamaa korostaa.

Sarvamaa muistuttaa, että alkoholin etämyynti ei ole kiellettyä Suomessa. Etämyynnistä tehtäisiin vasta alkoholilain muutoksen myötä mahdotonta. Etämyynnistä puhutaan esimerkiksi silloin, kun kuluttaja tilaa tuotteita toisesta EU-maasta kotiinsa verkkokaupan välityksellä. Myyjä osallistuu jollakin tavalla tuotteen kuljetukseen ja maksaa verot kohdemaahan.

Ajankohtaista

Sarvamaa vaatii lisää tietoja EU-maiden kulkukoiraongelmista ja eläinten hyvinvointiin kohdistetuista tuista

29.1.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) esitti komissiolle kirjallisen kysymyksen EU:n mahdollisuuksista puuttua kulkukoiraongelmaan. Huomattavan suuret kulkukoirakannat ovat muodostuneet ongelmaksi joissakin jäsenmaissa. Tämä on toisinaan johtanut ratkaisujen hakemiseen eläinten kaltoinkohtelusta ja julmin keinoin toteutetuista massatuhoista. Komissio on aiemmin todennut aiheen olevan EU:n toimivallan ulkopuolella, mutta se on kuitenkin  painottanut eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä.

Kysymykset EU:n mahdollisuuksista puuttua kulkukoiraongelmaan ovat nousseet  jälleen esiin, kun Romaniassa sijaitsevan Valcean päättäjien taholta ilmoitettiin tammikuussa aikomus tappaa useita satoja koiria, joista eurooppalaiset eläinsuojelujärjestöt ovat huolehtineet. Sarvamaa pyysi komissiota tarkastelemaan uudelleen EU:n mahdollisuutta puuttua tilanteeseen huomioiden, että Romanian kanssa on aiemminkin keskusteltu eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta ja että maa saa Euroopan unionilta tukia eläiten hyvinvoinnin edistämiseen.

Sarvamaan kysymyksessä  pyydettiin myös tarkennusta siihen, onko EU kohdistanut tukia nimenomaan kulkukoiraongelman ratkaisemiseen.