Ajankohtaista

Turun Sanomat: Viikon väite: Suomen on siirryttävä pysyvään talviaikaan

7.2.2019

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan tärkein syy pysyvään talviaikaan siirtymiselle on suomalaisten terveys. ”Tieteellinen tutkimus on osoittanut valoisampien aamujen olevan parempia ihmisen luonnolliselle unirytmille ja vireystilalle”, Sarvamaa toteaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Terveys etusijalle kesäajasta luovuttaessa, IL-blogi

24.10.2018

Lokakuun viimeisenä sunnuntaina siirrymme jälleen talviaikaan ja tunnin taaksepäin kesäajasta. Kellojen siirto saattaa kuitenkin olla viimeinen laatuaan. EU-komission syyskuinen ehdotus puoltaa kesäaikaan siirtymisestä luopumista.

Komissio perustelee ehdotustaan sisämarkkinoiden mutkattomalla toiminnalla ja yleisellä mielipiteellä. Ajan on vaihduttava ympäri Eurooppaa samaan tahtiin, mutta turhista määräyksistä kannattaa luopua. Ennen kaikkea on tärkeää, että eurooppalaisten tahto toteutuu. Viisarien siirtely koki täystyrmäyksen kyselyssä, johon osallistui melkein 5 miljoonaa EU-kansalaista. Kansalaisten vahva mielipide johti politiikan uudelleenarviointiin. EU:n sisällä demokratia ja parlamentarismi toimivat.

Kesäaikaa on perusteltu aikaisemmin muun muassa energiansäästöllä, mutta tämä ei pidä paikkansa nykymaailmassa. Ilman merkittäviä hyötyjä kaksi kertaa vuodessa toistuva ruljanssi on tarpeeton. Turhasta sääntelystä on päästävä eroon. Komission ehdotus antaa selkeän viestin tahtotilasta poistaa ylimääräiset säännöt.

Mitä komission ehdotus sitten käytännössä tarkoittaa? Jos se hyväksytään EU:n instituutioissa, loppuu viisarien siirtely kaikissa EU-jäsenmaissa vuonna 2019. Ensimmäinen askel onkin nyt varmistaa, että komission ehdotus hyväksytään parlamentissa ja Euroopan neuvostossa.  Se mihin aikaan jäämme, on kansallisten lainsäätäjien eli Suomessa eduskunnan päätös. Suomessa on syytä pohtia tarkasti sitä, kuuluisiko meidän valita lopullisesti nykyinen kesä- vai talviaika.

Perusteltuja mielipiteitä on monia. Pysyvä kesäaika toisi valoisammat illat, mutta kahden tunnin eron muuhun Eurooppaan. Suomessa erityispiirteenä keskustelussa sopivimmasta aikavyöhykkeestä ovat terveydelliset seikat. Eteläisemmässä Euroopassa valitun aikavyöhykkeen terveysvaikutukset ovat pienemmät auringonvalon jakautuessa tasaisemmin ympäri vuoden. Kuitenkin meillä pohjoisessa vuorokauden pimeä aika on väistämättä pitkä talvikuukausina.

Tässä tilanteessa järkevä ratkaisu olisi jäädä pysyvästi talviaikaan. Valoisammat talviaamut tukevat ihmisen luonnollista unirytmiä. Ne helpottavat heräämistä ja parantavat vireystilaa. Tieteellinen tutkimus on osoittanut, että pysyvä kesäaika toisi mukanaan yhä yleistyviä ongelmia unen laadussa ja unirytmissä. Lisäksi syksyllä ja kevättalvella yöpakkasten mukanaan tuoma musta jää näkyy valoisalla paremmin aamuliikenteessä ja Etelä-Suomessa se ehtisi jopa sulaa aamuruuhkan aikana.

Terveyden kannalta paras vaihtoehto saattaisi olla jopa siirtyminen tunnin taaksepäin nykyisestä talviajasta, samaan aikaan Ruotsin talviajan kanssa. Tätä suomalaisten enemmistö tuskin haluaa. Tärkeintä on joka tapauksessa hahmottaa valitun aikavyöhykkeen yhteys terveyteen. Vaikka valoisammat illat kuulostavat mukavilta, ei tällaisia päätöksiä voi tehdä sivuuttaen unitutkijoiden lukuisat tutkimukset. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on nostanut näkyvästi esiin terveyden ensisijaisuuden päätöstä tehdessä.

Kesäajasta luopuminen osoittaa, että yhdessä voimme luoda paremman Euroopan toimimalla aktiivisesti EU:n sisällä. Se on näyttänyt, että europarlamentaarikot ajavat kansalaisten toiveita konkreettisiksi päätöksiksi. Välillä aloitteiden matka läpi komission, parlamentin ja jäsenmaista koostuvan Euroopan neuvoston on hidas, mutta sinnikkäällä työllä saavutetaan hyviä tuloksia. EU:n päätökset vaikuttavat jokaiseen suomalaiseen.

Julkaistu IL-blogissa 24.10.

Ajankohtaista

Syksyiset terveiset Brysselistä, Uutiskirje

27.9.2018

Minulle on ilo ja kunnia olla kokoomuksen eurovaaliehdokas ensi kevään vaaleissa. Keskityn työhöni Euroopan parlamentissa istuntokauden loppuun asti. Sen jälkeen on kampanjan aika, pysy siis kuulolla!

Kesän kohokohta oli Porin Suomi-Areena, jossa käytiin vilkasta keskustelua myös EU:sta. Elokuun lopussa oli aika palata töiden pariin Brysseliin. Edessä on raskas, mutta Euroopan kannalta todella tärkeä syksy ja talvi. Tärkeimpiä teemoja ovat EU:n rahoitus sekä oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen.

Kovan työn tulokset

Merkittävä työvoitto meille suomalaismepeille on ehdotus kesäajasta luopumisesta. Keskustelin viisarien siirrosta MTV 3:n Huomenta Suomessa. Terveydelliset ja käytännölliset syyt vaativat kesäajasta luopumista.

Minulle on tärkeää kuulla, mitä Suomessa tarvitaan. Syyskuun alussa illastin Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen kanssa ja esiin nousivat muun muassa ruoka ja liikenne. Strasbourgissa puolestaan tapasimme muiden europarlamentaarikkojen kanssa MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan, jonka kanssa jaoimme ajatuksia maatalouspolitiikan tulevista suuntaviivoista. Yhdessä työskentelemme paremman Suomen puolesta.

Oikeusvaltion periaatteista ei voi joustaa

Olen seurannut tarkasti ja huolestuneena Unkarin ja Puolan kehitystä. Toimin Euroopan parlamentin pääneuvottelijana oikeusvaltioperiaatteen ja EU-tukirahat yhdistävässä laissa. Myös muualla Euroopassa, kuten Slovakiassa ja Maltalla, on näkyvissä varoittavia merkkejä.

Strasbourgin täysistunnossa Unkarin pääministeri Viktor Orban saapui puhumaan parlamentille. Lisäksi pääsimme keskustelemaan hänen kanssaan oman EPP-ryhmämme kesken. Parlamentti päätti aivan oikein vaatia jäsenmaiden muodostamaa neuvostoa toimimaan Unkarin tilanteen takia. Euroopan unionissa ei ole tilaa maille, jotka halveksivat demokraattisia käytäntöjä. Pääneuvottelijan pestissäni ajan lakia, jolla estettäisiin tämä hyvin huolestuttava kehitys.

Suomalaisten on voitava olla varmoja verorahojensa tehokkaasta ja tuloksellisesta käytöstä. Toinen merkittävä tehtäväni on tarkastaa EU:n virastojen toiminta viime vuonna. Olen viimeisten viikkojen aikana tavannut eri virastojen johtoporrasta. Euroopan lääkeviraston pääjohtaja Guido Rasi vieraili toimistollani ja perehdyin Helsingissä Euroopan kemikaaliviraston toimintaan. Meidän on taattava, että EU:n virastot toimivat läpinäkyvästi ja kestävästi.

Unionin budjetti määrittää Euroopan suunnan

Turun Eurooppa-foorumissa olin mukana keskustelemassa Euroopan tulevaisuuden rahoituksesta. Lisäksi tapasin Strasbourgissa saman aiheen tiimoilta budjettivaliokunnan varapuheenjohtajan roolissa Suomen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan. Meidän tulee tehdä selkeä ja kunnianhimoinen budjetti 2020-luvulle. Numeroiden ynnäämisen sijasta on löydettävä ratkaisut turvallisuutta ja maahanmuuttoa koskeviin kysymyksin.

Euroopan tulevaisuutta määritteli myös komission puheenjohtajan, Jean-Claude Junckerin, pitämä puhe Euroopan tilasta. Panostaminen Euroopan ulkorajojen valvontaan on Euroopan turvallisuuden kannalta ensisijaista. Lisäksi viesti Euroopan tarpeesta olla yhdessä vahvempi kansainvälinen toimija on tärkeä.

Tällä hetkellä pöydälläni on myös EU:n ensi vuoden budjetti. Olen esittänyt lisäyksiä suomalaisille tärkeisiin kysymyksiin. Pk-yrityksiä tulee rohkaista enemmän, maatalouden tukia ei saa leikata kohtuuttomasti ja EU:n on varustauduttava vastaamaan vieraan vallan kyberhyökkäyksiin ja informaatiosotaan.

Tekijänoikeuksia on kunnioitettava

Strasbourgissa äänestettiin tekijänoikeusdirektiivistä, joka kuumensi tunteita jo ennen lomia. Tapasin Teoston edustajia ja muun muassa muusikko Lauri Tähkän ennen täysistuntoa. Tapaaminen vahvisti kantaani: tehdystä työstä tulee saada reilu korvaus myös netissä. Kyseinen laki ei tule tuhoamaan internetiä. Täysistunnossa saimme läpi kannan, joka suojaa tekijänoikeuksia nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tämä oli mm. laatujournalismin ja luovien alojen tekijöiden voitto.

Päätökset EU:ssa vaikuttavat jokaiseen suomalaiseen.  Strasbourgin viikon lopuksi istahdin alas yhdessä kollegoideni Mirja Vehkaperän sekä Liisa Jaakonsaaren kanssa. YLE:n politiikkaradiossa puhuttivat vilkkaan täysistuntoviikon päätökset. Olen muutenkin tavannut runsaasti suomalaisia toimittajia viimeisten viikkojen aikana. Työmme kattava raportointi Suomeen on tärkeää.

Ei kaivoshankkeelle

Joskus meppi haluaa ottaa kantaa myös suoraan kotimaan asioihin. Heinävedeltä kantautui huolestuttava tieto jo ennen lomia. Saimaan läheisyyteen kaavailtu grafiittikaivos vaarantaa ympäristön. Kesän aikana olin mukana allekirjoittamassa kuntalaisaloitetta kaivosta vastaan. Kaivoksen taloudelliset edellytykset ovat heikot ja sen tuoma hyöty paikallisille pieni. Kaivoshanke etenee Heinäveden kunnanvaltuustoon tämän syksyn aikana. Olen itse ollut yhteydessä Heinäveden kunnanvaltuutettuihin, mutta tämä asia tarvitsee useampia ääniä. Nyt on jokaisen aika toimia.

Terveisin,

Petri

Ajankohtaista

MTV3 Huomenta Suomi: Näin kellojen siirtämisestä luopuminen etenee

4.9.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan Euroopan komissio tulee esittämään kellojen siirtelystä luopumista. Lopullinen päätös kesäajasta tehdään ensi keväänä, ja sen jälkeen jäsenvaltiot saisivat itse päättää, mihin viisarinsa siirtävät. ”Terveysvaikutusten takia Suomen pitäisi siirtyä pysyvästi samaan aikaan Läntisen Keski-Euroopan kanssa”, Sarvamaa sanoo.

Katso ohjelma ›