Ajankohtaista

Helsingin Sanomat: Europarlamentti ehti kaudellaan hyväksyä yli 300 asetusta ja direktiiviä, mutta mikä päätöksistä oli paras?

11.3.2019

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mielestä paras ja tärkein päätös tällä kaudella oli jäsen­maan EU-tukien sitominen oikeus­valtio­periaatteen noudat­tamiseen. ”Kyse ei ole enemmästä eikä vähemmästä kuin koko Euroopan tulevaisuudesta”, Sarvamaa sanoo. Huonoimpana päätöksenä Sarvamaa taas nostaa esiin sen, ettei parlamentti estänyt Euroopan investointipankin rahoitushankkeita Iranissa. ”Tässä lensivät EU:n arvot kokonaan romukoppaan pois taloutta häiritsemästä”, Sarvamaa toteaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Sarvamaan johtamien neuvotteluiden tuloksena innovatiivisille projekteille enemmän riskirahoitusta

12.12.2017

Euroopan parlamentti äänesti tiistaina 12.12. Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) voimassaoloajan pidentämisestä. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) toimi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa puheenjohtajana.

”Tavoitteena on saada liikkeelle ylimääräiset, yhteensä 500 miljardin euron investoinnit Euroopassa vuoteen 2020 mennessä, joita ei ilman tätä rahastoa olisi tehty. Suomi varsinkin tulee hyötymään kiertotaloutta koskevan maininnan lisäämisestä ESIR-asetukseen”, Sarvamaa summaa neuvotteluiden tulosta.

Sarvamaan mukaan vuonna 2015 perustettu ESIR on toiminut hyvin. ”Nyt rahastosta tehdään vielä parempi. Pitkälti parlamentin vaatimuksesta siihen tehdään muutoksia, jotka helpottavat rahoituksen myöntämistä erityisesti korkeariskisille, innovatiivisille ja pienille hankkeille”, Sarvamaa kertoo.

”ESIR on yksi EU:n positiivisista viesteistä, minkä vuoksi investointirahaston jatkaminen on erittäin tärkeää”, korostaa Sarvamaa.

ESIR edistää yksityisiä investointeja Euroopassa myöntämällä takauksen taloudellisesti ja teknisesti toteutuskelposille projekteille, jotka eivät muuten saisi markkinoilta rahoitusta. ESIR:n mahdollistama rahoitus kanavoidaan hankkeen koosta riippuen Euroopan investointipankin tai muiden välittäjäorganisaatioiden, kuten yksityisten pankkien, kautta.

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Erityisesti Suomi hyötyy Euroopan strategisten investointien rahaston jatkokaudesta

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) toimi Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) koskevissa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa puheenjohtajana. ”Tavoitteena on saada liikkeelle ylimääräiset, yhteensä 500 miljardin euron investoinnit Euroopassa vuoteen 2020 mennessä, joita ei ilman tätä rahastoa olisi tehty. Suomi varsinkin tulee hyötymään kiertotaloutta koskevan maininnan lisäämisestä ESIR-asetukseen”, Sarvamaa summaa neuvotteluiden tulosta. Euroopan parlamentti äänesti 12.12. ESIR:n voimassaoloajan pidentämisestä.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Sarvamaalta selvitys EU:n poliittisten johtajien siirtymäkorvauksien kohtuullistamisesta

29.11.2017

Talousarvion valvontavaliokunnassa esiteltiin 28.11. Petri Sarvamaan (kok., EPP) aikaisemmin tänä vuonna vaatima laaja selvitys EU:n toimielinten siirtymäkorvauskäytännöistä. Sarvamaan mukaan niihin on jo aikakin pureutua. ”Kysymys on ennen kaikkea EU:n demokraattisesta hallintotavasta ja läpinäkyvyydestä. Hulppeat siirtymäkorvaukset vaikuttavat ymmärrettävästi myös kansalaisten kuvaan EU:sta”, Sarvamaa sanoo.

EU maksaa entisille poliittisille johtajille siirtymäkorvauksia, vaikka he siirtyisivät välittömästi uusiin tehtäviin. Valvontavaliokunnan tilaama tutkimus selvitti ennen kaikkea, minkälaisia taloudellisia etuuksia entiset poliittiset johtajat saavat jättäessään tehtävänsä ja millä ehdoilla. Europarlamentaarikkojen lisäksi korvauksia saavat muun muassa EU-komissaarit ja EU-pankkien johtajat.

Sarvamaa aikoo nyt tehdyn selvityksen tulosten perusteella vaatia uudistuksia toimielinten siirtymäkorvauskäytäntöihin talousarvion valvontavaliokunnan valmistelemassa komission vastuuvapausmietinnössä. Selvitys suosittelee siirtymäkorvauskäytäntöjen yhdenmukaistamista EU-toimielinten välillä, maksettavien korvausten tarpeellisuuden selvittämistä ja kannustavuuden lisäämistä sekä niiden linkittämistä viran jälkeistä työtä koskeviin rajoituksiin.

Ajankohtaista

MEP Sarvamaan puhe täysistunnossa Euroopan investointipankista

27.4.2017