Ajankohtaista

Uutiskirje 11/2022

3.11.2022

Terveiset tällä kertaa Brysselistä! Lokakuuta vauhdittivat poikkeukselliset kaksi asiantäyteistä täysistuntoviikkoa. Parlamentin agendalla ovat olleet muun muassa ensi vuoden budjetti ja energiakriisiin vastaaminen. Lisäksi uutiskirjeessä asiaa laajenevasta lyijyhaulikiellosta.

Unionin ensi vuoden budjetin valmistelu etenee

Parlamentti viimeisteli lokakuun toisessa täysistunnossa kantansa komission ehdotukseen ensi vuoden budjetista. Budjettia valmistellaan tänä vuonna harvinaisen poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun inflaatio, energian hinnannousu sekä koronakriisin jälkimainingit kasaavat paineita. Seuraavaksi budjettivalmisteluissa siirrytään instituutioiden välisiin keskusteluihin, joissa näkemyserot pyritään saamaan mahdollisimman pieniksi.

Budjettiprosessin aikana olen vahvasti painottanut, että budjetin prioriteettien on oltava ajanmukaiset. Sen on panostettava erityisesti energia- ja ruokaturvallisuuteen ja yhteisen puolustuksen kehittämiseen sekä tuettava pk-yrityksiä ja nuoria. Samalla leikkaukset esimerkiksi tutkimukseen, digitalisaatioon ja terveysunionin kehittämiseen tulee torjua.

Kun unionin seuraavaa vuotta hahmotellaan, tulisi rahankäytön näkökulmasta pystyä katsomaan myös pidemmälle. EU-instituutioiden käytävillä tosiasiallinen keskustelu talouskurista ja jäsenmaiden velkaantumisesta on jäänyt täysin unholaan.

Historia on opettanut, että jäsenmaiden jatkuva velkaantuminen koituu ennen pitkää kohtaloksi. Kasvavat valtionvelkojen korot tuovat tähän oman mausteensa. Kukaan ei halua uutta finanssikriisiä. Komission puheenjohtaja on toisaalta peräänkuuluttanut Maastrichtin hengen palauttamista ja muistuttanut, että vakaus ja kasvu voivat kulkea vain käsi kädessä. En voisi olla enempää samaa mieltä, mutta kasvua ei voi loputtomiin rahoittaa velkarahalla.

Myös jäsenmailta on uskallettava vaatia. Lahjaraha on kelvannut esimerkiksi elpymispaketissa, mutta lainat ovat jääneet jäsenmailta nostamatta. Tämä toimikoon opetuksena siitä, että EU-rahoituksessa on aina pidettävä kiinni sen ehdollisuudesta. On myös mielestäni hyvin uhkarohkeaa edes keskustella uudesta mahdollisesta yhteisvelasta esimerkiksi energiakriisin ratkaisemiseksi. Suomen ei tule sellaista missään tapauksessa hyväksyä, ja voimat tulee yhdistää muiden yhteisvelkaa vastustavien jäsenmaiden kanssa.

On asioita, jotka jäsenmaiden kannattaa hoitaa yhteisesti EU:n kautta. Mutta on parempi, että jäsenvaltiot näkevät nämä tarpeet yhdessä ja mieluummin vahvistavat yhteistä budjettia kuin rakentavat yhteisvelkaisen jättipaketin.

Energiakriisin ratkaisut uupuvat edelleen

EU:lla on ollut helmikuun alusta lähtien aikaa reagoida nouseviin energianhintoihin, mutta kaikista puheista ja toimista huolimatta sähkön hinta on yhä korkealla. Jo tehtyihin toimiin lukeutuvat esimerkiksi sopimukset kaasun kysynnän vapaaehtoisesta vähentämisestä sekä sähkönkäytön vähentämisestä EU-maissa. Energian hinta huitelee kuitenkin edelleen huippulukemissa, ja sähkön kuluttajahinta on 35% korkeammalla viime vuoteen nähden.

Herääkin kysymys siitä, ovatko tehokkaimmat toimet edelleen käyttämättä. Edellisessä huippukokouksessaan EU-johtajat päättivät edistää kaasun hintakattoa, mutta energiaministereiden kokouksessa hintakatto ajautui jälleen vastatuuleen.

Konkreettisia, tehokkaita toimia joudutaankin yhä odottelemaan. Hintakattoa todennäköisemmin näyttävät toteutuvan kaasun yhteisostot ja velvoitteet toisten jäsenmaiden tukemiseksi, jos jollain alueella tulee pulaa kaasusta. Myös alustavia ehdotuksia koko EU:n sähkömarkkinamallin uudistamisesta on kuultu – tässä pienten EU-maiden tulee olla tarkkana, jottei uudistuksia ajeta läpi isojen maiden ehdoilla. Varsinaisia päätöksiä ei kuitenkaan ole odotettavissa ennen marraskuun puolivälin uutta energianeuvoston kokousta.

Lyijyhaulikiellon uutta kierrosta tulee seurata tarkkaan

Helmikuussa 2023 astuu voimaan kosteikkojen lyijyhaulikielto, mutta jo tätä ennen EU:ssa pohditaan kiellon laajentamista entisestään. Käsillä oleva ehdotus sisältää teemoja, jotka on otettava erittäin vakavasti ja joihin tulevan hallituksen vaikuttamista tarvitaan.

Kävin EU:n kemikaalivirastossa Helsingissä keskustelemassa ja esittämässä kysymyksiä lyijyhaulikiellon laajentamisesta.

Luonnosvaiheessa olevassa esityksessä esitetään erityisen tiukkoja ympäristövaatimuksia haulikko- ja kivääriradoille. Esimerkiksi haulikkoratojen, joissa käytetään lyijyhauleja, tulisi pystyä vuosittain keräämään vähintään 90 prosenttia ammutusta lyijystä.  Suomessa on tällä hetkellä 670 ampumarataa jaesimerkiksi poliisihallituksen lausunnon mukaan vaatimusten täyttäminen tulee olemaan erittäin kallista.

Vaikka valmisteilla olevassa ehdotuksessa suljetaan esimerkiksi poliisi ja puolustusvoimat rajoitusten soveltamisalan ulkopuolelle, on ehdotuksella vaikutuksia ampumaratoihin ja aseenkäsittelyn harjoitteluun. Maanpuolustuskyky, reserviläistoiminnan sekä harjoittelun kannalta keskeiset ampumaradat ja huoltovarmuus on huomioitava mahdollisia uusia rajoituksia tehdessä.

Haluan painottaa, että suhtaudun lyijyyn myrkkynä vakavasti. Kukapa haluaisi esimerkiksi palata Suomessa aikaan ennen vuotta 1994, kun autoihimme vielä tankattiin lyijyä sisältävää bensiiniä. Samalla esityksen vaikutukset on arvioitava tarkkaan. Aikataulullisesti tärkeä vaikutustyö tulee lankeamaan seuraavan hallituksen vastuulle.

Kirjoitin asiasta pidemmin Uuden Suomen puheenvuoroon.

Kuvia tapahtumista kuun varrelta

Oli mukava käydä maatalouskonemessujen paneelissa 13.10. keskustelemassa tärkeistä aiheista – ruokaturvasta ja ruokamarkkinoista.

 

Osallistuin 22.10. Porissa Satakunnan Kokoomuksen yhdistyspäiville. Keskustelussa muun muassa turvallisuus, energia, ruoka, rahat & oikeusvaltion tila.

 

Kävin Eduskunnan pikkuparlamentissa 21.10. puhumassa paneelikeskustelussa Unkarin oikeusvaltiokehityksen suunnasta ja EU:n seuraavista askelmerkeistä budjettilain suhteen.

 

Poimintoja mediasta

Kauppalehti: Sarvamaa: Rahoituskehykset paukkuvat myös EU:ssa – mistä oikein on kyse?

Verkkouutiset: ”Komission laskelmat vedetty hatusta” – Suurin osa mepeistä vastustaa luontoasetusta

Petri Sarvamaa AlfaTV:llä – Hjallis lisää rahaa!

Verkkouutiset: Petri Sarvamaa: Unkaria tuskin rankaistaan kovalla kädellä

MT: Miksi Suomi ei vastustanut komission torjunta-ainealoitetta allekirjoituksellaan? Kurvinen: ”Kireä aikataulu esteenä”

Turun Sanomat: Viisi vuotta hiljaisuutta Maltalla

Kannanotto: Kertaus metsäasioihin vaikuttamisesta ministeri Kurviselle

 

Ajankohtaista

Unohtiko komissio ydinvoiman roolin energiakriisissä?

2.10.2022

Pitkän aikavälin panostukset vihreään energiaan eivät yksinään ratkaise nykyisiä ongelmia, kirjoittaja sanoo.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen avasi syyskuun alussa unionin poliittisen syksyn perinteisellä Unionin tila –puheellaan Strasbourgissa.

Puheessa hän linjasi komission tavoitteita sen kauden lähestyessä loppuaan ja kevään 2024 eurovaaleja. Puhetta leimasi oletetun mukaisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, mutta keskeisimpänä käteen jäi ratkaisujen ja konkretian puute.

Eurooppaa uhkaa tulevana talvena ennennäkemätön energiakriisi, ja historiallisen epävarmuuden ajassa tarvitaan yhteinen eurooppalainen strategia. Komission tämän kauden keskeisiä projekteja energian saralla ovat olleet Fitfor55-ilmastopaketti ja unionin ohjaaminen pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä REpowerEU –ohjelman myötä. Myös puheessaan von der Leyen korosti fossiilisista irrottautumisen olevan tie vähentyvään riippuvuuteen Venäjästä.

Akuuttia kriisiä pitkän aikavälin panostukset vihreään energiaan eivät kuitenkaan yksinään ratkaise. Esimerkiksi ydinvoiman rooli energiakriisin ratkaisussa vaikuttaa komissiolta unohtuneen: panostukset ydinenergiaan ovat avainasemassa energiariippumattomuuden saavuttamisessa. Tämän esimerkiksi Saksa tuntuu tosiasiassa unohtaneen, vaikka onkin ilmoittanut joustavansa ydinvoimasta luopumisen suhteen. Realismia olisi myös unionin tasolla tarkastella ilmastopaketin kunnianhimoisuutta uudelleen nyt tilannekuvan muututtua.

Energiapulan lisäksi myös ruokakriisin ratkaisut jäivät uupumaan. Sota heijastuu kasvaneina lannoitekustannuksina ja hintoina Eurooppaan, mikä puolestaan ajaa maatalousyrittäjiä yhä tiukempaan ahdinkoon. Tämä tulee näkymään ruoan hinnoissa vielä pitkään, mikäli nyt ei toimita. Siksi komission olisi siirrettävä jo käynnissä olevia lainsäädäntöhankkeita ja arvioitava niiden vaikutuksia uudelleen nykytilanteen valossa. Kriisien vaikutuksiin yhdistettynä nämä jo itsessään yrittäjille lisätaakkaa tuovat hankkeet ovat kestämätön yhdistelmä.

Venäjän suhteen komission viesti oli vahva, ja von der Leyen vahvisti puheessaan EU:n vahvan tuen Ukrainalle. Olisin kaivannut komissiolta vahvempaa linjausta unionin yhteisen puolustuksen tulevaisuudesta: turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuessa yhä epävarmemmaksi EU:n tulee tehdä panostuksia myös yhteisen puolustuksen vahvistamiseen. Tämä osoittaisi, että unioni ottaa kansalaisten kasvaneet turvallisuushuolet vakavasti, ja vastaa Venäjän kasvaneeseen uhkaan uskottavasti.

Tulevana talvena kriisi koskettaa jokaista eurooppalaista, ja siksi kansalaisten ja yritysten kestokyvystä on nyt pidettävä erityisesti huolta. Huolestuttavaa on, että nämä kriisit ovat olleet komission tiedossa jo kuukausia, mutta ratkaisut loistavat silti poissaolollaan.

Kokonaisvaltaisen strategian puute näkyy esimerkiksi viisumikysymyksessä, jossa unioni ei ole onnistunut pitkälläkään varoitusajalla valmistelemaan yhtenäistä toimintamallia. Strategiattomuus johtaa tilanteeseen, jossa unioni näyttäytyy heikkona ja tulevaisuus epävarmana – ja juuri tätä Venäjä haluaa.

Kolumni on julkaistu Verkkouutisissa 2.10.2022. 

Ajankohtaista

Maaseudun Tulevaisuus: Petri Sarvamaa valittiin EU-parlamentin pääneuvottelijaksi unionin tulevalle metsästrategialle

24.10.2019

Sarvamaan mielestä EU tarvitsee oman metsästrategian, jotta sektorin hyötyjä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta.

Meppi Petri Sarvamaa (kok.) valittiin keskiviikkona Euroopan parlamentin pääneuvottelijaksi EU:n uuden metsästrategian valmisteluun.

”Sain Strasbourgissa mieluisan tehtävän: ryhdyn johtamaan EU-parlamentin kannan muodostamista EU:n tulevaan uuteen metsästrategiaan. Tämä on Suomelle – ja koko Euroopalle – äärimmäisen tärkeä asia”, Sarvamaa iloitsee Twitterissä.

Lue uutinen >