Ajankohtaista

Suomi käy laitonta alkosotaa, IL-blogi

9.3.2018

Suomi pyrkii rakentamaan EU:n lainsäädännön vastaisia rajoituksia alkoholin etämyynnille. Asiassa on menty niin pitkälle, että sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut hankkeelle oman työryhmän. Sen tavoitteena on keksiä maaliskuun loppuun mennessä, miten alkoholin rajat ylittävä etämyynti voidaan peitellysti estää.

On käsittämätöntä, että ministeriö perustaa tällaisen kerhon, jonka tavoitteena on löytää tapoja jallittaa EU:ta. Kyseessä on tietoinen pyrkimys edistää itsevaltaista ja protektionistista alkoholipolitiikkaa. Se sotii EU:n lainsäädäntöä vastaan ja häiritsee sisämarkkinoiden toimintaa. Ryhmässä ovat mukana myös tulli, verottaja, Valvira ja Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys.

Rajat ylittävällä etämyynnillä tarkoitetaan ostoksia muista EU-maista Suomeen, esimerkiksi verkkokaupan välityksellä.  Etämyyjä osallistuu jollakin tavalla kuljetuksen järjestämiseen ja huolehtii verojen maksamisesta. Alkoholin kohdalla tyypillisiä etäostoksia ovat yksityisten ihmisten tilaamat miedot alkoholijuomat ja viinit.

Kyseessä ei siis ole pimeä pörssi, vaan veronalainen tapa käydä kauppaa. Suomella ei ole järkevää syytä taistella laillista etämyyntiä vastaan, eikä vastaavia järjestelyjä ole tehty muissakaan jäsenmaissa.

Työryhmän kaavailema etämyyntikielto sen sijaan sotii suoraan EU-lakia vastaan, koska se rajoittaa tavaran vapaata liikkuvuutta. Tuonnin kieltäminen toisesta jäsenmaasta on vastoin EU:n lainsäädäntöä, ellei jäsenmaalla ole esittää poikkeuksellista perustelua. Suomella tällaista perustelua ei ole.

Tässä ei ole mitään epäselvää. Komissio on todennut yksiselitteisesti, että Suomella ei ole esittää mitään niistä perusteista, joilla etämyyntikiellon voisi sallia. Asia tiedetään myös sosiaali- ja terveysministeriössä.

Etämyyntikielto on ollut esillä länsinaapurissakin. Siellä keskustelu tosin on eri tasolla kuin meillä. Ruotsin kansanterveysviranomainen totesi, ettei etämyyntikiellon kohdalla löydy näyttöä positiivisista vaikutuksista. Päinvastoin, se tuottaisi turhia haasteita rajavalvonnalle ja siirtäisi vastuun verojen maksamisesta kuluttajalle. Tämä todennäköisesti heikentäisi alkoholista saatavia verotuloja.

Ruotsissa etämyyntikiellon pelättiin myös vahvistavan alkoholin myynnissä vallitsevaa kansallista monopolia. Vapaan kilpailun puuttuminen johtaa muun muassa hintojen nousuun. Suomessa Alkon monopolin vahvistumista ei nähdä riskinä – se tuntuu ennemminkin olevan hallituksen tavoite.

Meillä ollaan muutenkin kaukana järkevästä päätöksenteosta. Suunta tuntuu olevan yhä kauemmas sekä EU-laista että kuluttajan edusta. Olen jättänyt komissiolle useamman selvityspyynnön Suomen hallituksen kyseenalaisista toimista, joilla se yrittää rajoittaa kaupankäyntiä EU:n sisällä.

Viimeisimmässä, joulukuussa jättämässäni selvityspyynnössä, kysyin, kuinka komissio aikoo puuttua Suomen hallituksen pyrkimykseen rajoittaa etämyyntiä. Komission vastausta ei hoputuksista huolimatta ole vielä kuulunut.

Hallituksemme taistelua oman uppiniskaisen ja holhoavan alkoholipolitiikkansa puolesta on nolo seurata. Yritys kiertää EU-lakia ei tule viemään pitkälle, vastassa on auttamatta umpikuja.

Työryhmä ja sille annettu tehtävä keksiä tapa etämyyntikiellon toteuttamiseksi onkin epätoivoinen projekti. Tämä saattaa olla Suomen suuren alkosodan viimeisiä taisteluja, joita jo lähitulevaisuudessa muistellaan päätä pudistellen.

Julkaistu IL-blogissa 9.3.2018.