Viimeksi tehtyä

Suomen meppien avoin kirje metsätalouden tulevaisuudesta ja hallituksen vaikuttamisen yhtenäisyydestä

Avoin kirje metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden tulevaisuudesta huolestuneille

Tiedote 12.7.2021.

Julkaisuvapaa heti

Suomen meppien avoin kirje metsätalouden tulevaisuudesta & hallituksen vaikuttamisen yhtenäisyydestä

Europarlamentaarikot Eero Heinäluoma, Elsi Katainen, Henna Virkkunen, Laura Huhtasaari, Mauri Pekkarinen, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Petri Sarvamaa ja Teuvo Hakkarainen julkaisevat yhteisen avoimen kirjeensä metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden tulevaisuudesta huolestuneille. Kirjeessä mepit ottavat kantaa virinneeseen kotimaiseen metsäpoliittiseen keskusteluun ja hallituksen yhtenäisyyteen Suomen EU-edunvalvonnassa.

”Me allekirjoittaneet Euroopan parlamentin jäsenet painotamme Suomen aktiivista ja oikea-aikaista vaikuttamista EU:n metsästrategiaan ja muihin metsiin liittyviin politiikkatoimiin hallituksen ja eduskunnan linjaamien kantojen mukaisesti. Näiden kantojen ytimessä on metsäpolitiikan kuuluminen jäsenmaiden toimivaltaan. Pidämme välttämättömänä, että Suomi vaikuttaa tehokkaasti niin uuteen ilmastolainsäädännön kokonaisuuteen kuin uuteen metsästrategiaan turvaten pienen, ulkomaankaupasta riippuvaisen, ympäristövastuunsa tunnistavan edelläkävijämaan kansalliset edut. Tässä onnistumiseksi on tärkeätä, että Suomen pääministeri ja toimivaltaiset ministerit saavat keskeisten muiden toimijoiden täysimääräisen kannatuksen ja tuen. Iso merkitys on sillä, että hallitukselta EU-päätöksentekoon lähtee yhtenäinen viesti, jota tukee mahdollisimman yhtenäinen eduskunnan kannanmuodostus”, allekirjoittaja Petri Sarvamaa siteeraa kirjettä.

Kirje liitteenä.