Viimeksi tehtyä

Suomeen 5,3 miljoonaa euroa Microsoftilta irtisanottujen työllistämiseksi

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan mukaan Suomelle on vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa hyvin tärkeää saada tukea Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR).

Sarvamaa oli Euroopan parlamentin pääneuvottelijana Suomen Microsoftia ja sen alihankkijoita koskevan tukihakemuksen käsittelyssä. Suomi on hakenut 5,3 miljoonan euron tukea työllistämistoimiin. Sarvamaa puolsi tuen myöntämistä mietinnössään, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi Strasbourgissa tiistaina 4.10. äänin 594 puolesta, 68 vastaan ja 12 tyhjää.

”Suomessa työttömyys on edelleen korkealla ja uuden työn löytäminen on kiven alla. Myös korkeakoulutettujen, joiden työmarkkina-asemaa on perinteisesti pidetty hyvänä, on tällä hetkellä vaikea työllistyä uudelleen.”

Työ- ja elinkeinoministeriö jätti maaliskuussa 2016 Microsoftia ja sen kahdeksaa alihankkijaa (yhteensä yli 2000 irtisanottua) koskevan hakemuksen. Jäsenvaltio voi hakea rahastosta tukea, kun vähintään 500 ihmistä irtisanotaan globalisaation tai talouskriisin seurauksena.

”IT-alalla kilpailu asiakkaista on globaalia, eikä työntekijöiden taustalla tai asuinpaikalla ole yrityksille juurikaan väliä. Kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta Microsoftilta irtisanotut pääsevät mahdollisimman nopeasti takaisin kiinni työelämään. Henkilökohtaisella tuella ja avulla on onneksi aikaisemmin saatu Suomessa hyviä tuloksia aikaan.”

Microsoftin irtisanomisten pääsyy on sen puhelinten laskeva markkinaosuus. EGR:n tuen avulla on tarkoitus tarjota syyskuun ja tammikuun välillä irtisanotuille työntekijöille erityisesti henkilökohtaista neuvontaa yrittäjyyteen, työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

”Nokian ja Microsoftin alasajot, ja niiden perässä koko IT-alan irtisanomiset, ovat koskettaneet suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa syvältä. Kaikki apu on nyt tarpeen.”