Viimeksi tehtyä

Sarvamaalta selvitys EU:n poliittisten johtajien siirtymäkorvauksien kohtuullistamisesta

Talousarvion valvontavaliokunnassa esiteltiin 28.11. Petri Sarvamaan (kok., EPP) aikaisemmin tänä vuonna vaatima laaja selvitys EU:n toimielinten siirtymäkorvauskäytännöistä. Sarvamaan mukaan niihin on jo aikakin pureutua. ”Kysymys on ennen kaikkea EU:n demokraattisesta hallintotavasta ja läpinäkyvyydestä. Hulppeat siirtymäkorvaukset vaikuttavat ymmärrettävästi myös kansalaisten kuvaan EU:sta”, Sarvamaa sanoo.

EU maksaa entisille poliittisille johtajille siirtymäkorvauksia, vaikka he siirtyisivät välittömästi uusiin tehtäviin. Valvontavaliokunnan tilaama tutkimus selvitti ennen kaikkea, minkälaisia taloudellisia etuuksia entiset poliittiset johtajat saavat jättäessään tehtävänsä ja millä ehdoilla. Europarlamentaarikkojen lisäksi korvauksia saavat muun muassa EU-komissaarit ja EU-pankkien johtajat.

Sarvamaa aikoo nyt tehdyn selvityksen tulosten perusteella vaatia uudistuksia toimielinten siirtymäkorvauskäytäntöihin talousarvion valvontavaliokunnan valmistelemassa komission vastuuvapausmietinnössä. Selvitys suosittelee siirtymäkorvauskäytäntöjen yhdenmukaistamista EU-toimielinten välillä, maksettavien korvausten tarpeellisuuden selvittämistä ja kannustavuuden lisäämistä sekä niiden linkittämistä viran jälkeistä työtä koskeviin rajoituksiin.