Viimeksi tehtyä

Sarvamaa vaatii lisää tietoja EU-maiden kulkukoiraongelmista ja eläinten hyvinvointiin kohdistetuista tuista

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) esitti komissiolle kirjallisen kysymyksen EU:n mahdollisuuksista puuttua kulkukoiraongelmaan. Huomattavan suuret kulkukoirakannat ovat muodostuneet ongelmaksi joissakin jäsenmaissa. Tämä on toisinaan johtanut ratkaisujen hakemiseen eläinten kaltoinkohtelusta ja julmin keinoin toteutetuista massatuhoista. Komissio on aiemmin todennut aiheen olevan EU:n toimivallan ulkopuolella, mutta se on kuitenkin  painottanut eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä.

Kysymykset EU:n mahdollisuuksista puuttua kulkukoiraongelmaan ovat nousseet  jälleen esiin, kun Romaniassa sijaitsevan Valcean päättäjien taholta ilmoitettiin tammikuussa aikomus tappaa useita satoja koiria, joista eurooppalaiset eläinsuojelujärjestöt ovat huolehtineet. Sarvamaa pyysi komissiota tarkastelemaan uudelleen EU:n mahdollisuutta puuttua tilanteeseen huomioiden, että Romanian kanssa on aiemminkin keskusteltu eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta ja että maa saa Euroopan unionilta tukia eläiten hyvinvoinnin edistämiseen.

Sarvamaan kysymyksessä  pyydettiin myös tarkennusta siihen, onko EU kohdistanut tukia nimenomaan kulkukoiraongelman ratkaisemiseen.