Viimeksi tehtyä

Sarvamaa vaatii EU-rahoituksen käytössä avoimuutta ja tuloksia

Talousarvion valvontavaliokunta hyväksyi torstaina 15.11. europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilaa käsittelevän lausunnon äänin 19-1.

Lausunnossaan Sarvamaa vaatii Euroopan unionia olemaan entistä avoimempi julkisia varoja käytettäessa ja panostamaan niiden käytön valvontaan. Kansalaisten luottamus Unionin toimielimiin on ratkaisevaa demokratian ja tehokkaan päätöksenteon kannalta. Sarvamaan mukaan EU:n on otettava askelia kohti yhä tiiviimpää yhteistyötä. Samalla on virtaviivaistettava EU:n monimutkaiset halintorakenteet.

Varojen käytön valvonnan on perustuttuva myös rahoille saadun vastineen arvioimiseen. Sarvamaa vaatii tarkastelemaan polittiisten tavoitteiden muuttamista konkreettisiksi tuloksiksi, jotka näkyisivät kansalaisten arjessa. EU:n on tuotettava lisäarvoa jäsenmaille kansallisella tasolla.

Sarvamaan neuvottelemassa ja poliittisten ryhmien vahvasti tukemassa lausunnossa nostetaan esiin tarve tarkastella oikeusvaltioperiaateen toteutumista ja perusarvojen kunnioittamista määriteltäessä EU:n tulevaisuuden rahoitusta ja vaaditaan mahdollisuutta rahoituksen vähentämiseen mailta, jotka eivät noudata yhteisiä arvoja. Lisäksi Sarvamaa korostaa tarvetta puuttua tiukasti petoksiin sekä korruptioon jäsenmaissa.

Petri Sarvamaa on talousarvion valvontavaliokunnan EPP-ryhmän koordinaattori sekä budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja. Hän on parlamentin pääneuvottelija oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja EU-rahoituksen yhdistävässä lakiehdotuksessa.