Viimeksi tehtyä

Sarvamaa: Suomen metsiä vedetään taas kuin pässiä narusta

 

Tiedote 22.04.2021.

Sarvamaa: Suomen metsiä vedetään taas kuin pässiä narusta

Euroopan komissio julkaisi eilen kestävän rahoituksen ilmastokriteerit, joiden tarkoituksena on luoda vertailupohjaa sijoituksille ja tukea Euroopan vihreää kasvustrategiaa. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok.) mukaan komission työ on pettymys Suomen metsätaloudelle eikä tunnusta lainkaan suomalaisten ponnistuksia ilmastotyössä.

”Taas on sorvattu paperi, joka perustuu vihreään ideologiaan ja tiettyjen komission päättäjien henkilökohtaisten ambitioiden ruokkimiseen. On ihan järjetöntä, että juuri niitä metsätalouden keinoja sakotetaan, joiden avulla Suomi tavoittelee kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita kuin lähes koko muu EU”, Sarvamaa toteaa.

Sarvamaan mukaan koko asetelma on Suomen metsäsektorin kannalta pöyristyttävä. ”Esitys on todella monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä. On myös täysin auki, mitkä ovat käytännön vaikutukset metsänomistajille. Samat tavoitteet olisi ollut mahdollista saavuttaa yksinkertaisemmin ja ottaen huomioon juuri niiden ihmisten tarpeet, jotka metsiämme hoitavat ja käyttävät. Puupohjaisten tuotteiden merkitys fossiilisten raaka-aineiden ja tuotteiden korvaajina jää kehyksessä myös täysin huomiotta”, Sarvamaa jatkaa.

Kauhuskenaariossa suomalainen metsätalous jäisi kestävien taloudellisten luokittelujen ulkopuolelle, mikä toisi todellisia haasteita biokiertotalouden jatkokehittämiselle. Myös investointien kannalta tilanne olisi erittäin haasteellinen.

”Ääriajattelu kukoistaa EU-tason metsäkysymyksissä todella rajusti. Eikä ainoastaan niiden tyypillisten puolueiden sisällä, vaan poliittisen värispektrin useissa eri sävyissä. Erityisesti osa komission viherpoliittisesti orientoituneesta johtoportaasta kulkee laput silmillä metsäasioissa. Kuvitellaan, että vain suojelemalla kaikki Euroopan metsät pelastetaan maailma”, Sarvamaa lohkaisee.

Euroopan komissio joutui vetämään ensimmäisen versionsa taksonomiakriteereistä pois loppuvuonna valtavan kommenttimäärän myötä. Myös iso osa jäsenmaista oli puolustamassa kestävää metsätaloutta Suomi ja Ruotsi etunenässä komissiota vastaan. Sarvamaan mukaan eilen julkaistu paperi on hienoinen askel parempaan suuntaan joulukuun versioon verrattuna, mutta ideaalitilanteesta ollaan edelleen todella kaukana. ”Ilman Suomen ja Ruotsin armotonta vaikuttamista ja painostusta lopputulos olisi ollut vieläkin kamalampi”, Sarvamaa sanoo.

”Huolestuttavien kehityskulkujen lisäksi suuri huoleni koskee myös demokratian tilaa. Miten komissio voi määritellä näin yksityiskohtaisia ehdotuksia koskien jäsenmaiden toimivaltaan kuuluvaa metsäpolitiikkaa, ottamatta Euroopan parlamenttia ja jäsenmaiden neuvostoa täysivaltaisesti huomioon? Tämä ei voi jäädä tähän, vaan esitys on torpattava uudelleen”, Sarvamaa päättää.