Viimeksi tehtyä

Sarvamaa puolustaa vahvaa budjettia EU:n talousarvioneuvotteluissa

Parlamentti hyväksyi täysistunnossa 28.10.2015 kantansa EU:n vuoden 2016 talousarvioksi. Täysistunnossa hyväksytty 157,4 miljardin euron loppusumma myötäilee komission esitystä. Parlamentin neuvottelema paketti on kuitenkin noin neljä miljardia euroa suurempi kuin jäsenmaiden neuvostossa hyväksymä näkemys.

“Tänä syksynä näyttää jälleen toistuvan aiemmilta vuosilta tuttu tilanne, jossa jäsenmaat ovat puheissa valmiita moniin yhteisiin toimiin, mutta eivät suostu rahoittamaan näitä lupauksiaan”, toteaa budjettivaliokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Petri Sarvamaa.

Sarvamaan mukaan EU tarvitsee vahvan budjetin, jolla osoitetaan riittävästi varoja muun muassa pakolaiskriisin ratkaisemiseen. “Muuttoliikkeen hillitsemisessä ja pakolaiskriisin hoidossa on erittäin tärkeätä kohdistaa rahaa myös pakolaisten auttamiseen heidän lähtömaissaan ja siten ehkäistä ihmisten lähteminen Eurooppaan. Tämä on luontevinta hoitaa yhteisen EU-budjetin kautta”, Sarvamaa muistuttaa. Neuvoston esittämät leikkaukset koskevat pakolaiskriisin hoidon lisäksi opiskelijavaihtoon, tutkimukseen sekä infrastruktuurin rakentamiseen ja pk-yritysten tukemiseen liittyviä ohjelmia.

Petri Sarvamaa edustaa parlamenttia tulevissa budjetin sovittelukomitean neuvotteluissa. Neuvoston ja parlamentin edustajista koostuvan sovittelukomitean on vielä päästävä yhteisymmärrykseen talousarvion sisällöstä, ennen kuin se voidaan allekirjoittaa ja hyväksyä lopullisesti.