Viimeksi tehtyä

Sarvamaa neuvottelijana työvoiman liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävässä lausunnossa

Budjettivaliokunta hyväksyi tiistaina 25.9. Euroopan työviranomaisen perustamista käsittelevän lausunnon äänin 30-5. Petri Sarvamaa (kok., EPP) toimi parlamentin suurimman poliittisen ryhmän pääneuvottelijana.

Euroopan työviranomaisen perustamista suunnitellaan vuodelle 2019. Sen tehtävänä olisi edistää rajat ylittävää työvoiman liikkuvuutta Euroopassa helpottamalla yksilöiden ja työnantajien tiedonsaantia työntekoon liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista sekä tukemalla kansallisia viranomaisia EU-lainsäädännön noudattamisessa. Sarvamaa keskittyi neuvotteluissa virastojen välisen yhteistyön vahvistamiseen ja tuloskeskeiseen budjetointiin EU-rahankäytön tehokkuuden lisäämiseksi.

Sarvamaa on budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja EPP:n pääneuvottelija EU-virastoja koskevissa budjettivaliokunnan lausunnoissa.